Rozsudek v případu Solar Černilov zrušen Nejvyšším správním soudem

Datum 27.01.2018

Nejvyšší správní soud minulý pátek zrušil rozsudek v případu FVE Solar Černilov. To je důležitá informace pro řadu dalších provozovatelů FVE. Ve sporu mezi provozovatelem elektrárny a státním zastupitelstvím jde o datum uvedení do provozu, konkrétně o otázku, zda je elektrárna v provozu, i když jí schází elektroměr. Státní energetická inspekce a státní zastupitelství tvrdí, že ne, a k tomuto názoru se přiklonil i soud první instance ve sporu Solar Černilov. Nejvyšší správní soud však nyní tento rozsudek zrušil. Pro FVE dokončované na konci roku 2010 je otázka určení data uvedení do provozu zásadní, neboť od ledna následujícího roku se výrazně snižovala výše státní podpory OZE.

Zprovozňování elektráren, které teprve čekaly na namontování elektroměru, bylo ke konci roku 2010 běžnou praxí, a nelze proto provozovateli elektrárny připisovat špatný úmysl, když postupoval, jak bylo běžné, navíc postupem, který schvaloval i ERÚ. Odhadujeme, že touto úvahou se řídil i Nejvyšší správní soud, když zrušil prvoinstanční rozsudek. O případu jsme už psali před rokem v textu Proč bude pravděpodobně zrušen precedenční rozsudek ve věci elektroměrů, kdy jsme předvídali zrušení pro nepřezkoumatelnost. S ohledem na prejudikaturu, na kterou NSS v rámci rozsudku Solar Černilov odkazuje, se zdá, že to skutečně je hlavním důvodem.

Zde je podrobnější rozbor rozsudku.

Výrobce energie z obnovitelných zdrojů čekají od roku 2018 kontroly překompenzace vyplácené podpory a její případné krácení. K tomuto tématu nedávno vznikl nový web WWW.PREKOMPENZACE.EU. Jde o projekt advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která na web umisťuje veškeré aktuality k tématu kontrol překompenzace a odpovědi na otázky. První vlna kontrol, která však spočívá pouze v dobrovolném dotazníkovém šetření, byla zahájena tento týden. Individuální kontroly, jejichž důsledkem by mohlo být krácení vyplácené podpory, začnou nejdříve za rok, protože Státní energetická inspekce, která jimi má být pověřena, teprve musí získat příslušné pravomoci novelizací energetického zákona. Na Twitteru najdete novinky pod hashtagem #prekompenzace.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář