Největší český výrobce bramborového škrobu modernizuje výrobu

Datum 16.05.2018

Společnost ABB dokončila první fázi nové instalace systému ABB Ability™ 800xA pro společnost LYCKEBY AMYLEX v Horažďovicích, která je největším výrobcem škrobu v České republice. Dodávka sestává z decentralizovaného řídícího systému (DCS) 800xA, 14 indukčních a vírových průtokoměrů a 23 frekvenčních měničů.

Produkty ABB pomáhají k automatizaci, měření a řízení pohonů na lince separace bílkovin z hlízové šťávy při výrobě bramborového škrobu. Hodnota první dodávky je v řádu jednotek milionů korun. Tato zakázka předznamenává důležitý vstup pokročilé automatizace ABB do potravinářského segmentu.

Systém ABB Ability 800xA řídí výrobní procesy, a přispívá tak k bezporuchovému provozu. Nepřetržitý provoz je důležitý zejména v období sklizně brambor, tedy od září do prosince, kdy by byť jediný den odstávky provozu znamenal pro českého škrobárenského giganta ohromné finanční ztráty.

„Díky systému 800xA mají operátoři plnou kontrolu nad spotřebou energie i surovin, a mohou tak udržovat klíčové procesy v chodu bez přerušení,“ uvedl Martin Červinka, ředitel Průmyslové automatizace ABB Česká republika.

„Pro systém 800xA jsme se rozhodli na základě dobrých zkušeností a skvělých referencí od kolegů ve Švédsku. Naše mateřská firma Lyckeby Starch již několik let tento systém úspěšně využívá v podobných výrobních závodech, které nyní instalujeme u nás,“ dodal Václav Straka, manažer pro technický rozvoj LYCKEBY AMYLEX, a.s.

ABB Ability Systém 800xA nepředstavuje pouze distribuovaný řídicí systém (DCS), ale také prostředí pro plnohodnotnou integraci elektrických, informačních a bezpečnostních systémů. Umožňuje zvyšovat inženýrskou efektivitu, výkon operátorů i celkové využití.

Systém umožňuje dohled a řízení procesů tím nejefektivnějším a bezpečným způsobem. ABB umožňuje operátorům dělat jejich práci lépe a také dělat správná rozhodnutí ve správném čase. Systém 800xA nabízí integrované operace, vysoce výkonné HMI (rozhraní mezi člověkem a strojem) a ergonomické operátorské prostředí, které zlepšuje provozní efektivitu. Dodávka pro LYCKEBY AMYLEX bude pokračovat druhou etapou, která se uskuteční v průběhu letošního roku. Týká se rozšíření výroby o odparku, která slouží k zahušťování hlízové vody po separaci proteinu na tekuté přírodní koncentrované hnojivo

„Pro tuto etapu je již od dánského dodavatele technologie a dánského ABB objednán velký motor a frekvenční měnič o výkonu 850kW pro ventilátor odparky,“ vysvětlil Martin Červinka z ABB.

Společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. je největším výrobcem bramborového škrobu v České republice. Podstatnou část vyrobeného bramborového škrobu dále zpracovává na dextriny a modifikované škroby pro papírenský průmysl. Při výrobě používá nejmodernější plně automatizované technologie a výrobky společnosti nalézají uplatnění především v technickém průmyslu.

Více na www.lyckeby.cz.
Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář