Nový komunikační modul TIM 1531 IRC snižuje náročnost programování a náklady

Datum 08.01.2018

Nový komunikační modul TIM (Telecontrol Interface Module) 1531 IRC rozšiřuje portfolio řešení vzdáleného dohledu a ovládání (telecontrol) společnosti Siemens o modulární jednotku RTU (Remote Terminal Unit) založenou na platformě řídicího systému Simatic S7-1500. Nový modul dokáže přenášet velké množství dat a snížit náročnost programování a nastavení.

  • Komunikační modul TIM 1531 IRC nově umožňuje integraci telecontrol řešení Sinaut S7 do inženýrského prostředí TIA Portal
  • Rozšíření portfolia produktů vzdáleného dohledu a řízení (telecontrol) o modulární stanici RTU v designu řídicího systému Simatic S7-1500
  • Modul TIM 1531 IRC může sloužit jako koncové zařízení (slave), nebo jako hlavní stanice (master)
  • Vysoká dostupnost i v případě poruchy díky možnosti redundance přenosové cesty

Stanice vzdáleného ovládání RTU jsou používány k monitorování a řízení geograficky velmi vzdálených automatizačních zařízení/procesů z dohledového řídicího centra. Používají se zejména v oblastech vodárenství a čistírenství, dálkového vytápění, dodávek plynu a ropy, či v oblastech distribuce energie a dopravy.

Modul TIM připojuje vzdálené stanice Simatic S7-1500 k centralizovanému řídicímu a dohledovému centru vzdáleného ovládání pomocí telecontrol protokolu Sinaut ST7. Jeho integrace do inženýrského prostředí TIA Portal (Step 7 Professional V14 SP1) umožňuje efektivní programování telecontrol řešení bez dalších instalovaných doplňků. Integraci do prostředí TIA Portal umožňují i další moduly TIM 3V-IE (Advanced) a TIM 4R-IE určené pro použití s řídicím systémem Simatic S7-300/400. Díky tomu je možné přenášet velké množství dat a snížit náročnost programování řídicí jednotky; zařízení se jednoduše nastaví pomocí tzv. Data point konfigurace.

Další výhodou je, že komunikační moduly jednotek RTU mají stejný design jako řídicí systémy Simatic, což urychluje návrh a instalaci celého zařízení a snižuje tak náklady.

Modul TIM 1531 IRC může být využíván jak pro koncové zařízení (slave), tak i jako hlavní stanice (v roli master nebo node). Díky vlastnostem technologie telecontrol je v případě dočasné poruchy ztráta dat ochráněna ukládáním do mezipaměti (data buffering). Po obnovení připojení k řídicímu centru se hodnoty přenáší v historicky správném pořadí. Integrovaný procesor a paměť RAM ukládá až 100.000 telegramů s časovou značkou.

Pro komunikaci systému Simatic S7-1500 s moduly TIM1531 IRC lze využít veřejné i privátní sítě typu LAN i WAN. Pro připojení k těmto sítím se využívají externí průmyslové routery řady Scalance M. TIM 1531 IRC je vybaven třemi ethernetovými rozhraními a sériovým rozhraním pro případné připojení pomocí sériového modemu. Mohou tak být nastaveny různé redundantní přenosové kanály směrem k vyšší úrovni Sinaut ST7, nebo k hlavní (master) jednotce, což zajistí, že vzdálené jednotky zůstanou dostupné i v případě selhání primárního spojení. Redundance s možností cyklického, nebo událostně řízeného přenosu dat je doplněna funkcí emailového upozornění zasílaného servisním technikům v případě překročení nastavených limitů i dalšími diagnostickými funkcemi.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář