DataLogger vyhodnotí svalovou zátěž

Datum 29.12.2017

V uplynulých třech letech se výzkumný tým na Fakultě managementu a ekonomi­ky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pod vedením doc. Ing. Davida Tučka, Ph.D., věnoval vědecko-výzkumnému projektu v rámci OPPI s názvem ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ – VaV  ERGONOMIE DROBNÉ SVALOVÉ ZÁTĚŽE společně s partnery projektu, kterými byli Moravskoslezský automobilový klastr, o. s.,  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a PREVENTADO medical s.r.o. Hlavním řešitelem projektu byla FaME.

Cílem výzkumu byl vývoj a verifikace metodiky měření lokální svalové zátěže jako platného a uznávaného měření s cílem následně posílit prevenci úrazů a nemocí z povolání u pracovníků výrobních i nevýrobních podniků. Mezníkem v projektu bylo zkonstruování měřicího zařízení k získávání dat pro vyhodnocování lokální svalové zátěže s využitím měření síly, četnosti pohybů a polohy tzv. DataLogger. Měřicí zařízení bylo následně testováno a jeho funkčnost byla úspěšně ověřena ve 40 měřeních ve výrobních i nevýrobních podnicích. Úřad průmyslového vlastnictví na základě provedené obhajoby následně počátkem letošního roku vydal patentovou listinu pro tento vynález s číslem PV 2015-820. Vynález se týká ergonomického zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. Zařízení je využitelné především na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání, především namáhání rukou při četných/opakovaných pohybech, často spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Měření je možné provést i u operátorů s různými ochrannými rukavicemi běžně v praxi používanými.

Děkan FaME a hlavní řešitel projektu David Tuček přiblížil specifičnost zařízení slovy: „DataLogger je schopen mě­řit svalovou aktivitu při práci nikoli na předloktí (tak jak je tomu u současné metody integrované elektromyografie), ale přímo na ruce pracovníka, tj. prsty a dlaň, a přesněji tak zobrazovat svalovou aktivitu, která při překročení hygienických limitů může vést ke vzniku úžinových syndromů (např. syndromu karpál­- ního tunelu apod.). Toto ergonomické zařízení je vytvořeno na bázi měřicích sestav obsahujících tlakové senzory, senzory polohy a samotné datové sběrnice tzv. DataLoggeru, který je pomocí své řídicí jednotky propojen s měřicími sestavami – čidly, které je možné sna­dno vyměnit (při destrukci, či případně dle velikosti prstů měřené osoby).“

Jedná se o vhodný nástroj prevence vedoucí k odhalení zátěže dříve než se vznikem zdravotních problémů pracovníků. V ideálním případě lze po tomto zjištění na pracovišti implementovat ergonomická nápravná opatření, pokud je to třeba a eliminovat tak lokální svalovou zátěž na minimum.

Na adresu projektu děkan FaME Da­vid Tuček uvedl: „První rok jsme se věnovali řešení vývoje a vyvinuli jsme zařízení, v rámci testování zařízení se již pracovalo na metodice a probíhalo testování i ve výrobních společnostech a v posledním roce jsme získaný užitný vzor i patentovali. Cíle projektu tak byly splněny. Nyní se posouváme do fáze komerčního měření do firem, ve vývoji by bylo vhodné zvládnout přesné a komplexní zachycení trajektorií a tím i pohybů rukou operátorů v prostoru, či možnosti využití zařízení v lékařství. Určitě je pro nás reálnou výzvou i otázka komercionalizace např. s využitím projektu TAČR – programu GAMA.“

Výystava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (2)

  1. Vypadá to na užitečné zařízení. Dá se to už někde koupit nebo to ta univerzita stále vyvíjí a jedná se pouze o nějaký prototyp?

  2. Dobrý den, ano zařízení je možné pořídit a používáme ho při měření v průmyslových podnicích. Další Informace rád zodpovím na tucek@utb.cz. , nebo na dohodnuté osobní schůzce.

Napsat komentář