Čtvrtstoletí společnosti SENO na českém trhu

Datum 25.04.2018

Firma SENO spol. s r. o. se sídlem v Praze byla založena v roce 1993 jako součást evropské prodejní sítě společnosti SENO Import-Export Handelsgesellschaft m. b. H. Wien. V současné době na našem trhu reprezentuje významné světové firmy ve výrobě a zpracování kabelů, konektorů a mecha­nických součástek plošných spojů pro použití v širokém spektru elektrotechnického průmyslu a v souvisejících oblastech. Jednou z osobností, které stály u zrodu firmy, je Ing. Pavel David, jednatel firmy, se kterým vám přinášíme rozhovor.

Pane řediteli, jaké okolnosti vedly k to­mu, že se začátkem 90. let objevila v českém prostředí firma SENO a jaký obchodní cíl si vytkla?

Vídeňská obchodní firma SENO Import-Export Handelsgesellschaft m. b. H. hledala v 90. roce obchodního zástupce pro Československou republiku. Z počáteční zkušební doby se stala trvalá spolupráce, završená v roce 1993 založením SENO spol. s r. o. se sídlem v Praze. V 90. letech se firma orientovala hlavně na dodávky stavebních prvků pro elektrotechniku a elektroniku. Hlavním artiklem byly různé konektory a miniaturní relé.

Jak se během doby vyvíjela činnost firmy? Které okamžiky v historii společnosti považujete za zlomové?

Na počátku jsme na činnost stačili dva, ale po založení s. r. o. se pozvolna počet zaměstnanců zvyšoval. Zlomový okamžik nastal v roce 1998, kdy jsme získali výhradní obchodní zastoupení švýcarské firmy Schleuniger, vedoucího světového výrobce strojů pro výrobu kabelové konfekce. Další milníky představovalo výhradní obchodní zastoupení firem VOGT AG Verbindungs­technik (2001), Autosplice (2002) a Polyrack (2003).

Čím jste, podle Vašeho názoru, zaujali renomované zahraniční firmy, že vám svěřily zastupování svých aktivit v České republice?

Myslím, že podstatný pro všechny naše zahraniční partnery byl přístup k podnikání jako takový. Vždy jsme skutky i slovy dávali najevo, že náš cíl není krátkodobý zisk, že máme zájem dodávat zboží kvalitní a nejsme pouzí „podavači“ zboží, ale našim zákazníkům poskytujeme odborné technické poradenství a služby.

Jak velký je váš firemní tým a které činnosti či profese jsou v něm zastoupeny? Na kterých místech republiky jsou rozmístěni zástupci společnosti SENO?

V současnosti má firma deset zaměstnan­ců – obchodních zástupců a pracovníků ser­visu. Plzeň – Příbram – Vsetín – Nemšo­vá, to jsou místa, kde najdete naše pracovníky.

Kdo jsou vaši zákazníci a obchodní partneři? Jste s nimi v kontaktu i po dokončení zakázky?

Naši zákazníci jsou velké i menší firmy, povětšinou z oboru výroby kabelové konfekce, stavby kolejových vozidel, osazování desek plošných spojů, případně výroby rozváděčů. V kontaktu s našimi zákazníky jsme nejen v průběhu realizace určité zakázky. Poskytujeme nezbytný servis strojů, dodáváme potřebné náhradní díly a řešíme se zákazníky jejich technické problémy – navrhujeme například vhodná řešení technologických postupů a podobně.

Které výrobky z vaší nabídky se nejvíce podílejí na obratu vaší firmy? Jak se na sortimentu projevují aktuální trendy, jako je digitalizace, Průmysl 4.0 atd.?

Na obratu se nejvíce podílejí stroje na stříhání a odizolování kabelů a krimpovací stroje. Za těch dvacet let, co se prodejem a servisem těchto strojů zabýváme, se zákonitě změnilo i rozhraní pro obsluhu těchto strojů. Co se dříve nastavovalo ručním otáčením nějakým kolečkem, je nyní v naprosté většině řešeno nastavením elektromotorickým, prostřednictvím dotykových displejů. Stejně tak postoupila i úroveň softwaru strojů, který umožňuje například zapojení strojů do podnikových sítí.

Která z uskutečněných zakázek Vám v po­slední době udělala největší radost?

Těžko jmenovat jedinou zakázku. Mám radost, když jsou naši obchodní zástupci úspěšní. A samozřejmě jsem hrdý na to, že zastupujeme tak kvalitní značky, které obstojí v dnešním silném konkurenčním prostředí.

Jak vidíte perspektivy vašich oborů a možnosti dalšího rozvoje pro vaši firmu?

Naši zákazníci pracují obvykle pro automobilový průmysl a spotřební techniku, to je všude tam, kde je potřebné kabelem a konektory na kabelu něco vodivě propojit. Dalším oborem jsou například systémy používané v drážní technice, kde využijí bezpečnostní relé ELESTA, to je relé s nuceně vedenými kontakty. Všechny tyto obory se zdají být v současnosti perspektivní a domnívám se, že nám umožní i nadále být stejně úspěšní jako v minulých letech.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář