ENA-NXG budoucnost měření v energetice

Datum 27.04.2018

Nová měřicí platforma ENA-NXG firmy ELCOM je postavena na modulární architektuře, umožňující kombinaci CPU modulu, a až 6 vstupních modulů do jednoho měřicího přístroje. Vstupní moduly poskytují vstupní izolaci, filtraci a A/D převod a posky­­tují data na digitální sběrnici. CPU modul je vybaven nejprve FPGA polem přijímajícím a zpracovávajícím data z digitální sběrnice. Dále je CPU modul vybaven samotným RT kontrolérem, na kterém běží samotný měřicí firmware, ukládání dat a rozhraní. Výsledná funkcionalita ENA-NXG je tedy přímo definována počtem a typem vstupních karet a samotným měřicím firmwarem.

Platforma ENA-NXG může být nasazena pro měření v následujících oblastech:

Kvalita elektřiny – přístroj vyhodnocuje kvalitu elektřiny dle EN50160 a splňuje požadavky dle EN 61000-4-30 třídy A. Nad rámec kvality také poskytuje veškeré RMS hodnoty, výkony a energie, harmonické, symetrické komponenty, události na napětí, přechodové děje atd.

Měření synchrofázorů – přístroj vyhodnocuje dle C37.118 tzv. synchrofázory napětí a proudů (Total Vector Error lepší než 0.5%), frekvenci, symetrické kom­ponenty a výkony. Data jsou odesílána nadřa­zenému systému protokolem C37.118-2005.

Monitoring vývodů – vstupní moduly mohou být zkombinovány tak, aby byl měřen jeden třífázový systém napětí, a řada třífázových systémů proudu. Takovýto přístroj může být například využit pro monitorování vývodů distribučního transformátoru. Funkcionalita takovéhoto přístroje je shodná s analyzátorem kvality elektřiny, s detailními informacemi o výkonech a energiích jednotlivých vývodů.

Kombinovaná funkcionalita – ENA-NXG je otevřená hardwarová a softwarová platforma. Umožňuje kombinovat různé typy a počty vstupních modulů flexibilně dle požadavků zákazníka. Firmware přístroje může být také postaven na kombinaci výše uvedených funkcí.

 

Dostupné vstupní moduly

(všechny vstupní moduly mají A/D převod 24bitů sigma-delta)

  • ENA-NXG-HVI.A 4-kanálový vysokonapěťový modul, rozsah 300V RMS (měřitelné do 600V RMS), 16/32 kSa/k, 6kV izolace, určen pro přímé měření napětí
  • ENA-NXG-HVI.B ENA-NXG-HVI.A modul rozšířený o další 4 nízkonapěťové vstupy, rozsah 1V RMS, 16 kSa/k, 2.5kV izolace. Rozšiřující vstupy jsou použity pro nepřímé proudové měření pomocí proudových transformátorů XX A / 330 mV. Tímto jedním modulem lze měřit jeden kompletní třífázový systém (4U, 4I)
  • ENA-NXG-LVI.A 16-kanálový nízkonapěťový modul, rozsah 1V RMS, 16kSa/k, 2.5kV izolace. Nepřímé proudové měření pomocí proudových transformátorů XX A / 330 mV
  • ENA-NXG-LVI.B 8-kanálový nízkonapěťový modul, rozsah 1V RMS, 2.5kV izolace. Je používán pro nepřímé proudové měření pomocí proudových transformátorů XX A / 330 mV
  • ENA-NXG-HCI.A 5-kanálový proudový modul, rozsah 1A RMS, 16/32 kSa/k
  • ENA-NXG-HCI.B 5-kanálový proudový modul, rozsah 5A RMS, 16/32 kSa/k
  • ENA-NXG-DI 16-kanálový modul digitálních vstupů
ELCOM, a.s.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář