Oceňování montážních prací – OCEP verze 12

Datum 25.06.2018

Program umí velice rychle sestavit nabídkovou cenu využitím vazeb mezi položkami montážních ceníků a materiálů. Tyto vazby umožňují zadání položek materiálu včetně montážní položky (při výbě­ru konkrétního vodiče nabídne jeho montáž – různou podle pracnosti uložení – volně/pevně /pod omítkou…), nebo výběr montážních položek s jejich navázanými materiály (k montáži zářivkového svítidla dodá těleso, trubice i startéry). Tyto vazby jsou v nabídce na ceníky velkoobchodů ELFETEX, K&V ELEKTRO a SONEPAR. Import dodavatelských ceníků byl rozšířen o dlouhé popisy položek, obrázek výrobku, odkaz na e-shop, kód výrobce a další. Montážní cenu rozpočtu lze jednoduše stanovit zadáním hodinové sazby firmy. Z časů u jednotlivých položek se tak spočítá cena za práci. Program dále zkalkuluje celkový čas potřebný na zadanou montáž a nákladovou cenu montážní firmy pro okamžitý výpočet zisku.

Doplňkem je aktualizovaný ceník 22M (slaboproud) s položkami nových technologií (EZS, EPS, datové sítě…) včetně vazeb na dodavatelské ceníky ADI Global, Eaton, Elco, Elfetex, Ivo, Jablotron, Kopos, Legrand a Saltek. Novým modulem programu OCEP jsou Poptávky. Ten umí do rozpočtu naimportovat položky z Excelu, zkalkulovat kompletní cenovou nabídku a výsledky vyexportovat zpět do zdrojového souboru s poptávkou. V reakci na změnu legislativy bylo doplněno i řešení EET ve fakturaci.

V programu je možná jak změna stávajících, tak doplňování nových montážních položek i materiálů. Pro tvorbu rozpočtů je možno použít databáze materiálů distribuovaných různými velkoobchody. Výsledná cena rozpočtu je shrnuta v jeho rekapitulaci. Výstupy z programu je možné prezentovat ve formě uživatelsky široce konfigurovatelných tiskových sestav. Samozřejmostí je export těchto sestav do různých formátů (PDF, XLSX, DOCX, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF). Program lze provozovat jako lokální instalaci nebo jako síťové řešení s možností práce i po internetu. Lze jej pořídit jednorázově, na splátky bez navýšení nebo formou pronájmu.

Základem programu OCEP je modul Rozpočty. Ten lze dále rozšířit o Faktury, Objednávky, Sklady a Mzdy. V nabídce je i řada dalších doplňků. Cena programu začíná na 5900 Kč podle zvolené konfigurace. Bližší informace jsou na www.selpo.cz Průběžně jsou připravována školení, bě­hem nichž se na praktických cvičeních zájemci pod vedením autorů důkladně seznámí s programem. Termíny školení včetně přihlášky jsou zveřejňovány na stránkách www.selpo.cz

K programu je zpracována multimediální nápověda, která unikátním způsobem učí pracovat s programem. Ve videosekvencích obrazu s komentářem jsou názorně popsány kapitoly běžné nápovědy. Jedná se o 133 videí o celkové délce 9 hodin, které jsou zdarma součástí programu. Tímto způsobem lze důkladně a rychle poznat práci s programem a tím jej i lépe využívat. Práci s programem si lze vyzkoušet na demonstrační verzi. DEMO je zdarma ke stažení. Program pracuje pod systémem Windows 7, 8 a 10. Technická podpora byla rozšířena o on-line řešení pomocí programu TeamViewer.

OCEP je program, na kterém rozpočtují jak velké firmy, jako jsou mj. Metrostav, IPS, ČEZ, Metroprojekt, RWE Plynoprojekt, Nová Huť, SKANSKA, BREMA, HOCHTIEF, ENBRA, tak i menší, pro které je specificky konstruován. Od roku 1991 má program již 2508 instalací. Zpětná vazba od uživatelů se promítá do vývoje dalších verzí, což je nejlepší záruka jeho funkčnosti a spolehlivosti.

Jiří Čermoch, SELPO
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář