Největší zájem je o absolventy informatiky a strojírenství

Datum 01.05.2018

Situace na trhu práce nahrává dobrému uplatnění absolventů brněnské techniky. Podle nejnovějšího absolventského průzkumu si 92 % absolventů Vysoké učení technického v Brně našlo práci do čtvrt roku po promocích, nebo pracovali už rovnou při studiu. Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni a o technicky vzdělané vysokoškoláky je dlouhodobě vysoký zájem. Mezi nejžádanější absolventy, kam patří například informatici nebo strojaři, se poprvé dostali i absolventi Fakulty chemické.

VUT oslovuje každé dva roky své absolventy v rozsáhlém průzkumu. V nejnovějším dotazníkovém šetření odpovědělo 1 222 bývalých studentů, kteří absolvovali školu v letech 2015 a 2016. Z výzkumu vyplynulo, že do čtvrt roku po škole má práci 96 % absolventů Fakulty informačních technologií a stejně vysokým podílem se může chlubit také Fakulta strojního inženýrství. „Absolventi IT oborů patří dlouhodobě mezi nejžádanější z VUT. Průměrný nástupní plat absolventa informatiky je 34 907 Kč, už po roce se ale dostává v průměru na 46 683 Kč, což je nejvyšší průměrný plat napříč fakultami,“ uvedl Pavel Zemčík, děkan Fakulty informačních technologií VUT. Absolventi informatiky či strojírenství označují hledání pracovního místa za spíše nebo velmi snadné. Kromě informatiků a strojařů se ale mezi nejžádanější absolventy dostali vůbec poprvé i zástupci Fakulty chemické.

„74 % absolventů Fakulty chemické v dotazníku uvedlo, že byli domluvení s budoucím zaměstnavatelem ještě před ukončením studia. Dalších 19 % si pak našlo práci hned po škole, takže do čtvrt roku od absolutoria už pracovalo 93 % našich absolventů. Přitom ještě před pár lety se tento podíl pohyboval okolo 74 %,“ upozornil děkan Fakulty chemické Martin Weiter.

Protože ale chemici ze všech absolventů VUT nejčastěji působí ve státní nebo veřejné organizaci, jejich platy nedosahují takové výše jako v případě informatiků. Také absolventi Fakulty stavební se nemusí bát nezaměstnanosti, i v tomto případě má 93 % z nich práci do čtvrt roku po promoci. Stavaři navíc nejčastěji působí po škole v české soukromé firmě. Naproti tomu například 54 % absolventů Fakulty architektury volí cestu samostatného podnikání a ze všech absolventů VUT působí architekti nejčastěji v zahraničí.

Podle nejnovějších dat pozvolna roste podíl těch, kteří pracují už při škole: zatímco v minulém šetření měla práci před ukončením studia zajištěnou přesná polovina absolventů, nyní se jednalo o 62 %. „Co nás ale velmi těší je fakt, že 93 % našich bývalých studentů je se svým uplatněním na trhu práce spokojených. Téměř 9 z 10 našich absolventů by si ke studiu znovu vybralo VUT, což je pro nás ta nejlepší vizitka,“ zhodnotil situaci rektor brněnské techniky Petr Štěpánek.

Kompletní výsledky absolventského průzkumu si můžete prohlédnout zde.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář