Kontrola přístupu k datům díky modernizaci datového centra

Datum 07.12.2017

Poptávka firem po dostupnosti dat 24 hodin denně dramaticky změnila to, jak fungují datová centra. Výpadek údržby je nepřípustný a zaručená doba provozu je jednou z nejdůležitějších priorit zákaznických nákupních kritérií. Pro společnost Greimel Datacenter GmbH, která sídlí nedaleko Mnichova v Německu a má 150 zákazníků z řad malých a středních podniků, znamenala tato změna ve firemní poptávce impulz k provedení komplexního programu modernizace a rozšíření služeb.

Generální ředitel společnosti, Martin Greimel, řekl: “Před několika lety musely být údaje v první řadě k dispozici a byly k dispozici od 8:00 do 17:00, takže aktualizace a údržba mohla probíhat večer a v noci. Dnešní pracovní zátěž se změnila spolu s našimi zákazníky – práce v domácí kanceláři, flexibilní pracovní doba a práce o víkendu vyžadují nepřetržitou dostupnost dat, sedm dní v týdnu.”

Jedním z hlavních cílů bylo vnitřní řízení bezpečnostní infrastruktury datového centra, včetně řízení přístupu, napájení a protipožární ochrany, které bylo až do té doby řízeno externím dodavatelem. Prioritou firmy Greimel bylo zajistit 24hodinovou dostupnost dat a zaměřit se zejména na napájení datového centra, aby se překonala jakákoli možnost výkyvů v kvalitě elektrické energie nebo selhání napájení, což by mohlo ohrozit spolehlivost. Greimel úspěšně pracoval s produkty společnosti Eaton již dříve a zaangažoval nás, abychom jim poskytli naše odborné znalosti v oblasti energetiky jako součást modernizace a rozšíření centra.

Pro Greimel bylo jasné, že chce jediného dodavatele, který by mohl nabídnout kompletní správu napájení pro jeho datové centrum, včetně nepřerušeného napájení serverů, stejně jako spolehlivé nouzové napájecí zdroje pro sekundární systémy, jako je řízení přístupu, klimatizace a požární ochrany. Výzvou pro Greimel bylo, že tyto služby byly dosud poskytovány externě, takže datové centrum muselo vyvinout zcela novou koncepci správy napájení, která by zvýšila celkovou energetickou bezpečnost a zvýšila již tak vysokou dostupnost dat.

Na rozdíl od konvenčních systémů, které se primárně opírají o výkonnost UPS pro zabezpečení serverů, Eaton a Greimel společně vyvinuli koncept zabezpečení energie, který integruje sekundární technologii ve formě nouzového napájecího systému a generátoru. V případě výpadku proudu nestačí, aby UPS napájel servery tak, aby zaručoval spolehlivou funkci datového centra. Existují další faktory, které je třeba zvážit, jako je nepřetržité napájení klimatizačních jednotek, aby se zabránilo přehřátí serverů, k čemuž by mohlo dojít už za 15 minut. Jako takové nové řešení používá UPS k ochraně IT infrastruktury a používá nouzový napájecí systém (EPS) s dieselovým generátorem pro ochranu periferních komponent, jako je klimatizace a osvětlení.

Společnost Eaton poskytla svůj 93PM UPS, napájecí modul 100 kW s integrovanou bateriovou skříní, který zajišťuje výkon datového centra dvěma způsoby. Za prvé, v případě výpadku proudu zaručuje napájení po určitou dobu na kritické zatížení. Za druhé, jednotka chrání tyto kritické zátěže proti výkyvům energie, jako jsou napěťové špičky, tím, že je odfiltruje a poskytuje nepřetržitě vysokou kvalitu výkonu.

Koncept 93PM je založen na on-line technologii dvojité konverze, přičemž přívodní zdroj energie je přeměněn ve dvoustupňovém procesu: (a) ze střídavého napětí na stejnosměrné napětí a (b) ze stejnosměrného napětí zpět na střídavé napětí pro napájení při kritickém zatížení. Zařízení UPS s dvojitou konverzí jsou široce uznávána za poskytování té nejlepší možné ochrany, protože zaručují čistý a spolehlivý zdroj napájení nezávisle na kvalitě sítě. Energetická ztráta s 93PM je minimální ve srovnání s tradičními zařízeními s dvojitou konverzí UPS. Použitím nejnovějších technologií IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) lze dosáhnout účinnosti 96,7%, což znamená, že po přepočtu je opět skutečně k dispozici 96,7% energie přiváděné do UPS. Účinnost až 99% lze dosáhnout pomocí systému Energy Saver společnosti Eaton (ESS), který používá sofistikované detekční a řídicí algoritmy a umožňuje přepínání UPS do měničů za méně než 2 milisekundy, pokud se napětí nebo frekvence sítě odchylují od jeho předdefinovaného rozsahu.

UPS může napájet všechny kritické aplikace v případě výpadku proudu, ale vzhledem k tomu, že konvenční baterie nejsou schopny poskytnout dostatek energie pro dobu přemostění několika hodin, systémové řízení se automaticky přepne na nouzovou napájecí jednotku 250kVA, která zajišťuje kontinuitu klimatizace a osvětlení. Všechny sekundární systémy jsou dodávány s nouzovým napájením během přibližně 15 sekund v případě výpadku proudu. S tímto samostatným řešením může být definovaná část systému provozována nezávisle na elektrické síti.

“Můžeme použít velkou dieselovou jednotku k bezproblémovému provozu po dobu 12 hodin nezávisle na rozvodné síti v samostatném režimu,” řekl Greimel. “To znamená, že v případě nouze máme dostatek času na provedení všech nezbytných analýz a údržby.”

Modernizované a rozšířené zařízení nyní úspěšně pracuje s použitím nového konceptu řízení spotřeby.

“Systém funguje dokonale,” řekl Greimel. “Dostupnost dat je 100% a dokázali jsme zdvojnásobit výkon napájení i počet racků. Přestože nouzový zdroj nebyl dosud zapotřebí, zvládl bez jakýchkoli problémů všechny praktické testy – dokonce i test „vypnutí do tmy“, kdy došlo k simulaci výpadku proudu za skutečných podmínek.”

“Zaměstnanec společnosti Eaton prostě vypnul hlavní vypínač, zatímco systém běžel a nouzové postupy se okamžitě spustily,” řekl Greimel, který v reálných podmínkách s předchozím dodavatelem nikdy nevykonal tento zátěžový test. “Vždy mě znepokojovalo, že by někdo mohl vytáhnout zástrčku uprostřed provozu. Proto bylo pro nás důležité, aby tam byli experti z Eatonu při prvním testu a všechno sledovali.”

Greimel plánuje každoroční testy “vypnutí do tmy”, které simulují totální výpadky elektřiny. Budou prováděny zaměstnanci firmy vyškolenými společností Eaton. Dále bude každý měsíc spuštěno a testováno nouzové napájecí zařízení na bázi dieselového generátoru.

Eaton

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář