Nové kombinované přepěťové ochrany T1+T2

Datum 25.05.2018

Účinnou ochranu před nebezpečným přepětím zajišťuje třístupňový ochranný koncept. Svodič přepětí typu 1 slouží k hrubé ochraně, jedno až čtyřpólové svodiče přepětí typu 2 zajistí střední ochranu a typ 3 je určen pro ochranu přístrojů v blízkosti instalované ochrany.

Kde musí být svodiče přepětí instalovány:

 • Zařízení poskytující zdravotnickou péči nebo veřejné služby, IT centra, muzea, hotely, banky, průmysl, obchodní domy, tam, kde se vyskytuje velké množství lidí, tj. úřady, školy, atd.
 • Ve všech jiných prostorách musí být vyhodnoceno riziko dle normy
 • Tam, kde je hodnota elektrické instalace menší, než 5-ti násobek hodnoty svodiče přepětí, nemusí být provedena jeho instalace

Nové dvoustupňové varistorové svodiče přepětí T1+T2 s vyměnitelnými moduly

Tyto svodiče přepětí poskytují ochranu proti přímým i nepřímým atmosférickým výbojům a přepětím a jsou určeny pro instalaci IV. třídy ochrany proti bleskům (IV. třída LPZ) – obytné stavby.
Svodiče přepětí jsou konstruovány jako dvoustupňová ochrana (T1+T2) v jednom zařízení s malými rozměry a zachováním energetické koordinace. Svodiče přepětí jsou vybaveny výměnnými moduly s identifikačním průzorem zobrazujícím funkční stav svodiče přepětí.

Vybrané typy svodičů jsou vybaveny bezpotenciálovým signalizačním kontaktem, takže mohou být použity v obvodech, které současně signalizují poruchu svodiče přepětí.

Výhody kombinovaných svodičů T1 + T2:

 • Tři verze – 2, 3 a 4 póly pro sítě TN-S a TN-C
 • Jasné identifikátory funkčního stavu modulu svodiče
 • Dostupné verze se signalizačním kontaktem, pro vzdálený přenos informací o funkčním stavu svodiče
 • Snadná výměna modulu svodiče
 • Není potřeba dodatečné ochrany svodiče přepětí pojistkovým prvkem gG do 160A

Nejpoužívanější typy svodičů přepětí

 • SPN900
 • Varistorová technologie
 • Počet pólů: 3
 • Napájecí síť: TN-S
 • Úroveň ochrany: Up ≤ 1,5 kV
 • Svodový proud na pól: Iimp(10/350 μs) = 12,5 kA
 • Svodový proud celkový: Itotal(10/350 μs) = 37,5 kA
 • Jmenovitý kombinovaný svodový proud na pól: In (8/20 μs) = 25 kA
 • Jmenovitý kombinovaný svodový proud celkový: Itotal (8/20 μs) = 75 kA
 • Verze s výměnnými moduly (SPN090)
 • Počet modulů: 3
 • SPN901
 • Varistorová technologie
 • Počet pólů: 4
 • Napájecí síť: TN-S
 • Úroveň ochrany: Up ≤ 1,5 kV
 • Svodový proud na pól: Iimp(10/350 μs) = 12,5 kA
 • Svodový proud celkový: Itotal(10/350 μs) = 50 kA
 • Jmenovitý kombinovaný svodový proud na pól: In (8/20 μs) = 25 kA
 • Jmenovitý kombinovaný svodový proud celkový: Itotal (8/20 μs) = 100 kA
 • Verze s výměnnými moduly (SPN090)
 • Počet modulů: 4
Hager
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář