Termokamery Infratec

Datum 26.06.2018

Společnost “TMV SS“ spol. s r.o. představuje novinky na českém a slovenském trhu v oblasti termokamer, nejen pro prediktivní údržbu, od výrobce profesionálních termokamer InfraTec.

Společnost InfraTec, sídlící v nedalekých Drážďanech, se zabývá veškerou měřicí technikou v oblasti infračerveného snímání pro většinu aplikací vyžadujících infračervenou techniku. Od termokamer pro oblast údržby, přes špičková řešení pro oblast vědy a výzkumu až po dodání a zprovoznění kompletních infračervených systémů na klíč. Právě díky rozsáhlým zkušenostem mohli vývojoví pracovníci společnosti InfraTec implementovat velmi zajímavé funkce i do termokamer, které jsou určeny primárně pro aplikace běžné prediktivní údržby.

Společnost “TMV SS“ spol. s r.o. si Vám dovoluje představit termokameru InfraTec HD, která disponuje ohromujícím rozlišením detektoru 1024×768 pixelů. Ruční termokamera může být navíc vybavena zabudovaným optomechanickým rozkladem obrazu, díky kterému se zvýší výsledné rozlišení až na 2048 x 1536 pixelů! Tato unikátní funkce MicroScan spolu s vynikající teplotní citlivostí až 20mK dodá Vašim termogramům špičkovou kvalitu. Komfort a efektivitu obsluhy navíc zvýší velký a přehledný displej a hledáček s dioptrickou korekcí. Na těle termokamery jsou manuální tlačítka, jejichž funkci lze individuálně nastavit a uložit do paměti termokamery. Každý uživatel si tak jednoduše přizpůsobí termokameru svým požadavkům. Termokamera umožňuje snímat rychlostí až 240 Hz a záznamy lze jednoduše ukládat na SD kartu. Termokameru je možné dovybavit příslušenstvím ve formě uživatelsky výměnných objektivů, převodníkem měřené teploty na napěťovou úroveň, rychlonabíječi baterií, kabely apod.

Pro aplikace v automatizaci, vyžadující snímání infračervenou kamerou, nabízí společnost “TMV SS“ spol. s r.o. stacionární kamery InfraTec řady HD a HDx. Tyto odolné termokamery, určené do průmyslových provozů s rozlišením detektoru od 640x480px až po 1024x768px, resp. 2048×1536 s optomechanickým rozkladem, mohou být dodány včetně zvýšené třídy krytí až IP67. Není tedy nutné termokameru umístit do dalších ochranných krytů. Samozřejmostí jsou precizní LEMO konektory, široká paleta možných rozhraní včetně rychlého GigE Vision, popř. WLAN. Kamera umožňuje využívat pokročilé funkce jako např. trigrování pomocí externích vstupů, pozastavení funkce shutteru atd. Stejně jako přenosná termokamera InfraTec HD(x) umožňuje i stacionární InfraTec HD)x) head připojení externího převodníku teplota/napětí. Teplotní rozsah termokamery je od -40 až do +2 000°C.

Příklad aplikace: kontrola kvality procesu lisování plechů termokamerou

  • Automatické třídění výlisků, popř. úplné zastavení lisu, pokud jsou překročeny mezní hodnoty
  • Zaznamenávání a vyhodnocování všech naměřených dat, včetně přenosu na nadřazený řídicí systém prostřednictvím běžných komunikačních rozhraní
  • Jednoduchá integrace zkušebního systému díky flexibilitě a variabilitě.

Automatický testovací systém používá dvě výkonné termografické kamery pro měření rozložení teplot povrchu snímaného plechu. Toto měření se provádí před lisováním na povrchu zpracovávaných desek a následně na výliscích. Systém kontroluje dodržování parametrů tepelného projevu při lisovacím procesu. Výsledkem je obraz s rozvrženou teplotní strukturou desky a tomu odpovídajícím rozložením lokální síly. Termografickým měřením a plošným sledováním procesních teplot před a po lisování je zajištěna dlouhodobě vysoká kvalita výroby. Výlisky jsou na základě rozložení povrchové teploty automaticky třízeny a minimalizuje se tak míra zmetkovitosti. Obslužný software dále kontroluje, jak je deska vložena do lisu a rozpozná dvě desky ležící na sobě. V případě potřeby je lis automaticky zastaven. Kontrolní systém je propojen s nadřazeným řídicím systémem a synchronně přenáší data a klasifikaci všech výlisků z každého sledovaného lisu. S testovacím softwarem můžete spravovat různé formy, automaticky vyhodnocovat odpovídající měření a vytvářet reporty. To znamená, že systém lze použít univerzálně bez dodatečného zdlouhavého nastavování. Díky spolehlivým komponentům, ochranným krytům a kompatibilním datovým rozhraním lze testovací systém pro sledování kontroly velmi snadno integrovat do většiny lisů.

Příklad aplikace: kontrola kvality tepelné izolace u torpédových vozů

  • Plně automatizovaná kontrola kvality tepelné izolace torpédových vozů
  • Vyhodnocení v reálném čase
  • Přenos vyhodnocených dat do nadřazeného řídicího systému.

Torpédové vozy, převážející roztavené surové železo od vysoké pece do ocelárny, jsou velmi citlivé na kvalitu jejich tepelné izolace. Při výraznějším porušení vrstvy tepelné izolace může dojít k úniku surového železa vně a torpédový vůz tak může způsobit závažné problémy na vlastním zařízení a technologii, popř. ohrozit život a zdraví přítomné obsluhy. Plně automatizovaný termografický systém při každém průjezdu torpédových vozů detekuje kvalitu jejich tepelné izolace. K detekci jsou využity dvě infračervené stacionární kamery InfraTec. V případě detekce místa s porušenou izolací dojde k okamžitému odeslání varovného hlášení do nadřazeného řídicího sys-tému. Infračervený systém umožňuje nasnímání a uložení tepelného obrazu projíždějícího torpédového vozu, okamžité vyhodnocení, přehrávání infračervených záznamů a kompletní vzdálenou správu.

Společnost “TMV SS“ pořádá letos již 17. ročník odborných seminářů OPEN HOUSE 2018 zaměřených na testování, diagnostiku a monitoring v energetice a průmyslu, které se bu­dou konat již tradičně v areálu hotelu „Skalský Dvůr” v katastru obce Lísek. Jednotlivé semináře budou tematicky zaměřeny a členěny podle měřicí techniky a oboru její aplikace. Semináři budou návštěvníky provázet zkušení domácí i zahraniční lektoři, a samozřejmostí jsou též oblíbené přednášky externích lektorů.

https://www.tmvss.cz/

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář