Mějte pronájem zasedacích místností pod kontrolou

Datum 13.06.2017

Náš zákazník řešil kontrolu doby pronájmu jednacích místností. Při překročení smluvené doby 5 hodin denně měla být vypnuta elektřina v místnosti. Tento požadavek jsme pomohli efektivně vyřešit pomocí systému Ksenia.

Systém Ksenia pro potřebné řešení nabízí hned několik výjimečných funkcí:

  • Podpora analogových vstupů a výstupů
  • Možnost krokově navyšovat a skokově resetovat hodnotu analogového výstupu
  • Pokročilé plánovače událostí
  • Volně programovatelné spínané výstupy

Specifickým požadavkem zákazníka byla možnost dělit uvedený časový úsek – nájemce může využít například hodinu ráno, hodinu před polednem, a 3 hodiny odpoledne. Proto bylo třeba vyřešit denní počítadlo časových jednotek, které nájemce v zasedací místnosti stráví.

Tuto možnost přeneseně nabízí analogový výstup, dostupný na expandéru Auxi  systému Ksenia. Nabývá hodnoty 0-10VDC a lze jej navyšovat  krokem 0,5VDC, což poskytuje 20 kroků. Rozdělením času 5 hodin na uvedených 20 kroků se dostáváme k časové jednotce 15 minut.

Následně je již scénář snadný – nájemce přichází do jednací místnosti, identifikuje se jednou ze svých karet na čtečce Volo , čímž se sepne elektřina v místnosti a započítá se první časová jednotka. Po dvou hodinách jednání je započteno osm časových jednotek, nájemce se odhlašuje na čtečce, čímž se počítadlo zastavuje a vypíná se elektřina. V případě potřeby lze po překročení smluvené doby 5 hodin kontaktovat správce, který z mobilní aplikace nebo SMS zprávou poníží stav počítadla o 4 kroky, čímž poskytne dalších 60 minut pronájmu.

Uvedeným způsobem lze řešit i více zasedacích místností v jednom objektu. Každá místnost využije čtečku karet Volo a dva expandéry Auxi – jeden s analogovým výstupem a druhý s analogovým vstupem, který bude hodnotu výstupu měřit, a při dosažení limitu vypínat jiný výstup v obvodu elektrických spotřebičů v místnosti. Resetem analogového výstupu v definovanou dobu v noci je zajištěno nulování čítače pro využití místnosti následující den.

Celé řešení je tak nejen jednoduché a spolehlivé, ale také cenově příznivé v porovnání s běžně dostupnými automatizačními systémy. Navíc díky využití systému Ksenia, který má veškeré funkce EZS, lze pouze doplněním klávesnice a detektorů vyřešit i zabezpečení všech prostor v objektu.

Společnost ABBAS, a.s. je dodavatel bezpečnostních technologií s přidanou hodnotou v podobě kvalifikovaného poradenství a doplňkových služeb. Jsme česká společnost působící na trhu od roku 1995. Naším posláním je být spolehlivým partnerem v oblasti bezpečnostních technologií a pomáhat zvyšování úrovně bezpečnosti osob a majetku. Naše strategie se zaměřuje na kvalitu dodávaných technologií a poskytovaných služeb. Své obchodní aktivity stavíme na precizní technické a konzultační podpoře našich zaměstnanců. Společnost ABBAS, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA).
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář