Široké využití vodíku

Datum 03.01.2018

Společnost ENGIE pracuje na vývoji řešení umožněných vodíkem: výroba elektřiny a tepla, skladování obnovitelné energie a mobilita s nulovými emisemi.

Vodík je lehký plyn, který je přirozeně přítomen v atmosféře. Tradičně používaný při nejrůznějších procesech v průmyslu, vodík dnes představuje skutečně budoucí cestu pro energetickou transformaci, protože umožňuje rozvoj decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie a masivní rozvoj zelených řešení mobility. Podívejme se blíže na nositele energie, který hraje klíčovou roli v energetické revoluci.

Vodík v srdci energetické revoluce

Pokud se při jeho výrobě využívají obnovitelné zdroje, může vodík zpětně dodávat nízkouhlíkovou elektřinu a teplo díky palivovým článkům. Je velmi univerzální a může být přepravován a skladován v kapalné nebo plynné formě. Může být také použit v průmyslových procesech, stejně jako při výrobě, skladování a přepravě obnovitelné energie.

Tento nový, udržitelný a na budoucnost orientovaný sektor mobilizuje všechny subjekty a dceřiné společnosti ENGIE, včetně GRTgaz, GRDF, Storengy, GNVert, ENGIE Cofely a Tractebel ENGIE.

Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů v průmyslových lokalitách

Vodík je plyn, který se tradičně používá v ropném průmyslu, chemickém průmyslu a elektronice. Poskytuje řadu účinných řešení pro výrobu součástí, skladování energie a přepravu aktivních plynů. Ve sklářském průmyslu například umožňuje výrobu plochých sítí, které jsou méně znečišťující a ekologičtější.

ENGIE nabízí průmyslovým zákazníkům, kteří vodík potřebují pro své procesy, službu, která využívá elektřiny z obnovitelných zdrojů pro výrobu vodíku v konkrétním místě spotřeby. To dává zákazníkům výhodu, že těží z lokálně vyráběné energie, která proto nemá žádné dopravní náklady a má nízkou ekologickou stopu. Nabídka, známá jako EffiH2, může být také rozšířena na odlehlých místech (např. ostrovy a oblasti, které jsou vzdálené od energetických sítí) a celkově pomáhá zvyšovat bezpečnost a flexibilitu dodávek vodíku.

Směrem k zelené mobilitě!

Zatímco vozidel na další alternativní paliva – CNG, LPG nebo elektřina – vidíme i na našich silnicích stále více, vodík je v tomto směru zatím pozadu. Nicméně v současnosti dochází k mohutnému nástupu této technologie, v evropských městech je stále více a více vodíkových vozidel a nabíjecích stanic a pro některé velké automobilky – např. Toyota nebo Hyundai – je vodík tím hlavním trendem, do kterého investují. Používaný jako palivo, vodík umožňuje vyrábět elektřinu pomocí palubních vodíkových palivových článků. To z něj činí doplňkovou energii u vozidel vybavených spalovacími motory poháněnými plynem (autobusy, svoz odpadů) a elektrickými vozidly. Hybridní automobily, které pracují s elektřinou a vodíkem, mohou nabíjet své baterie při jízdě.

Použití vodíku rozšiřuje dojezd elektrických vozidel na 500 kilometrů na jedno nabití. A co víc, doba nabíjení je snížena z 8 hodin u elektromobilu na 5 minut u vodíku a použitý vodík nevytváří žádná emise znečištění ani hluk.

Z těchto důvodů společnost ENGIE vyvíjí řešení mobility v oblasti vodíku a spojila své síly s firmou Michelin, aby investovala do společnosti Symbio FCell, která je průkopníkem v oblasti technologií palivových článků a vynálezcem prvního zařízení na zvýšení dojezdu hybridních vozidel.

“Power To Gas”: řešení pro ukládání obnovitelných energií

Obnovitelné zdroje energie jsou účinným řešením současných energetických a ekologických problémů. Ale jejich nestálost a nepříliš dobrá predikabilia může mít negativní vliv na distribuci elektřiny a celkově stabilitu sítě; problémem je také časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou.

S technologií “Power to Gas” může být přebytečná energie z obnovitelných zdrojů skladována převedením na vodík elektrolýzou vody nebo syntetickým metanem) procesem methanace. Takto vyrobený vodík a / nebo metan může být následně skladován, vstřikován do distribuční sítě zemního plynu (i když např. v ČR toto zatím upraveno není), nebo přeměněn na elektřinu díky palivovým článkům, čímž spotřebitelům poskytne energii z obnovitelných zdrojů, která je k dispozici kdykoliv v roce, včetně v době špičkové spotřeby.

Vodík, nosič pro přenos decentralizované energie blíže lidem

Skutečnost, že vodík může být vyráběn, uskladněn a používán místně, povzbuzuje místní orgány a podniky k rozvoji vodíkových projektů na podporu rozvoje větrné, solární a biomasové energie a ekologické mobility.

ENGIE prostřednictvím své dceřiné společnosti Storengy zkoumá řešení pro skladování vodíku ve svých podzemních a povrchových zásobnících zemního plynu, aby přispěla k rozvoji místních vodíkových iniciativ.

Mezi dalšími způsoby vývoje zkoumá ENGIE využívání vodíku ve spojení s fotovoltaickými panely k výrobě elektřiny 24 hodin denně ze sluneční energie. Toto decentralizované řešení umožní budoucím spotřebitelům využívat energii z lokálně vyráběných a 100 % obnovitelných zdrojů. Například v Asii a Tichomoří ENGIE vyvíjí toto řešení především proto, aby pomohlo odlehlým komunitám, které nemají snadný přístup k energetickým sítím, využívat čisté a konkurenceschopné energie.

Martin Burian, ENGIE Energy Management s.r.o.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management, služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství a prodej plynu a elektrické energie. V rámci Skupiny ENGIE v ČR působí ENGIE Services a.s.Tractebel Engineering a.s. a ENGIE Energy Management CZ s.r.o..
Stego 700 x 200 px

Napsat komentář