Baby X – dítě v prostředí silikonu

Datum 27.12.2017

Ve výzkumu simulované umělé životní formy je BabyX zatím možná tím nejambicióznějším projektem. Jeho tvůrce Mark Sagar si vytýčil obrovský cíl – simulovat nervový mechanismus dítěte v silikonovém prostředí. Je to milník, který mnozí vědci předpovídali, že nás od něj dělí ještě několik desetiletí. Příchod BabyX přináší řadu morálních a filosofických otázek týkajících se umělého života: Jaké jsou naše závazky a povinnosti vůči silikonovým formám života? Mají práva podobná těm našim? A co když budou mít nějaké právní postavení…

Podobné otázky jsou v současnosti daleko méně přitažené za vlasy, než tomu bylo před deseti lety. BabyX, virtuální stvoření Marka Sagara a jeho týmu výzkumníků, vypadá neuvěřitelně skutečně. Digitální rendering dítěte je založený na základě fotografií Sagarovy dcery ve věku 18 měsíců.

Sagar je vedoucí postava ve výzkumu v Aucklandské univerzitě na Novém Zélandu, která se pokouší humanizovat AI, což jak říká, má potenciál poskytnout symbiotičtější vztah mezi lidmi a stroji. Ikdyž tuto myšlenku nerazil jako první, jeho přístup je jedinečný, z jeho raných let má zkušenosti jako počítačový vědec, které později zužitkoval ve světě hollywoodských speciálních efektů.

Obličej, který stvořil, je klíčem k tomu, aby lidé tyto virtuální bytosti vnímali živěji a reálněji. Takové výtvory jsou v tom­to ohledu zatím bezkonkurenční, schopné se bavit a usmívat se a mít u toho rysy, na které jsme zvyklí. Mají také lidské hlasy a používají se jako online pomocníci pro celou řadu firem, od poskytovatelů pojištění až po letecké společnosti. Soul Machines je název nového start-upu, který chce produkovat první vlnu sympatických, věrohodných virtuálních asistentů, kteří pracují jako agenti služeb zákazníkům.

Společnosti s podobnými aspiracemi v Japonsku a ve Spojených státech vytvořily celou řadu virtuálních avatarů, asistentů a hologramů. Převládá názor, že systémy AI a roboti mohou dosáhnout svého plného potenciálu pouze tehdy, pokud se stanou lidštějšími. Musí mít vzpomínky, proces myšlení a něco podobného emocím, které je budou pohánět při využití nabytých zkušeností.

Sagarův přístup se zdá být tím nejradikálnějším přínosem v této oblasti. Za výbornou tváří, kterou navrhl, jsou bezprecedentní biologické modely a simulace. Když se BabyX usmívá, je to proto, že její simulovaný mozek reagoval na podněty uvolněním koktejlu virtuálního dopaminu, endorfinů a serotoninu do systému. To ukazuje snahu Sagara používat AI k reverznímu inženýrství, k nastavení jak fungují lidé. Chce se dostat ke kořenům emocí, touhy a myšlenek a předávat lekce počítačům a robotům a vytvářet je podobnější nám lidem.

Eaton 700 x 200 px

Napsat komentář