Laser popisuje i svařuje

Datum 15.11.2017

Potřebujete kvalitně a rychle popisovat, řezat či spojovat? Potom není nic jednoduššího než si vybrat optimální model z několika řad laserů společnosti Panasonic. Některé jsou rychlé, jiné zase s vysokým výkonem pro řezání, gravírování či svařování.

Specifickou funkcí je změna barvy, která dokáže do kovu “vytisknout” nezničitelné označení při zachování hladkosti a lesklosti povrchu. Porovnávat ink-jet s laserovým popisováním by asi bylo tématem nezajímavým. Technologie, do které musíte nalévat barvu, čistit tiskové hlavice a volat servis, je oproti bezúdržbovému laserovému popisování rozhodně slepá cesta.

Laserové svařování plastů vytlačuje lepení

Standardní technologie pro spojování plastických materiálů jsou v poslední době v široké míře nahrazovány svařováním. Panasonic Electric Works má mnohaleté zkušenosti v oblasti laserového popisování. Laserové popisovače s technologií FAYb i CO2 jsou k dispozici v mnoha typových a výkonových řadách. Díky úzké spolupráci se zákazníky a uživateli je v současnosti možné vyřešit téměř jakoukoliv aplikaci. V mnoha způsobech technologického použití laseru jako je engraving – změna povrchové tex­tury odpařováním materiálu, annealing – změna barvy žíháním, foaming – pěnění laserem, carbonising – karbonizace laserem i etching – změna barvy povrchovým tavením, má Panasonic bohaté zkušenosti a mnoho úspěšně vyřešených projektů po celém světě. Nové oblasti, kde se tyto lasery objevují v poslední době, jsou řezání a laserové svařování plastů.

Vláknové lasery Panasonic splňují požadavky kladené na novou generaci laserového svařování a přinášejí tak revo­- luci do spojování plastických dílů. Požadavky plastikářského průmyslu jsou vysoké. Zatímco se zvyšuje tlak na rychlost výroby, nové produkty jsou stále komplexnější. Všechny výrobky by proto mě­ly splňovat parametry vysoké kvality, být jasně identifikovatelné a tím umožnit lokalizování v případě následných poruch.

Laserové systémy pro označování výrobků Panasonic se již etablovaly na trhu díky své vynikající kvalitě i nadstandardním službám. Důležitým prodejním argumentem je vláknová laserové techno­lo­gie MOFPA, která se osvědčila při identifikaci značených plastových komponent. Znalosti a dlouholeté zkušenosti byly použity i při vývoji laserového svařovacího systému řady VL-W1. Vláknové laserové technologie nabízejí v současné době maximální energetickou účinnost a protože laser nevyža­du­je prakticky žádnou údržbu, jsou provozní náklady na laserové svařování plastových dílů jen zlomkem oproti stan­dardnímu zpracování. Svařovat plasty laserem – už nikdy jinak Laserové svařování je čistý a přesný proces, ve kterém mohou být plastové součásti spojeny bez viditelných svarů. Spojování pomocí laseru nezanechává žádné zbytky lepidla a také nevytváří žádné částečky, jejichž přítomnost může později vést k problémům u hotové součástky. Tento proces spojování při extrémně nízké spotřebě energie zároveň přináší spojování součástek jen pod mírným tlakem. Tento postup zajistí spojení konstrukčních částí bez pnutí a tím pádem s velmi malými deformacemi. Jednotlivé kroky procesu mohou být monitorovány a kompletně zdokumentovány což je ideální pro zpětnou i průběžnou kontrolu kvality.

Laserové popisování ve 3D

S modelovou řadou LP-M odstartova­la technologie FAYb laserové popisování ve třetím rozměru. Kromě standardních parametrů, kvality a spolehlivosti, nabízí nová série přístup k popisování ve 3D. Laserové popisovače řady LP-M jsou unikátní precizním popisem ve 3D. Řada zahrnuje modely s výkonem do 50 W a pracovní plochou 220 x 220 mm. Třírozměrné značení je optimalizováno díky funkci automatického ostření se schopností kompenzovat “nerovnosti” až 50 mm.

Laserové popisovače kombinují inovativní funkce pro laserové systémy značení s nejvyšší úrovní bezpečnosti stroj­­ních zařízení. Nabízí vysoký výkon a ce­lou řadu funkcí pro řešení i těch nejsložitějších úloh značení. Popisovače řa­dy LP-M nabízí kromě Ethernetu, Profibusu a Profinetu i další možnosti pro vzdálenou správu. Intuitivní uživatelské rozhraní – Laser Marker Navi umožňuje rychlou a precizní tvorbu předloh pro laserové popisování včetně specifických funkcí pro práci s písmem či vektorovou grafikou.

Laserové popisovače LP-M jsou ideál­ní volbou pro všechny aplikace s důrazem na kvalitu potisku, přesnost a vyso­kou rychlost. Funkce automatického ostření s optickou kontrolou umožňují provádět i složité polohování obrobků rychlým a efektivním způsobem. Popisovače Panasonic nabízí vynikající poměr ceny a výkonu. Díky široké nabídce popisovačů CO2 a vláknových laserů, Panasonic nabízí výkon od 10 W do 50 W a značící oblast až 330 mm x 330 mm x 50 mm.

Popis kovů změnou barvy

Popisování kovů se většinou provádí “hloubkovou” metodou, která přesně odpařuje povrchové vrstvy materiálu nebo tzv. “černou” metodou, kdy laser aktivuje mikro změny na povrchu kovu a tím dochází ke změně barvy. V závislosti na nastavení laseru a typu kovu, může tato metoda vytvářet víceúrovňové barevné variace. Volba metody je závislá na konkrétní aplikaci. Pro lékařské nástroje například nepřichází v úvahu “hloubko­vá” metoda, protože v povrchových nerovnostech by se zachytávaly nečistoty a sterilizace by byla velmi obtížná. Pro po­pis kovů je ideální modelová řada LP-V.

Konfigurace není metodou pokusu a omylu

Nastavování parametrů je možné provádět jak dotykovým panelem tak v programovém prostředí na PC. Samo­zřej­mostí jsou ceněné funkce všech modelů jako je možnost upravovat parametry on-line, simulovat popisování viditelným paprskem červené LED nebo chránit nastavení uživatelským heslem. Pokud je při testech vyžadován velmi vysoký výkon ne­­bo jsou extrémně špatné podmínky v mís­tě popisu, pak padne volba na řadu LP-S, jejíž vytvrzovací hlavice mají krytí IP67G.

Pracovní stanice – bezpečně a bez zplodin

Laser jako potenciálně nebezpečný zdroj světla podléhá bezpečnostním předpisům. Ke všem řadám laserů Panasonic lze dodat pracovní stanici, která zajistí bezpečné používání laserů, pokud to ve výrobě nebo v laboratoři nelze zajistit jiným způsobem. Pracovní stanice zajistí odvod spalin při odpařování materiálu a samozřejmě dle konfigurace jsou osazeny speciálními dvířky pro eliminaci úniku paprsku mimo oblast zpracování. Jen test potvrdí naše předpoklady Panasonic má širokou škálu jak FAYb tak i CO2 laserů. To umožňuje vybrat nejen nastavení, ale i typ laserového popisovače s ohledem na aplikaci, průmysl i prostředí využití finálního produktu. Samotnému nasazení laseru ve výrobní lince předchází testování. Reálný materiál, konkrétní typ popisovače a srovnatelné prostředí umožní otestovat, zda naše předpoklady o proveditelnosti jsou reálné – tedy zda popis lze ve správné kvalitě vytisknout na daný materiál v požadovaném čase. Test v laboratoři společnosti Panasonic je k dispozici zdarma. Ať se jedná o komponenty či výrobky průmyslové automatizace pak vždy platí základní pravidlo společnosti Panasonic: „Naše podnikání se zaměřuje na přidanou hodnotu pro naše zákazníky.“ Vyřešení projektu zákazníka má větší prioritu než samotný prodej technologie. V praxi to znamená, že samotnému prodeji vždy předchází důkladné testování a to velmi často i přímo na lince zákazníka dokud není jednoznačné, že daný přístroj v konkrétních podmínkách 100 % vyhovuje potřebám.

Na MSV byly představeny novinky

Již v roce 1999, tehdy pod značkou SUNX, představila společnost Panasonic Electric Works, jako první na světě, laserový popisovač technologie FAYb. Požadavky průmyslu velmi rychle rostou a spo­lečnost Panasonic na to reaguje vývojem stále nových modelových řad laserových popisovačů. Výkon není vše. Přestože došlo k nárůstu výkonů u jednotlivých typů, přesto se stále jedná o přístroje s výkonem do 50 W. I tento “malý” výkon je dostatečný pro popis při výrobě ložisek, ojnic, řetězů a nářadí v automobilovém průmyslu i v jiných odvětvích.

Luděk Barták
www.panasonic-electric-works.cz
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář