Systém Cube67 podporuje trend flexibilizace a modularizace

Datum 14.02.2018

Aneb…Decentralizace v plné kráse

Flexibilita a modularita jsou v současnosti ve výrobě strojů a zařízení velkým trendem. Základní stroj a volitelné funkční příslušenství jsou stále častěji vyráběny jako mechatronicky oddělené jednotky, které se vzájemně propojí krátce před uvedením do provozu. Instalační technika musí tuto modularizaci stroje následovat. Sběrnicový systém Cube67 společnosti Murrelektronik je přesně tím řešením, které k tomu potřebujete. Díky kombinaci diagnostické brány Cube67 a nekomplikované možnosti integrace systému IO-Link otevírá systém Cube67 dveře k decentralizaci a digitalizaci v cloudu prostřednictvím OPC UA.

Systém Cube67 společnosti Murrelektronik podporuje trend modularizace, systém samotný je konstruován až do detailu modulárně. Používá se již ve více než 100 000 strojů a zařízení v celé řadě průmyslových odvětví a aplikací a nabízí pozoruhodně velký počet rozdílných modulových variant.
Mnohé z nich jsou vybaveny multifunkčními porty, které mohou být nakonfigurovány jako vstup anebo výstup. Tento přístup umožňuje instalační koncepce orientované na potřeby zákazníka, které se flexibilně a do detailu přizpůsobí skutečně potřebnému počtu vstupů/výstupů v rovině senzorů a akčních členů. Při takto nákladově efektivním řešení nezůstane téměř žádné zásuvné místo nevyužité – je to decentralizace v nejčistší podobě.
Velkou výhodou systému Cube je „strategie jednoho vedení“: Prostřednictvím jediného systémového kabelu jsou přenášena jak komunikační data, tak i napájecí napětí. Kabelové kanály a energetické vlečné řetězy se tím řádně vyprázdní a mohou být už od počátku dimenzovány menší nebo zcela odstraněny. Díky šestipólovým konektorům M12 je vyloučeno také riziko nesprávného zapojení.

Na čtyři větve každého sběrnicového uzlu je možné připojit až 32 modulů v instalačním rozsahu 60 m. Díky tomu je systém Cube velmi vhodný také pro rozsáhlé instalace. Větve jsou zabezpečeny integrovanými elektronickými pojistkami (MICO), osvědčeným systémem společnosti Murrelektronik pro monitorování proudu. Tím se ušetří prostor v rozvaděči, protože lze vynechat jističe.

Pro instalace lze vybírat z komplexního portfolia modulů v krytí od IP20 přes IP67 až po IP69K. Komunikace přitom vždy běží přes jediný sběrnicový uzel, který lze vyměnit v závislosti na nadřazeném řídicím protokolu. To umožňuje „změnu řízení beze změny systému“; tutéž instalační koncepci (Profibus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT) lze pouhou výměnou sběrnicového uzlu přizpůsobit různým protokolům. Takové řešení poskytuje neuvěřitelný potenciál.

Machine Option Management – koncepce pro všechny varianty

Aby modularizace nevedla k problémům se vzájemným přizpůsobováním, poskytuje systém Cube tzv. Machine Option Management (MOM). Projektování hardwaru a softwaru probíhá virtuálně na bázi standardizované plné konfigurace. Na reálném stroji se pak skutečně použité komponenty jednoduše automaticky aktivují.
Je tak možné dokonale nakonfigurovat různé varianty stroje, což představuje významné zjednodušení a usnadňuje život uživateli. Volitelné dovybavení se provede jednoduše stisknutím tlačítka, náročné softwarové úpravy jsou minulostí.

Přímá integrace bezpečnostních signálů

Když je třeba integrovat bezpečnostní aspekty, představuje myšlenka racionální realizace strojních instalací velkou výzvu. Systém Cube zde nabízí velmi zajímavé řešení: Kombinace K3 modulů Cube67 s blokovým modulem MVK Metal Safety je provozně výhodné řešení k rozvedení bezpečnostních výstupů.
Prostřednictvím bezpečnostních výstupů na MVK Metal Safety ovládaných řízením ProfiNet/PROFIsafe lze bezpečně vypínat až 12 standardních výstupů (funkce K3). Jsou rozděleny do dvou bezpečnostních obvodů, vždy se třemi dvojitě obsaditelnými zásuvnými místy. Tím se počet bezpečných výstupů znásobí; jednoduchý, ale účinný způsob pro snížení nákladů a náročnosti instalace. Bezpečnostní senzory jsou díky této kombinaci začleněny přímo do instalační koncepce, nejsou již zapotřebí žádná bezpečnostní relé, čímž se výrazně sníží náročnost instalace a ušetří spousta místa v rozvaděči.

Podrobná diagnostika celé instalace

K základním výhodám systému Cube patří charakteristické diagnostické možnosti o působivé hloubce, sahající od sběrnicového uzlu až po jednotlivé moduly a kanály. Takové množství informací poskytuje samozřejmě úsporu času při uvedení do provozu, především však při hledání závad – již z pohledu obrovských nákladů, které mohou vznikat i při krátkém provozním výpadku stroje.
Systém Cube nabízí snadno rozpoznatelnou diagnostiku prostřednictvím LED kontrolek, které pracovníkovi na stroji na první pohled červenou barvou signalizují, na kterém zásuvném místě došlo k chybě. Tyto diagnostické funkce je možné podrobně naprogramovat a vyhodnotit pomocí příslušného řídicího systému.
Efektivnější, časově úspornější a více integrující metodu však představuje diagnostická brána Cube67. Umožňuje hledání závad zcela bez jakéhokoliv programování. Modul, který je na trhu naprosto jedinečný, může být integrován do nových nebo také doplněn do stávajících instalací.
Diagnostická brána Cube67 čte všechny signály a diagnostická hlášení kompletní instalace přesně a nezávisle na řídicím systému. Topologie a závady jsou jasně vizualizovány v pohodlném, vícejazyčném webovém rozhraní.
Kromě toho jsou data k dispozici prostřednictvím standardního OPC UA rozhraní pro analytické zpracování v jakémkoli libovolném cloudovém systému. A to naprosto nezávisle na řídicím systému, tj. jako nedílná součást instalace, která zůstává při výměně řídicího systému nezměněna.

52 chytrých zařízení IO-Link na jednom uzlu

Cube67 je také vhodný k integraci inteligentních senzorů IO-Link, a to díky k tomu speciálně určeným modulům. Na jednom uzlu může být připojeno až 52 IO-Link zařízení, což je v porovnání s konkurencí působivá hodnota! Murrelektronik usnadňuje instalaci širokou škálou příslušenství pro integraci systému IO-Link v podobě analogových / IO-Link převodníků, indukčních vazebních členů a hubů.

Chcete-li koncepci, která zjednoduší a zefektivní modularitu vašich strojů a zařízení, naleznete v Cube67 univerzální a výkonné řešení. Systém otevírá dveře do Průmyslu 4.0, ale nikoliv pouze pro nové instalace; Pomocí diagnostické brány Cube67 mohou být i stávající řešení optimalizována pro nové standardy.

 Murrelektronik
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář