Jak (ne)testovat proudové chrániče a RCBO

Datum 12.03.2018

Jak jistě víte, proudové chrániče či „jističochrániče“ (RCBO) jsou vždy opatřeny testovacím tlačítkem pro kontrolu jejich správné funkce.

V praxi se ovšem setkáváme opakovaně s tím, že elektrotechnici těmto tlačítkům z nějakých důvodů nedůvěřují a snaží se chránič ještě otestovat spojením pracovního N vodiče se zemnícím PE vodičem. Zapomenou však, že pro správné fungování testu, musí být obvod se zátěží. Pokud je obvod zatížený jen minimálně nebo vůbec, chránič nevypne a je pak zbytečně považován za vadný. 

Z obecného principu fungování proudového chrániče vyplývá, že v tomto případě není dostatečný energetický potenciál a tím pádem není důvod k tomu, aby chránič vypnul. Toto platí pro všechny proudové chrániče bez ohledu na výrobce i bez ohledu na to, zda-li jde o magnetický či elektronický princip chrániče.

Pokud reaguje přístroj na testovací tlačítko vypnutím, ale nereaguje na nevhodné zkratové spojení PE a N, je výměna proudového chrániče za nový zbytečná a znamená jen vícenáklady na straně montáže i výroby.

Schémata popisující výše uvedené reakce

Na schématech níže lze vidět důkladnější fyzikální popis, znázorňující dva stavy, kdy je obvod bez zátěže a se zátěží.

Jak tedy proudové chrániče testovat?

Základní a pro laiky i předepsaný pravidelný test je pomocí velmi krátkého zmáčknutí testovacího tlačítka (bez demontování krycí desky v rozvaděči) ve stavu zapojení. Toto sepnutí odpovídajícím způsobem simuluje zátěž. U přístrojů BONEGA je předepsaný test 1x za 6 měsíců. Odborné postupy dalšího testování vychází z návodů testovacích přístrojů. Ve výrobě testujeme každý kus na testovacích stolicích a to jak z pohledu rychlosti vypnutí, hodnot v mA, funkčnosti mechaniky či testovacího tlačítka, atd.

Pro odborné testování jsou určeny speciální přístroje, kterých je na trhu spousta. Tato širší problematika se týká již revizí.

Ostatní chyby i při správných postupech testování a provozu:

  1. Testování se provede jen ve stavu úplného zapojení v rozvaděči. Výsledek pak může ovlivnit i stav samotného obvodu.

Doporučení: V případě podezření poruchy je třeba proudový chránič testovat i bez zapojených výstupů !!! Pokud je v tomto případě plně funkční je třeba hledat poruchu v obvodu, spotřebiči, atd.

  1. Testovací tlačítko se drží po příliš dlouhou dobu a z proudového chrániče se po chvíli „line typický pach spálené izolace“. Elektronika není stavěná na takové dlouhé a pro ni drastické zatížení.

Doporučení: V případě, že proudový chránič nereaguje na krátké stlačení testovacího tlačítka je třeba zkontrolovat zda je (či jsou) přívodní fáze v pořádku. Pokud ano, tak je třeba proudový chránič vyměnit. Dlouhým držení tlačítka ještě nikdo proudový chránič „nerozhýbal“.

  1. Není dodrženo provádění pravidelných předepsaných testů. Podcenění této kontroly může vést až k zadření vypínacího mechanizmu. Intervaly předepisuje vždy výrobce. Velmi často mají výrobci část mechanizmu „zámku“ vyrobenu z kovu či mědi. Třecí plošky díky vzdušné vlhkosti korodují. Pokud se právě tato část pravidelným testováním „nečistí“ může dojít k naprostému zablokování a tím k úplnému vyřazení ochrany proti vyšším reziduálním proudům.

Doporučení: Dodržujte předepsané intervaly testování. Obvykle je předepsaný interval testování 1 x za 3 měsíce. Firma BONEGA má tuto část z plastu a proto i předepsaný interval testování je jen 1 x za 6 měsíců.

Více o parametrech přístrojů

Proudové chrániče

RCBO (proudové chrániče s nadproudovou ochranou)

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář