Laserové svařování plastů vytlačuje lepení

Datum 15.05.2017

Standardní technologie pro spojování materiálů jsou v poslední době v široké míře nahrazovány svařováním plastů. Panasonic Electric Works má mnohaleté zkušenosti v oblasti laserového popisování. Laserové popisovače s technologií FAYb i CO2 jsou k dispozici v mnoha typových a výkonových řadách. Díky úzké spolupráci vývoje se zákazníky a uživateli je možné vyřešit téměř jakoukoliv aplikaci. V mnoha způsobech technologického použití laseru jako je engraving – změna povrchové textury odpařováním materiálu, annealing – změna barvy žíháním, foaming – pěnění laserem, carbonising – karbonizace laserem i etching – změna barvy povrchovým tavením, má Panasonic bohaté zkušenosti a mnoho úspěšně vyřešených projektů po celém světě. Nové oblasti, kde se tyto lasery objevují v poslední době, jsou řezání a laserové svařování plastů.

Panasonic jako dodavatel automatizační techniky pro výrobní linky je zároveň největším testerem těchto řešení. V mnoha desítkách továren Panasonic po celém světě jsou v nepřetržitém provozu nasazeny a stále testovány nové technologie a nová řešení přichází právě na základě zpětné vazby odborníků z výroby.

Svařování plastů jako reakce na potřeby výroby

Bez technických problémů by nebylo vývoje. Jednou z posledních fází výroby relátek je osazení plastového krytu, odčerpání vzduchu a finální utěsnění. Kryt se dříve lepil a otvor po vytvoření vakua se za tepla vyplnil plastem. Oba výrobní kroky měly své limity a tak se přikročilo k vývoji technologie na svařování plastů, která nahradila a postupně z výrobního procesu úplně vytlačila lepení. Snaha o vyšší kvalitu a efektivitu výroby dala impuls pro vývoj nové technologie.

Osazení výrobní linky laserovou technologií přineslo několik benefitů. Zvýšila se produkce výroby, protože byla eliminována doba vytvrzování a výrazně klesla zmetkovitost při finálním testu těsnosti. Svařování plastů se postupně rozšířilo i do jiných oblastí výroby a dnes tato laserová technologie spojování plastů patří mezi nejvíce poptávané skupiny výrobků.

Druhou “Achillovou patou“ výroby bylo utěsnění otvoru po odsátí vzduchu z prostoru relé. Jednalo se o miniaturní otvor, který byl zakápnut pryskyřicí s následným vytvrzením v peci. I zde docházelo při finální kontrole k vyřazování nedokonalých výrobků a to bohužel ze dvou důvodů. Prvním z nich byl ne vždy úplně vzduchotěsný spoj a druhým byl negativní dopad působení vysoké teploty na mechanizmus relé. Oba problémy vyřešila změna technologie. Pana­sonic vyvinul Aicure – přístroj pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Produkty Aicure poskytují nadstandardní výkon, snížení režijních nákladů a hlavně možnost okamžitého spínání do maximálního výkonu 20 W/cm². Díky těmto svým parametrům a možnosti nasazení v provozech 24/7 si velmi rychle získaly naprostou důvěru.

Pro utěsnění otvoru se začalo používat pryskyřice citlivé na UV záření a bodovým ultrafialovým světlem se iniciovalo vytvrzení během několika sekund. Zkrácení výrobního procesu a naprostá eliminace jakékoliv vysoké teploty přinesla větší efektivitu výroby zcela bez negativních dopadů.

Čistý vzduch – ionizery jsou cesta

Při jakékoliv finální montáži drobných součástek a elektroniky je jedním ze základních parametrů výroby čistota pracovního prostředí. Ulpívání prachu na styčných plochách vede jednoznačně k největšímu procentu zmetkovitosti. Ve většině druhů výroby se tak absolutně nelze obejít bez použití přístrojů pro odstraňování nechtěného statického náboje – ionizerů. V portfoliu Panasonic je celá škála ionizerů od pistolových (bodových) po lištové (prostorové) a k dispozici jsou typy na stlačený vzduch, ale i ty, které jsou autonomní bez nutnosti napojení na centrální rozvod. Není žádným tajemstvím, že právě stlačený vzduch je jedním z nejdražších provozních médií. Jedním z faktorů této skutečnosti je fakt, že ač vyrábíme něco co není vidět a je ho “spousta“ kolem nás, vyrobit stlačený vzduch není zadarmo. Druhou stinnou stránkou je, že tlakové rozvody jsou velmi často v žalostném stavu a dle posledních výzkumů se až polovina vyrobeného vzduchu “ztratí po cestě“. Úniky se tedy podílejí na spotřebě až 50 % a velmi obtížně se hledají. Panasonic se k tomuto problému postavil jednak vývojem řady průtokoměrů, které jsou primárně určeny pro měření spotřeby vzduchu (v nabídce jsou průtokoměry i pro jiné plyny či kapaliny) v jednotlivých větvích a jednak snahou umožnit výrobním závodům úplně stlačený vzduch eliminovat.

Všechny typy přístrojů mají z bezpečnostního hlediska vyžadované napájení 24 V. Nasazení je tak možné téměř do každé výroby. V poslední době jsou právě lištové ionizery s nízkým napájecím napětím a bez nutnosti napojení na přívod stlačeného vzduchu jasnou volbou do jakýchkoliv výrobních provozů.

Měřit 10 µm na vzdálenost 40 cm?

Správné odměření vzdálenosti či určení polohy může rozhodnout o kvalitě finálního produktu. Zmetkovitost přináší vícenáklady ve všech rovinách a těm se každá výroba snaží vyhnout. Použití vhodných měřicích senzorů může rozhodnout o konkurenceschopnosti vašich výrobků.

Panasonic nabízí laserový měřicí senzor HG-C s přesností 10 µm, s dobou odezvy 1,5 ms a nyní v provedení s dosahem až 400 mm. Měřicí senzor řady HG-C otevírá nové možnosti pro využití v průmyslu jako např: řízení ruky robota, přesné měření excentricity, kontrola přítomnosti velmi malých součástek nebo detekce překrývání součástí i z velmi tenkého materiálu. Měření může probíhat jak staticky tak dynamicky. Vzhledem k tomu, že senzor disponuje jak digitálním tak analogovým výstupem (0-5 V) je možné integrovat tento senzor do stávajícího systému mnoha způsoby.

Senzor řady HG-C je jedním ze širokého sortimentu senzorů pro různé použití. Právě pro extra široké portfolio a množství předpřipravených referenčních projektů vznikla aplikace, která dle zadaných parametrů pomáhá při výběru vhodného senzoru.

Správný produkt jedním “klikem“

„Softwarový nástroj pro výběr optimálního senzoru Panasonic je právě k dispozici.“, touto větou začal být svět produktů Panasonic zase o trochu jednodušší. Aplikace umožňuje zúžit široké portfolio senzorů výběrem specifické skupiny (tlak, průtok, univerzální fotoelektrické senzory, bezpečnostní závory, indukční, vláknové či měřicí senzory) a nastavením filtrů s mnoha detailními parametry. Tímto způsobem je uživatel pohodlně naveden na produkt, který optimálně vyhovuje zadání. Aplikace je ihned spuštěna a připravena pro váš výběr a to pro PC i pro chytré telefony a tablety bez jakéhokoliv zdlouhavého nahrávání stránek či dat. Funkce porovnání či možnost exportovat výsledky hledání do PDF je už jen drobností, která podtrhuje výborné vlastnosti tohoto SW produktu.

Automatizace Panasonic ve výrobě komponent

Společnost Panasonic disponuje portfoliem komponent pro výrobu. Široká škála elektromechanických i polovodičových relé, mikrospínačů, vypínačů, konektorů a čidel je většinou vyráběna na výrobních linkách řízených, poháněných nebo hlídaných automatizační technikou Panasonic. Automatizace s optimální komunikací nabízí bezpečné výrobní prostředí a je důkladně otestována ve vlastních výrobních závodech.

Ať se jedná o komponenty či výrobky průmyslové automatizace, pak vždy platí základní pravidlo společnosti Panasonic: „Naše podnikání se zaměřuje na přidanou hodnotu pro naše zákazníky.“ Vyřešení projektu zákazníka má vždy větší prioritu než samotný prodej technologie. V praxi to znamená, že samotnému prodeji vždy předchází důkladné testování a to velmi často i přímo na lince zákazníka dokud není jednoznačné, že daný přístroj v konkrétních podmínkách 100 % vyhovuje potřebám.

 

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář