Přepněte na „Smart Factory“ s modulem Han-Modular® Switch US4

Datum 16.05.2017

Společnost HARTING potvrdila, že nedávno uvedený modul Han-Modular® Switch US4 se stane strategickou součástí portfolia Průmyslu 4.0. Tento modul je navržen tak, aby co možná nejvíce šetřil místo v rozvaděči, omezoval množství kabeláže a zlepšil distribuovanou síťovou komunikaci – konkrétně podporou modernizačních programů Průmyslu 4.0.

Společnost HARTING je jedním z lídrů v oblasti Průmyslu 4.0, který se stará o to, aby technologie podporovaly průmyslovou výrobu a tovární automatizaci příští generace.

„Jedním z klíčových principů Průmyslu 4.0 je koncepce ‚Smart Factory‘, jejímž cílem je zajistit lepší interoperabilitu a flexibilitu, modularizaci buněk, miniaturizaci a výraznější decentralizaci. Řada výrobců se však potýká s překážkami v podobě nedostatku fyzického prostoru. Tento důmyslně navržený modul pomáhá šetřit místo, neboť v sobě integruje několik komponent a připojení“, říká Tomáš Ledvina, technický specialista HARTING s.r.o.

Aby společnost HARTING mohla tradiční omezení překonat, integrovala do koncepčního návrhu jednoho ze svých nejznámějších konektorů Han-Modular® s různými vstupy a výstupy velmi kompaktní, ale přesto plně funkční 4portový aktivní ethernetový přepínač, jenž obstarává uchovávání a přeposílání dat. Díky tomu lze síťová zařízení umístit blíže terénu a současně usnadnit modernizaci při integraci nových ethernetových modulů. Integrátoři systémů a výrobci výrobních strojů tak v konečném důsledku mohou snáze realizovat síťová připojení typických skříňových řídicích systémů (včetně modulů se vstupy a výstupy, PLC, HMI apod.), rozšiřovat stávající kamerové IP systémy pro zpracování obrazu a zefektivnit instalaci kabeláže propojující jednotlivé výrobní buňky.

Modul Han-Modular® Switch US4 umožňuje propojit 4 uzly Ethernet/IP nebo PROFINET a využívat přenosové rychlosti až 1000 Mb/s. Integrované LED diody zajišťují snadnou a rychlou diagnostiku napájení a síťového připojení jednotlivých portů, neboť indikují nejen přítomnost ethernetového připojení, ale také probíhající výměnu dat včetně příslušné rychlosti.

Modul automaticky detekuje příchozí a odchozí komunikaci připojených zařízení a automaticky hledá správné nastavení pro každou linku (funkce Auto MDI/MDIX).

Ve spojení s rozhraními 10Base-T a 100Base-Tx modul autonomně opravuje chyby polarity v párových vodičích a zaměňuje polaritu datových signálů (automatická polarita). Rovněž umožňuje dvěma připojeným ethernetovým uzlům využít automatické vyjednávání a nastavit maximální rychlost datových přenosů – v různých přírůstcích až 1000 Mb/s – a typ přenosu, tj. poloduplexní nebo plně duplexní.

Mezi další funkce modulu Han-Modular® Switch US4 patří například: možnost nastavení priority datových paketů (funkce QoS); integrovaná ochrana proti záměně polarity a proti přepětí; vysoká datová propustnost (podpora tzv. jumbo paketů); napájecí adaptér (10 až 30 V DC).

Tomáš Ledvina svůj komentář ohledně přístupu společnosti HARTING k Průmyslu 4.0 uzavírá následovně: „Společnost HARTING představila dalšího vysoce efektivního pomocníka Průmyslu 4.0. Tento modul je plně v souladu s trendem integrace inteligentnějšího hardwaru zajišťujícího konektivitu strojních modulů v rámci výrobního procesu na úrovni terénu. Společnosti HARTING se této mety podařilo dosáhnout přenosem dat prostřednictvím modulu Han-Modular® Switch US4 a jeho kombinací s dalšími důležitými médii pro přenos napájení a dat v Průmyslu  4.0. To vše v jediném, kompaktním a prostorově úsporném krytu Han-Modular®.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář