Dnes začíná 25. ročník InfoThermy

Datum 22.01.2018

Počínaje dnešním dnem se na ostravském výstavišti Černá louka sejdou výrobci, konstruktéři, projektanti, vědečtí pracovníci, ekologové a řada dalších odborníků, kteří se z nejrůznějších pohledů zabývají tepelnou pohodou našich příbytků, s návštěvníky jubilejní mezinárodní výstavy Infotherma. Ta bude trvat do čtvrtku 25. ledna 2018.

Zcela zaplněné výstaviště více než 340 domácími i zahraničními vystavovateli bude představovat novinky, služby a náměty, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů.

U návštěvníků se opět předpokládá jeden z největších zájmů o novinky v otopných systémech, zvlášť když řada z nich bude v provozu na venkovních výstavních plochách. Seznámit se zde návštěvníci mohou s nejrůznějšími typy konstrukcí spalovacích zařízení, jejich základními charakteristikami, jak je provozovat a správně se o ně starat.

Na uživatelé stále více doléhají pořizovací a provozní náklady moderního vytápění. Návštěvníci výstavy proto od ní očekávají náměty, jak je možno na vytápění ušetřit a zachovat komfort bydlení. Odpověď určitě dostanou v expozicích s měřící a regulační technikou, zateplováním objektů, novými technologiemi výstavby, rekonstrukcemi, novinkami ve stavebních a izolačních materiálech a dalších oborech.

Výstavy Infotherma jsou známé svým kritickým pohledem na mnohé současné využívání obnovitelných zdrojů. Přesto a právě proto je téměř třetina výstavních ploch věnována smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Prezentovat se zde budou tradičně firmy s tepelnými čerpadly a solárními panely. Zvláštní pozornost bude na výstavě věnována možnostem decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnostem skladování přebytku vyrobené energie i spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií. Využívání energie ze slunce, větru, vodních toků a dalších obnovitelných zdrojů naráží u nás často na řadu byrokratických překážek, mýtů a nesmyslných cen za řadu energií získávaných z obnovitelných zdrojů. I přesto všechno se v posledním období podařilo vybudovat nebo zahájit výstavbu zajímavých investic z tohoto oboru. Jsou zprovozňovány nové větrné elektrárny, ve výstavbě je unikátní továrna na nový typ baterií, bez nichž bychom si jen velmi těžko dovedli představit další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. Po celé republice byla zprovozněna řada menších nabíjecích stanic pro elektromobilitu, které využívají právě elektřinu z obnovitelných zdrojů. Byly obnoveny průzkumné vrty zkoumající možnosti využívání geotermální energie. Jsou ve výstavbě ostrovní domky, které by měly být energeticky soběstačné a minimalizovaly by i spotřebu vody. To jsou jen některé příklady novinek, s nimiž se můžete na výstavě setkat.

Návštěvníci dvacátého pátého ročníku mezinárodní výstavy Infotherma se mohou seznámit i s řadou námětů, jak energii vyrábějí a skladují v jednotlivých státech světa. Ve světě se řeší nejen výroba, úspory a skladování, ale souběžně s tím i řada otázek životního prostředí. Solární elektrárny se například budují na skládkách odpadů, větrné elektrárny na moři, kde jsou také nejvýhodnější větrné podmínky, a podporuje se decentralizace výroby energií. Začíná se používat pro výrobu elektřiny energie z pomalu tekoucích vodních toků, připravuje se skladování elektřiny přímo u výrobců v elektrárnách apod.

Součástí Infothermy je tradičně obsáhlý doprovodný program, který bude probíhat na dvou místech, v kongresovém centru ve III.n.p. a ve vstupním areálu pavilonu A1.

V Kongresovém centru jsou připravená tato zajímavá témata

v pondělí 22.1.   Chytrá energie v domácnostech a chytrá energie pro firmy
v úterý 23.1.  Bezpečné, ekonomické a komfortní využití topidel na tuhá paliva – Problematika provozu kotlů na tuhá paliva ve vztahu k odvodu spalin a kontroly kotlů – Nové stacionární kotle na tuhá paliva – Praktická ukázka stanovení vlhkosti dřeva po domácku –  Jak dlouho vydrží teplo z nabité akumulační nádoby – Komín a hořlavé materiály, zásady bezpečného provedení
ve středu 24.1. Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích – Biomasa jako energetická perspektiva pro města a obce –  Nové trendy ve zdravotechnice – Eko-design ve vzduchotechnice – Tepelné čerpadlo umí topit, chladit, ohřívat vodu i větrat, ale jak správně vybrat a „nespálit se“ – Úprava a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání v RD – Nová technická řešení a nové směry – Nová tepelná čerpadla vzduch/voda

ve čtvrtek 25.1. Environmentální aspekty energetického využití odpadů – Oběhové hospodářství, východiska, principy a legislativa

Ve vstupním pavilonu A1 se bude mimo jiné diskutovat:

v pondělí 22. ledna Větrání s rekuperací tepla pro bytové domy a jejich rekonstrukce – Nanotechnologie, která zamezí tvorbě a usazování vodního kamene v bytech i provozech – Inteligentní podlahové topení a ochranné systémy – Inovativní tepelná čerpadla – Úsporné klimatizační jednotky s režimem vytápění – Novinky v krbech a kachlových kamnech – Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu – Akumulace tepelné energie v moderních systémech vytápění

v úterý 23. ledna Výjimečná variabilita článkových otopných těles  – Netradiční zdroje úspor v domácnostech i firmách – Co je třeba zohlednit při výběru zhotovitele nové dřevostavbyInteligentní podlahové topení a ochranné systémy – Možnosti větrání tepelnými čerpadly – Možnosti využití energie alternativních paliv a odpadů – Tepelná čerpadla, solární systémy a kotlíkové dotace – Komíny pro dotované kotle

ve středu 24. ledna Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla – Novinky v tepelných čerpadlech – Jak vybrat kvalifikovaného a kvalitního kominíka – Ostrovní fotovoltaické elektrárnyFototermika, solární ohřev vody a přitápění v rodinných domech – Efektivní instalace solárních termických systémů pro objekty občanské vybavenosti – Keramická klima podlaha – Nová zelená úsporám a „Dešťovka“

ve čtvrtek 25. ledna Fotovoltaická elektrárna RD s bateriovým uložištěm – Jak předejít požárům, údržba spalinových cest – Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu – Jeden dům, jedno řešení

Přesný časový harmonogram doprovodného programu je aktualizován na webových stránkách k výstavě.

Pro návštevníky je na Infothermě 2018 připraveno několik poradenských stánků.

Stánek Cechu topenářů a instalatérů je připraven k poradenství pro oblast vytápění, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů a energetiky, stánek TZB-info poskytne informace k aktuálním cenám plynu a elektřiny od jednotlivých dodavatelů a k porovnání nákladů na vytápění, Krajský úřad MSK bude podávat informace ke Kotlíkovým dotacím a SFŽP k Nové zelené úsporám a Dešťovce.

Na žáky odborných škol čekají technické zážitky, soutěže v technické dovednosti z oblasti TZB, které pro ně připravili zástupci sekcí Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Se zájmem vystavovatelů i návštěvníků se na předcházejícím ročníku výstavy setkala internetová soutěž o TOP výrobky vystavovatelů, která se uskutečnila ve spolupráci s internetovým portálem TZB-info. Tato akce proběhla i pro Infothermu 2018 a přihlášené exponáty budou vystaveny ve vstupním areálu na výstavišti.

Výstava se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchod, Ministerstva životního prostředí a Hospodářské komory České republiky.

V historii představuje 25 let jen malou etapu vývoje. U člověka je to již zhruba třetina života, u výstav Infotherma to bylo 25 let snahy představit nové, moderní a pokud možno z různých pohledů to nejlepší pro tepelnou pohodu našich příbytků.

Nebylo vždy jednoduché eliminovat a reagovat na nejrůznější „koncepce“, dotace a směry často ovlivňovány lobbistickými a politickými tlaky. Jsme rádi, že máme okolo sebe řadu moudrých spolupracovníků, vystavovatelů, pracovníků z výzkumných pracovišť, škol, cechů, svazů, asociací, společenství a pochopitelně mediálních partnerů, kteří nám názorově pomáhají připravovat výstavy s objektivními a realistickými pohledy na vytápění a možné úspory. Všem těm bychom chtěli upřímně a ze srdce poděkovat. I o tom by měla být Infotherma 2018.

Agentura Inforpres, pořadatel výstav Infotherma

www.infotherma.cz
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář