MVK Metall Safety – maximální ochrana osob a strojů

Datum 30.01.2018

  1. Polská společnost ADAL Sp. Z. o.o. sází ve své nové lakovně na kompaktní sběrnicový modul MVK Metall Safety

Projektovat automatizovanou lakovnu vlastně není příliš složitý úkol. Ale postavit lakovnu, která naplní všechna očekávání zákazníka a zároveň bude splňovat všechny bezpečnostní předpisy, to je výzva. Společnost ADAL Sp. Z o.o. nyní dokončila takový projekt v jednom závodě na jihozápadě Polska. Lakovny se obvykle skládají z mnoha různých zařízení. Jejich součástí jsou dopravní pásy, zdvižná zařízení, nabíjecí stanice, automatizované jeřábové portály, technologické aplikace související s chemickou přípravou vyráběných produktů, prostory práškového nebo mokrého lakování a sušící pece.

Očekávání zákazníků jak od technologického procesu, tak i ohledně funkcí aplikace nastavila u jednoho z nejnovějších projektů společnosti ADAL laťku hodně vysoko. Lakovna je koncipována pro lakování tří různých skupin šířek produktů a dvou skupin s různými časy v peci. Kromě toho je zde možnost několika druhů zpracovávaných materiálů (konstrukční ocel, pozinkovaná ocel, hliník, litina), dvou metod přípravy povrchu (realizované v postřikové / ponorné pračce se 14 vanami), tří technik lakování (kataforézní lakování, práškové lakování a kombinace obou), široké škály práškových barev a možnost prioritních režimů pro expresní zakázky.

I přes velmi vysoký stupeň automatizace je pro obsluhu a kontrolu jednotlivých zpracovacích buněk nutný lidský dozor. Několikrát denně musí například technik odebrat vzorky přímo z vany, u níž nad jeho hlavou projíždějí sem a tam automatizované jeřábové portály s kovovými produkty. Pracovník musí zkontrolovat, zda bylo po změně práškové barvy řádně provedeno automatické čištění práškové lakovací komory. Takové situace vyžadují přesná bezpečnostní opatření a proces nemůže být kromě toho zastaven na příliš dlouho, protože by se lakované díly mohly poškodit nebo zničit.

Pro všechna řízení lakovny jsou použita řízení řady S7-1500, jedno z nich jako F-PLC. Všechny přístroje využívají PROFINET, který díky technologii PROFIsafe umožňuje kombinaci standardních a bezpečnostních komponent v jedné síti. Vzhledem k rozměrům zařízení (cca 100 x 60 m) a vysokému rozptylu bezpečnostních signálů bylo rozhodnuto použít pro bezpečnostní vstupy/výstupy kompaktní sběrnicové moduly řady MVK Metall Safety. V aplikaci jsou využity velmi rozdílné typy bezpečnostních senzorů, například koncové spínače, dveřní spínače s aretací, světelné závory a tlačítka nouzového zastavení. Všechny byly jednoduše připojeny a integrovány pomocí MVK Metall Safety. Bezpečnostní výstupy se používají hlavně k zastavení pohonů a vypnutí tlakového vzduchu. V projektu je použito několik typů decentralizovaných pohonů SEW. Byly použity STO vstupy pohonů (Safe Torque Off – bezpečné vypnutí krouticího momentu) nebo bylo, v závislosti na provozním režimu pohonu, realizováno SS1 (Safe Stop 1 – bezpečné zastavení 1). Implementace MVK Metall Safety umožňuje řízení všech signálů a snižuje náklady na hardware, kabeláž a instalaci, zejména ve srovnání s řešením IP20. Ani dosažení vysoké úrovně bezpečnosti (PLd a PLe) nepředstavuje s produkty Murrelektronik žádný problém.

Zajímavostí je, že jsou v automatizovaných jeřábových portálech použity dodatečné moduly MVK Metall Safety, které jsou řízeny bezdrátovou komunikací. Řídicí a bezpečnostní data jsou přenášena přes Wi-Fi a není třeba zřizovat žádný samostatný systém pro bezpečnostní signály.

O společnosti Murrelektronik
Murrelektronik je mezinárodně působící společnost v oblasti automatizační techniky s přibližně 2200 zaměstnanci. Cílem a úkolem společnosti Murrelektronik je zvyšování konkurenceschopnosti jejích zákazníků prostřednictvím inteligentních instalačních řešení. Při tom jsou zásadní úzké a dobré vztahy se zákazníkem, jen tak lze vyvinout zcela individuální řešení pro optimální strojní instalaci. Decentralizovaná strojní instalace je výstavní disciplínou společnosti Murrelektronik: stroje a zařízení se zde instalují s osvědčenými koncepcemi a novými technologiemi optimálně decentralizovaně, aktivně i pasivně.
O společnosti ADAL
ADAL je společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti navrhování a stavby lakoven. Projekty jsou zřídka „konfekční“, přizpůsobují se potřebám zákazníka. Řešení společnosti ADAL jsou moderní a inovativní, díky čemuž jsou úsporná a uživatelsky přívětivá.
www.adal.eu
Více o produktech společnosti Murrelektronik na www.murrelektronik.cz
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář