Elektro odborníci u České národní banky musí mít prověrku NBÚ

Datum 13.10.2017

Společnosti ENGIE se v letošním roce opět podařilo uspět ve výběrovém řízení České národní banky a letos v červenci uplyne již 11 let od zahájení provozu prací ENGIE na této servisní zakázce. K hlavní odpovědnosti námi vykonávaných prací patří zejména kompletní údržba elektro zařízení završená příslušnými revizemi a precizním projekčním pasportizováním veškerých prací, oprav či změn. Samozřejmostí je i optimalizace provozních nákladů s cílem dosažení energetických úspor.

Z důvodu vysokého stupně zabezpečení a utajení informací je ENGIE držitelem osvědčení NBÚ na stupeň vyhrazené, vybraní pracovníci i na stupni důvěrné. Stálí technici disponují přístupem i na taková místa, jako je depozitum zlatých rezerv.

Vysoké nároky na kvalitu prováděných prací spolu s přísnými pravidly „režimového pracoviště“ plně korespondují s prestiží bankovní instituce, která je ústřední bankou České republiky a také hlavním orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v ní. Každý rok ENGIE provádí cvičné přepojení napájecích linek sloužících v rámci testu návazností pro nouzová, režimová pracoviště, která jsou lokací mimo hlavní budovu ČNB. Jedná se o simultánní by-pass, který slouží jako kontrola převodu datových linek všech finančních operací v České republice. Cílem této kontroly je ověřit fungování systému a výkonu v případě přírodní katastrofy nebo mimořádné události.

Za dlouholetou úspěšnou a stabilní spolupráci vděčíme mnohaletým zkušenostem našeho provozního týmu, který s vysokou odpovědností řeší denní problémy či úkoly spojené s elektro profesemi. Při výběru nových zaměstnanců je kladen maximální důraz na splnění přísných profesních, osobních i bezpečnostních kritérií, mezi které patří také nezbytné prověření Národním bezpečnostním úřadem.

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.
Spektrum činností ENGIE Facility je spojeno s životním cyklem nemovitosti – od vypracování projektové dokumentace, analýz a technických auditů realizace dodávek technických zařízení, přes modernizace provozu budov až po komplexní správu nemovitostí včetně zajištění nonstop havarijní služby, dispečinku a CALL centra. Naše služby poskytujeme pro komerční, administrativní, logistické i průmyslové nemovitosti.
Ivan Puchmeltr, obchodně technický manažer FM
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář