Dvoumodulové „chráničojističe“ nově i typu „A“

Datum 05.12.2017

Na základě požadavků z praxe jsme rozšířili sortiment dvoumodulových „chráničojističů“ také o přístroje typu „A“. Proč a kde používat proudové chrániče či „chráničojističe“ typu „A“? Jaký je rozdíl oproti klasickému typu AC?

1) Základní rozdíly mezi proudovým chráničem typu „A“ a „AC“ a proč se použití typů „A“ tak rychle rozšiřuje:

Obecně lze popsat, že proudový chránič typu „A“ reaguje na sinusové střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy.
Používá se v klasických střídavých sítích a v sítích s fázovou regulací výkonu, v sítích s pulzními zdroji, apod. V některých zemích je dokonce nařízená instalace chrániče typu „A“ do rozváděčů v bytové a domovní výstavbě.
Proč se jejich používání tak rychle rozšiřuje? Protože dokážou předejít zbytečnému „vypadávání“ chráničů.
Jeho konstrukce umožňuje nereagovat příliš citlivě na malé rušivé vlivy, které neznamenají ještě žádné ohrožení. Vypnutí má předem nastavený limit na stejnosměrné reziduální proudy, takže proudový chránič řízeně vypne až v případě skutečného nebezpečí. Tyto nežádoucí stejnosměrné složky vznikají navíc velmi nahodile a to obvykle v pulzních (spínaných) zdrojích. Těch v posledních letech velmi přibývá. Naleznete je v běžných spotřebičích, jako jsou varné desky, televizory, PC, osvětlení, svářečky, atd.. Nahrazují se jimi klasická trafa a to díky vysoké ceně mědi na jejich výrobu.
Proti tomu běžný proudový chránič typu „AC“ je na takové rušivé vlivy velmi citlivý a obvody tak zbytečně přerušuje. I velmi malý stejnosměrný proud pro něj znamená poruchový stav. Svou konstrukcí je proto určen jen pro „čisté“ sinusové střídavé reziduální proudy a tudíž je vhodný jen pro klasické střídavé sítě se spotřebiči bez pulzních zdrojů.
Stále častěji se u uživatelů stává, že po pořízení nových spotřebičů (pračka, varná deska, televizor, PC atd.) začne nahodile či pravidelně po zapnutí spotřebiče do určitého režimu doposud dobře sloužící proudový chránič či RCBO typu AC „vypadávat“. Po vyloučení možných poruch spotřebičů je obvykle jediným řešením náhrada přístroje typu „AC“ za typ „A“.

2) V čem jsou navíc dvoumodulové RCBO („chráničojističe“) užitečné?

Dvoumodulové RCBO je odborně řečeno „jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou“ nebo v praxi spíše zažitý pojem pro kombinovaný přístroj jako „chráničojistič“ nebo také „jističochránič“.
• pomocí dělené páčky přístroj odliší, zda vypnutí vyvolal zvýšený reziduální proud nebo zkrat či tepelné přetížení, více na: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranicojistic_rcbo_15ka.asp
• zásadní úspora místa oproti dvěma samostatným přístrojům (chránič + jistič)
• odpadá nutnost propojení přístrojů při kombinaci samostatného jističë + chrániče
• jeden přístroj tak reaguje nejen na nebezpečné svodové proudy, ale také řeší „předjištění“ proti zkratu a tepelnému přetížení
• použití takových přístrojů přináší zvýšení bezpečnosti a především spolehlivosti jištění (nenasčítávají se reziduální proudy z více obvodů do jednoho chrániče)

3) Nové „chráničojističe“ typu „A“ přidány i do online aplikace Ověření návrhu.cz

Oblíbenou aplikaci www.overeni-navrhu.cz jsme kromě RCBO rozšířili také o další přístroje a rozváděčové skříně (např. nové skříně a přepínače ABB, či pojistkové odpínače od OEZ a další).

Bonega
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář