Dotace 2 mil. EUR na revoluční metodu paramagnetické rezonance

Datum 10.01.2018

Na brněnském CEITEC VUT se od ledna začne řešit další ERC grant, který patří k těm nejprestižnějším grantům udělovaným Evropskou komisí. Petr Neugebauer s podporou 2 mil EUR bude vyvíjet revoluční metodu paramagnetické rezonance, která by znamenala významný posun v širokém spektru oborů jako je například fyzika, chemie či lékařství.

 „Představme si, že by bylo reálné, aby pacient v mezidobí, kdy vstoupí do čekárny a zaklepe na dveře ordinace, byl kompletně proskenován a lékař už v předstihu znal jeho diagnózu“, popisuje možné budoucí následky vyvíjené metody Petr Neugebauer, který je bývalým studentem Vysokého učení technického v Brně. Aktuálně působí na univerzitě ve Stuttgartu, ale už nyní buduje na CEITEC VUT nové laboratorní zázemí pro svůj výzkum, který zde zahájí 1. ledna 2018.

Neugebauer chce navázat na brněnskou historii výzkumu nukleární magnetické rezonance a jejího průkopníka Josefa Dadoka. Na Neugebauerově myšlence je revoluční to, že doposud zavedenou paramagnetickou resonanční spektroskopii fungující na principu proměnlivého magnetického pole za konstantní frekvence naprosto převrací: „Moje vyvíjená technika by měla fungovat naopak, a to v konstantním magnetickém poli s rychlou změnou frekvence, což mimo obdržená spektra umožní i odhalit relaxační časy různých materiálů. V prvotní fázi tedy musím dokázat fungování této techniky v porovnání s konvenčními metodami a na základě jejího potvrzení budeme s mým týmem sestavovat i zcela revoluční spektrometr, který posune poznání o kus dál, než dnes používané metody jsou a budou schopny,“ upřesňuje svůj záměr vědec, který v kategorii ERC Starting Grants uspěl hned napoprvé.

V brněnském výzkumném centru CEITEC se tedy bude řešit již čtvrtý ERC grant. Kromě Petra Neugebauera bude od začátku roku zahajovat výzkum na CEITEC VUT i Vojtěch Adam zabývající se zefektivněním léčby nádorových onemocnění. Další dva jsou už řešeny na CEITEC MU.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář