Zkapalněný zemní plyn jako palivo budoucnosti

Datum 10.11.2017

V současné době jsme svědky nástupu nových druhů a zdrojů energií používaných v dopravě. Zdá se, že nadvláda benzínu a nafty, tedy paliv vyrobených z ropy se pomalu chýlí ke konci a stále častěji se budeme setkávat s dosud alternativními zdroji jako je vodík, zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo baterie.

Tyto trendy samozřejmě sleduje i skupina ENGIE a Tractebel při tom využívá jako lídra v hledání inovativních technických řešení a zavádění nových technologií do života. V tomto čísle bychom chtěli představit aktivity společnosti ve využití LNG v dopravě.

LNG se v posledních letech stalo velmi dobrou alternativou pro lodní a nákladní dopravu o čemž svědčí i to, že v současné době je v Evropě postaveno 70 plnících stanic pro automobily a dalších 33 se staví. Pro lodě pak je v provozu 31 stanic jejichž součástí je většinou i velkokapacitní skladování LNG a dalších 37 se chystá.

Čerpací stanice LNG sestává z vertikálního vakuem izolovaného tanku, skidu, vlastní čerpací jednotky, odpařovače a samozřejmě výdejního stojanu. Zásobník na obrázku má objem 80m3.

Zásobníky LNG (mezinárodně používaným názvem je LNG Bunkering station) slouží jako mezisklad pro zavážení čerpacích stanic nebo jsou instalovány v mořských či říčních přístavech a jsou na ně přímo napojena plnící ramena. Stanice včetně zásobníků bývá často umístěna na plovoucím pontonu.

Zásobníky použité ve vizualizaci mají objem 185 m3 a jsou, na rozdíl od zásobníků čerpacích stanic, v horizontálním provedení. Jejich počet a samozřejmě i ostatní provozní a bezpečnostní zařízení jsou vždy navržena dle požadavků na skladovací kapacitu, plnící výkon, pravidelnost dodávek zkapalněného plynu atd.

Předmětem dodávky Tractebelu je vždy kompletní návrh jednotky dle potřeb zákazníka, všechny stupně projektové dokumentace a inženýring. Dle preferencí objednatele je pak vlastní dodávka zajištěna „na klíč“ nebo jako EPCM.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.
www.engie.cz

 

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář