Čistá energie na ostrově Robben Island, kde byl uvězněn Nelson Mandela

Datum 01.01.2018

Mikrosíť ABB a bezdrátová technologie umožňují na jihoafrickém ostrově Robben Island, který je zapsán jako památka světového dědictví UNESCO, ekologické a stabilní napájení solární energií. A zároveň slouží jako globální příklad budoucnosti čisté energie.

Ostrov Robben Island v Jižní Africe dokáže být velmi drsný. Po staletí zde stála nechvalně známá věznice spalovaná sluncem a bičovaná větrem. A v ní Nelson Mandela strávil 18 let svého těžkého, vytrvalého, a nakonec úspěšného boje za svržení apartheidu. Věznice nyní funguje jako muzeum, ale zároveň se také stala příkladem budoucnosti založené na čisté energii.

Robben Island je nyní památkou světového dědictví UNESCO. Trajektem sem přijíždí denně až 2000 návštěvníků a působí tu více než 100 průvodců a dalšího personálu, který se stará o muzeum. Pro zajištění dodávky elektřiny pro ostrov zde jihoafrické ministerstvo cestovního ruchu nechalo instalovat novou solární mikrosíť, v níž se uplatňují nejmodernější technologie ABB.

Mikrosíť je v zásadě elektrická rozvodná síť malých rozměrů a na Robben Island umožní výrazně omezit využívání dieselových generátorů, které spotřebují hodně paliva a produkují uhlíkové emise. Generátory byly dříve jediným zdrojem energie. Společnost ABB, která již v různých lokalitách instalovala tři desítky mikrosítí, považuje tuto technologii za vhodnou pro ostrovy kdekoli na světě. A také všude tam, kde je vzhledem k odlehlé poloze nebo řídkému zalidnění potřeba čistých, ekologických a stabilních zdrojů energie, jež nejsou napojené na žádnou velkou energetickou síť.

Na ostrově mikrosíť považují i za další způsob, jak Robben Island může světu dodat inspiraci prostřednictvím vize a příkladu. „Robben Island by vždy měl být pro každého majákem naděje,“ uvedl Vusumzi Mcongo, který tu byl ve 24 letech uvězněn a na ostrově strávil jako politický vězeň dlouhé roky. Nyní ve věku 63 let pracuje jako jeden z turistických průvodců. „Jsem přesvědčený, že budoucnost bude lepší.“

K dosažení optimální efektivnosti potřebuje mikrosíť rozsáhlé digitální funkce. Dálkové monitorování ABB Ability™ umožňuje systém monitorovat a provozovat jej z Kapského Města, které leží devět kilometrů odsud za mořským průlivem plným zrádných proudů. Díky dálkovému ovládání rovněž odpadá nutnost udržovat pracovníky na ostrově, neboť nestálé počasí v oblasti může někdy znemožnit cestu na pevninu i z pevniny.

Robben Island, kde se nachází rovněž fungující přístav a maják, potřebuje celkově energie tolik jako malá vesnice, což odpovídá energetické spotřebě přibližně 130 domácností. Před výstavbou mikrosítě se k výrobě elektrické energie na ostrově používaly jenom dieselové generátory a ročně se spálilo kolem 600 000 litrů paliva. Finanční náklady i znečištění životního prostředí byly značné. Mikrosíť umožní napájení ostrova sluneční energií nejméně devět měsíců v roce, přičemž nafta bude sloužit jen jako záložní zdroj. Výsledkem budou nižší náklady na palivo a snížení uhlíkových emisí o 75 procent.

„Mikrosítě jsou velmi důležitým prvkem energetických sítí budoucnosti,“ uvedl Claudio Facchin, prezident divize ABB Energetika. „Technologie, kterou instalujeme na Robben Island, je bezpochyby jedním z našich významných příspěvků k vytváření silnějších, inteligentnějších a ekologičtějších sítí.“

Mikrosíť na Robben Island zachycuje sluneční energii pomocí pole fotovoltaických panelů v jihovýchodní části ostrova. Pole zaujímá rozlohu fotbalového hřiště a má maximální výkon 667 kilowattů. Dvanáct solárních střídačů převádí stejnosměrný proud ze solárních panelů na střídavý proud, který slouží k napájení ostrova elektřinou. Mikrosíť dokáže během dne fungovat na sluneční energii a je vybavená akumulátory, které zvládnou poskytovat energii po dobu přibližně sedmi hodin po západu slunce.

Projekt je součástí iniciativy pro ekologický cestovní ruch, kterou financuje Ministerstvo cestovního ruchu Jihoafrické republiky, a realizovala jej inženýrská, nákupní a dodavatelská společnost SOLA Future Energy.

Další výhodou bezdrátové sítě je, že nevyžaduje budování kabelových žlabů, čímž je chráněno místní prostředí. Robben Island je součástí jihoafrického programu na ochranu přírodního dědictví a žije tu více než 20 000 afrických tučňáků a stáda antilop skákavých, které jsou jihoafrickým národním maskotem. Ostrov je také domovem mnoha ptáků.

„Toto místo mám moc rád,“ svěřil se pan Vusumzi Mcongo, turistický průvodce, který si cení ochrany přírodního i historického významu ostrova Robben Island. „Mohu se poučit z minulosti, protože minulost ze mě udělala to, čím jsem dnes.“

ABB
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář