Zisk skupiny ČEZ za první půlrok – 17 miliard korun

Datum 10.08.2017

Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně vzrostl o 21 % na 16,7 mld. Kč, zejména díky úspěšnému prodeji akcií MOL a prodeji nemovitostí v Praze. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 31,3 mld. Kč. Meziroční pokles o 1,8 mld. Kč odpovídá poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny. Skupina ČEZ navyšuje celoroční výhled EBITDA i čistého zisku.

Provozní výnosy v prvním pololetí dosáhly 100,9 mld. Kč a meziročně vzrostly o 2 %, přičemž výroba elektřiny z tradičních zdrojů byla v prvním pololetí na obdobné úrovni jako loni, tj. cca 31 TWh. Výroba v oblasti nové energetiky, kam ČEZ řadí zejména větrné, fotovoltaické a malé vodní elektrárny, vzrostla o 20 %, především díky akvizici větrných elektráren v Německu na konci roku 2016, ale i díky nárůstu výroby ve větrných parcích v Rumunsku. Skupině ČEZ se nadále daří na trhu prodeje zemního plynu koncovým zákazníkům, jehož objem meziročně vzrostl o 28 %.

„Dosavadní průběh roku byl pro Skupinu ČEZ výjimečný jak z pohledu dosaženého zisku pro akcionáře, tak z pohledu tří významných akvizic, díky kterým naplňujeme hlavní rozvojové cíle stanovené v naší strategii. Akvizicí úspěšné německé společnosti Elevion, která patří k největším poskytovatelům komplexních energetických služeb v zemi, jsme získali více než 1800 odborníků i klíčovou základnu pro působení na dynamicky rostoucím ESCO trhu v Německu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

V oblasti obnovitelných zdrojů pak Skupina ČEZ vstoupila na francouzský trh, a to akvizicí developerských projektů větrných farem s potenciálem výstavby až 101,8 MW. Třetí akvizicí byla provozovaná větrná farma v lokalitě Lettweiler Höhe v Německu o výkonu 35,4 MW, díky níž vzroste kapacita Skupiny ČEZ v německých větrných farmách na téměř 135 MW a v celé Evropě již na téměř 770 MW.

V návaznosti na úspěšné první pololetí upravil ČEZ směrem nahoru letošní výhled pro EBITDA i čistý zisk. „Celoroční výhled EBITDA navyšujeme na 53 mld. Kč zejména z důvodu vyšší hrubé marže z výroby a obchodu v ČR. Celoroční výhled čistého zisku očištěného zvyšujeme na úroveň 19 mld. Kč,“uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel Martin Novák. K dobrému výsledku prvního pololetí přispěly dva jednorázové pozitivní vlivy. Celkový přínos z ukončení vlastnictví akcií MOL do čistého zisku byl 4,6 mld. Kč a zisk z prodeje nemovitostí v Praze dosáhl hodnoty 1,1 mld. Kč.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce vzrostla v prvním pololetí meziročně o 4,2 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 4,3 %. U velkoodběratelů je nárůst o 5 % a u domácností o 3,8 %, což odráží dobrou kondici českého hospodářství.

Více na: https://www.cez.cz/cs/pro-investory.html
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář