VESDA – aktivní detekce požáru nasávacími systémy

Datum 27.07.2017

Aktivní detekce požáru v systémech elektrické požární signalizace (EPS) umožňuje aktivní nasávání vzorku vzduchu z monitorovaného prostoru. Ten je následně přiveden do detekční komory systému vyšší rychlostí, než je běžné proudění vzduchu v místnosti. Pokud tento vzorek obsahuje kouřové částice nebo zplodiny hoření, je tento stav rozpoznán a poté je vyhlášen poplach.

Rychlost detekce je podstatná

Obecně platí, že čím dříve je požár detekován, tím nižší jsou materiální ztráty. Rozdíl rychlosti mezi pasivní detekcí (klasické bodové hlásiče) a aktivní detekcí (nasávací systémy) je jednotky až desítky sekund, ve prospěch nasávacích systémů.

Aplikační použití

Nasávací systémy VESDA  mají široké aplikační využití. Lze je použít nejen pro detekci požáru v místnostech, ale i pro ochranu technologických zařízení. Vhodné jsou do nepřístupných a servisně obtížně dostupných prostor a s oblibou se instalují například v:

 • archivech, kostelech, muzeích a galeriích
 • divadlech, kinech, multifunkčních halách
 • výpočetních centrech, rozvaděčích, spínacích skříních
 • laboratořích a výzkumných centrech
 • rozhlasových a televizních systémech
 • elektrárnách
 • nápravných zařízeních
 • fitness centrech a saunách
 • regálových skladech
 • výtahových šachtách
 • kabelových kanálech

Princip a technické vlastnosti

Systém VESDA se skládá z bezhalogenového nasávacího potrubí a z vyhodnocovací jednotky s detekční komorou.

Nasávací potrubí se instaluje v monitorovaném prostoru a opatří se nasávacími otvory, které se de facto chovají jako bodové hlásiče. Délka a tvar nasávacího potrubí, počet a průměry nasávacích otvorů závisí od použité aplikace. Návrh je potřeba svěřit proškolené osobě.

Vzorek vzduchu je přiveden do vyhodnocovací jednotky s optickou komorou. Konstantní tlakové poměry a rychlost proudění vzduchu v nasávacím potrubí je zajištěn vysoce výkonnými ventilátory, uzpůsobených pro nepřetržitý provoz.

Jednotka dokáže rozpoznat změny proudění vzduchu v nasávacím potrubí (ucpání nasávacího otvoru, přerušení nasávacího potrubí nebo poruchu ventilátoru) a okamžitě je signalizuje. Vyhodnocovací jednotka je opatřena poplachovými a poruchovými výstupy, které se propojují do systému EPS.

VESDA VLF 250

Detektor VESDA VLF-250 je nasávací systém určený k ochraně malých a středních prostor do 250 m2. Nasávaný vzorek vzduchu je přes filtry přiveden do optické detekční komory. Technologie rozptylu detekuje přítomnost i velmi malého množství kouře. Stav je signalizován na displeji jednotky a prostřednictvím zvoleného rozhraní propojen do systému EPS.

Pro spolehlivou funkci je jednotka vybavena ultrazvukovým snímání průtoku vzduchu.

Technická specifikace

Parametry
Napětí 24 VDC Jmenovitý (18-30 VDC)
Proud jmenovitý proud 220 mA, poplach 295 mA
Rozměry (š x v x h) 256 mm x 183 mm x 92 mm
Hmotnost cca 2 kg
Krytí IP30
Teplota okolí 0 ° C až 39 ° C
Testovací teplota -10 ° C až 55 ° C
Vzorek vzduchu -20 ° C až 60 ° C
Vlhkost 5% až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující
Maximální délky potrubí 1 x 25 m (max. 12 otvorů) / 2 x 15 m  na větvi (max. 6 otvorů na větev)
Výstupy kontakty NO / NC
Citlivost předpoplach/poplach
Homologace UL, ULC, FM, CFE, LPCB, VdS,  CE – EMC a CPD, EN 54-20
Společnost ABBAS, a.s. je dodavatel bezpečnostních technologií s přidanou hodnotou v podobě kvalifikovaného poradenství a doplňkových služeb. Jsme česká společnost působící na trhu od roku 1995. Naším posláním je být spolehlivým partnerem v oblasti bezpečnostních technologií a pomáhat zvyšování úrovně bezpečnosti osob a majetku. Naše strategie se zaměřuje na kvalitu dodávaných technologií a poskytovaných služeb. Své obchodní aktivity stavíme na precizní technické a konzultační podpoře našich zaměstnanců. Společnost ABBAS, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA).
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář