Chytrá města, chytřejší energie

Datum 21.09.2017

Dennis O’Sullivan, manažer segmentu datových center pro region EMEA, Eaton

Budoucnost naší planety leží v chytrých městech (Smart Cities). Kontroverzní, ale určitě pravdivé. Současný způsob organizace většiny měst vzhledem k dopadu na životní prostředí a exponenciálnímu nárůstu světové populace není udržitelný. Kromě toho Organizace spojených národů předpovídá, že do roku 2050 bude přibližně 70 % světové populace soustředěno v městských oblastech, v porovnání s 54 % v roce 2014. Tento obrovský nárůst urbanizace lze řešit pouze technologickými a digitálními systémy, které vytvářejí chytrá a udržitelná města.

To se již začalo projevovat na celém světě, zejména ve velkých městech v Asii, USA a Evropě. Zcela nová města se budují od základů, technologie z otevřených zdrojů (open source) se využívá k vytváření efektivních veřejných služeb a síla obnovitelné energie se využívá skutečně inovativním způsobem.

Například první americká komunita poháněná solární energií, Babcock Ranch, je bývalý ranč a přírodní rezervace rozkládající se na více než 36 000 hektarech. S využitím jedné z největších solárních elektráren na světě staví 20 000 zelených domů s plány na bydlení pro 50 000 lidí. Pětadvacetiletý projekt, který je v plném proudu, zahrnuje maloobchodní plochy, komerční kanceláře a přírodní komunitní oblasti o ploše zhruba 55 hektarů. Obyvatelé se plánují přestěhovat v letošním roce, a jak to prozatím vypadá, projekt bude využit jako vzor pro budoucí rozvoj chytrých měst v celé zemi.

Ve Španělsku se Internet věcí (IoT) využívá k poskytování veřejných služeb, jako je parkování, pouliční osvětlení, sběr odpadu a doprava, stejně jako třeba cestovní ruch. Velké odpadkové koše jsou vybaveny snímači, které okamžitě hlásí, jakmile jsou plné, což umožní lepší hospodaření s odpady a zdroji. IoT se používá také na parkovištích, aby se efektivněji zvládly dopravní zácpy, pro poskytování dynamického stanovení cen a pro boj proti znečištění ovzduší. Zajímavé je, že angažovanost místní komunity je velmi povzbudivá. Vláda spoléhá na to, že občané přispějí svými nápady a poznatky v případě, že se v projektu najdou nějaké slepé uličky. Občané mohou např. pomocí svých smartphonů upozorňovat, kde je v jejich oblasti nějaké urážlivé graffiti nebo kde jsou přeplněné koše. Není to úplné generální „překopání“ města jako je Babcock Ranch, ale přesvědčivý způsob, jak začít s přechodem města na více propojený a účinnější systém práce.

Nejambicióznější experiment s chytrým městem je v Asii. Mezinárodní obchodní čtvrť Songdo, ležící v blízkosti jihokorejského Soulu, je vybudování chytrého města v hodnotě 35 mld. USD a s potenciálem přistěhování až 2 milionů obyvatel. Téměř polovina plochy města je pokryta zelení, má integrované senzorové sítě a revoluční nový podzemní systém, který přímo přeměňuje odpad z kuchyně na čistou energii. Je to předmět obrovského množství kontroverzí, protože jeho plány výrazně převažují nad tím, co bylo realisticky dosažitelné, nicméně bylo alespoň vytvořeno měřítko inovačního rozvoje měst, které pak bylo obdivováno po celém světě.

Není pochyb o tom, že dosavadní pokrok vedl k inovativnímu přemýšlení o chytrých městech. Existuje však zásadní otázka, o které, zdá se, nikdo nemluví: „Jak účinně poskytovat energii chytrým městům budoucnosti.“

Data jsou přenášena mezi zařízeními a následně jsou zpracovávána datovým centrem. Jakýkoli smartphone komunikuje se žárovkou, každý přeplněný odpadkový koš posílá data městské radě, všechny cesty veřejnou dopravou jsou monitorovány, vše je odesláno a uloženo v datovém centru. Dnešní světová datová centra spotřebují přibližně 3 % celkové dodávky elektřiny. Toto číslo se každé čtyři roky zdvojnásobí. Pokud tedy mají inteligentní města přežít, bude rozhodující nejen efektivní řízení datových center, ale i jejich schopnost zapojit se do nákladného zajištění energetické rovnováhy.

Neexistuje pouze sluneční energie

Čisté a uhlíkově neutrální zdroje energie jsou zřejmou volbou pro napájení chytrých měst. Elektřina vyrobená ze sluneční energie a větru je však obvykle těžko skladovatelná a je často generována v časech, kdy nemusí být potřeba. Mnoho lidí neví, že datová centra mají schopnost stát se silným katalyzátorem změn na trhu s energií.

Co se týče správy a provozu datového centra, spotřeba energie je jednou z největších položek. Ve většině případů jsou dodávka a řízení energie přetížené nebo nevyužité. Pokud by to bylo chytře využíváno v úložišti průmyslové velikosti a přiváděno do sítě tak, aby bylo možné účinně řídit tok energií, mohlo by dojít k změně a zajištění dodávky energie v zemi.

Dobrou zprávou je, že klesající náklady na ukládání energie v bateriích vytváří včasnou příležitost pro přeměnu velkých datových center tak, aby měla kapacitu pro ukládání energie. Toto změní datové centrum z energeticky nákladného zdroje na jakýsi uzel, který dokáže napájet kanceláře, vytápět domy a dokonce provozovat dopravní systém.

Jednou ze zemí, která vydláždila cestu pro změnu, je Švédsko. Vytvořilo revoluční nová zelená datová centra, kde se přebytečná energie používá pro vytápění obytných domů. Datové centrum s příkonem 10 MW může vytápět 20 000 bytů. Jedná se o obrovský krok vpřed v oblasti řízení udržitelné energie. Společnosti, jako je maloobchodní prodejce H&M a telekomunikační gigant Ericsson, patří k mnoha podnikům, které přesunují svá datová centra na místa, jako je  Stockholm Data Parks, aby bojovaly proti změně klimatu a vytvořily podmínky pro udržitelnější podnikání. Je to jen začátek, ale tato úroveň řízení spotřeby energie bude kritická pro budoucnost rozvoje chytrého města. 

Vedle ukládání energie je důležité pečlivé řízení datových center. Díky nejnovější technologii datových center bude zajištěno účinné fungování energetických a síťových cyklů, a co je důležitější – je to škálovatelné pro budoucnost.

V době, kdy každá země a město hledají způsoby, jak vytvořit udržitelnou budoucnost, chytrá města zůstávají na vrcholu agendy. Musíme se poučit z aktuálních problémů, pochopit, co je třeba pro efektivní skladování energie a udržení motivace občanů – to udělá z hypotetického konceptu chytrých měst realitu. Transformace velkých datových center s kapacitou pro ukládání energie bude klíčem k zajištění budoucnosti, kterou všichni chceme pro sebe i pro planetu.

O společnosti EatonElektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie. Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2016 dosáhla obratu 19,7 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 95 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář