Emparro HD – Heavy Duty Ideální pro náročná prostředí

Datum 02.07.2018

Spínaný zdroj Emparro HD je určen pro použití v obzvláště náročných prostředích, kde je zárukou spolehlivého napájení.

Přednostní oblastí využití Emparro HD jsou aplikace, kde jsou spínané zdroje sice umístěny v rozvaděči, přesto jsou však vystaveny rozmanitým vnějším vlivům, například na spreaderech (zdvižná zařízení pro překládku kontejnerů), stavebních jeřábech nebo zařízeních provozní manipulační techniky. Napájecí zdroje se často nacházejí na pohybujících se součástech, jsou vystaveny vysokým indukčním napětím nebo povětrnostním vlivům, například extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti vzduchu.

Emparro HD poskytuje elektrický proud spolehlivě v extrémních podmínkách

  • Vysoká odolnost proti vibracím a nárazům díky kompletnímu zalití a kompaktní konstrukci
  • Maximální odolnost proti přepětí jako účinná ochrana proti špičkám indukčního napětí nebo úderům blesku v blízkém okolí
  • Připojení bez použití nástrojů díky velkoryse dimenzovaným svorkám
  • Vysoká účinnost i při extrémních teplotách od −40 až do +80 °C.
Murrelektronik
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář