Úspory z využívání energetických služeb

Datum 06.09.2017

Cílem moderních energetických služeb je najít pro klienta dlouhodobě efektivní koncept využívání energie. V praxi jde o zefektivnění energetického hospodářství, snížení průvodních nákladů, splnění zákonných předpisů, snížení emisí. Optimalizace v sobě zahrnuje řadu dílčích prvků: od osvětlení, přes vytápění a chlazení, až po využívání vlastních alternativních zdrojů energie. Speciální variantu energetických služeb představují EPC projekty (Energy Performance Contracting), v jejichž rámci zákazník nemusí na počátku hradit žádné vysoké investiční náklady. Celá investice se postupně splácí z dosažených úspor.

Pro které firmy jsou energetické služby výhodné, jakou musí mít spotřebu?

Energetické služby jsou vhodné pro municipality (obce, kraje apod.) i pro privátní sektor, zejména pro výrobní podniky, ale i obchodní objekty, kancelářské budovy, kulturní zařízení apod.. V případě energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC = energy performance contracting) by se celkové náklady za energie měly pohybovat ve výši cca 5 mil. Kč ročně a více.

Jakých úspor lze dosáhnout?

Výše úspor je vždy individuální a záleží na konkrétním projektu. Obvykle můžeme počítat s 15–20% úsporou, průměrná úspora se dle našich zkušeností pohybuje kolem 30 %. Výjimkou ale nejsou ani projekty s úsporou nákladů přesahující 50 % jejich původní výše.

Lze konkrétněji popsat, díky čemu vzniká úspora?

Úspora vzniká implementací opatření nebo technických řešení, která snižují energetickou náročnost. V rámci energetických služeb jsou úsporná opatření realizována zejména u technologií s relativně kratší dobou návratnosti, která se v soukromém sektoru pohybuje většinou do 5 let, ve veřejné sféře pak kolem 7 až 10 let. Typicky se jedná o technologie sloužící k výrobě a distribuci tepla nebo tepelné užitkové vody, např. plynové kotle s vyšší účinností, tepelná čerpadla, distribuce tepla, měření a regulace, ale i modernizaci a optimalizaci vzduchotechniky, osvětlení nebo třeba vlastní vodní vrt. Na dlouhodobá opatření s dlouhou dobou návratnosti 15 let a více, typicky výměnu oken či zateplení fasád a stropů, lze doporučit spíše financování formou přímých dotací. Výhodou energetických služeb, resp. metody EPC pak je, že dodavatel EPC kromě samotného návrhu a implementace úsporných opatření/řešení formou energetického managementu nadále v průběhu celého projektu monitoruje spotřebu energií a navrhuje další dílčí opatření, která znásobují úsporný efekt původní investice.

Jak to funguje konkrétně u vaší společnosti?

Zákazníkům, pro které zajišťujeme komplexní facility služby, poskytujeme energetické služby právě díky dobré znalosti stavu jejich objektu, technologií i energetické náročnosti jejich provozu. U ostatních zákazníků je nutné tyto informace nejdříve získat a analyzovat, a následně připravit a zpracovat optimální návrh úspor a jeho řešení včetně realizace.

Ivan Puchmeltr, obchodně technický manažer ENGIE Facility

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář