Přechod z Profibusu na Profinet může být snadný!

Datum 16.07.2018

Murrelektronik je ideálním partnerem pro přípravu strojů a zařízení na budoucnost přechodem z Profibusu na Profinet.

V moderních výrobních sítích se stroje a zařízení vzájemně propojují. Do detailu sladěné procesy umožňují vysoký stupeň automatizace a krátké průběžné doby produktu výrobou. Síťové struktury přitom často podléhají pravidelným změnám, například z důvodu nových robotů s častou výměnou nástrojů nebo při rozšíření systému za provozu.


Instalační koncepce na bázi PROFIBUS zde nevyhnutelně naráží na své hranice. To ovšem není žádný problém. K dispozici je zde praxí osvědčená a zavedená technologie PROFINET, která ve složitých sítích umožňuje účinné a hospodárné instalační koncepce.

Výhody PROFINETu jsou zřejmé:

  • Počet účastníků v celé síti je neomezený a není limitován na 126 jako u PROFIBUS. V technologii PROFINET je možné připojit již na samotnou řídicí jednotku 256 účastníků.
  • S PROFINET lze snadno integrovat IT služby do topologie, to nebylo u PROFIBUS možné. Tato funkce umožňuje snadné síťové propojení s kancelářskou rovinou.
  • U technologie PROFIBUS mají všechna data stejnou prioritu, u PROFINET mohou být naproti tomu důležité informace, jako jsou alarmy nebo diagnostická data, upřednostněny a přenášeny „v předjížděcím pruhu“.
  • Adresování se již v instalacích PROFINET neprovádí pomocí DIP přepínačů nebo prostřednictvím telegramu, ale jednoduchým přiřazením názvu v projektu.
  • Topologie se stává flexibilnější, není povolena pouze liniová struktura. V instalacích PROFINET jsou s použitím switchů možné také hvězdové, stromové a kruhové struktury. Tím se zvyšuje flexibilita a snižuje množství kabelů.
  • Programy PROFIBUS DP lze do systémů PROFINET snadno převzít. Osvědčené programy není třeba nově vytvářet a testovat, tím se ušetří práce a čas.

Kdo vsadí na PROFINET, může navíc využít výhody dvou velmi zajímavých profilů:

  • PROFINET/PROFIsafe umožňuje integraci bezpečnostních prvků do instalačních koncepcí a hospodárně řeší téma „ochrany člověka a stroje“ i tehdy, když je třeba dosahovat nejvyšších bezpečnostních úrovní.
  • PROFINET/PROFIenergy podporuje energetický management ve výrobních zařízeních. Řídí spotřebu energie, když nejsou části zařízení využívány pro výrobu, jak při plánovaných, tak i neplánovaných odstávkách.
Murrelektronik
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář