Budoucnost patří lithium-iontovým bateriím a superkondenzátorům

Datum 21.07.2018

Nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) ve většině aplikací tradičně pracují s olověnými bateriemi. Navzdory dobrým zkušenostem s nimi tyto tradiční UPS stále vyžadují poměrně častou výměnu baterií a vhodnou infrastrukturu pro olověnou baterii, včetně bateriových místností s řízenou teplotou a větráním pro odstraňování vodíku. Vzhledem k tomu, že náklady na lithium-iontové baterie a superkondenzátory se blíží ceně olověných baterií, je nyní možnost narušit status quo. Technologie lithium-iontových baterií a superkondenzátorů je osvědčená, která teď má nově i ekonomický smysl.

Lithium-iontové baterie a superkondenzátory si vzájemně nekonkurují; spíše se navzájem doplňují a poskytují spolehlivější a nákladově efektivnější řešení pro zákazníky s kritickými aplikacemi.

Lithium-iontová technologie bateriíposkytuje řešení s dlouhou životností pro systémy, kde pro UPS stačí 5 až 15 minutový rezervní výkon. Přestože ceny mohou být ještě dvakrát až třikrát dražší ve srovnání s olověnými bateriemi, výhody jsou jasné: životnost až 15 let; tolerance k vyšším okolním teplotám; vestavěný monitorovací systém baterií a menší půdorysná plocha spolu s nižší hmotností. To vše snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Další nově představenou alternativou je superkondenzátor. Ty jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují pouze krátkou dobu provozu v rozsahu od sekund do půl minuty. Typicky by se tyto systémy používaly v nemocnicích nebo v datových centrech, aby zajistily přemostění, dokud se nerozběhnou zálohovací generátory nebo v průmyslových aplikacích, aby odfiltrovaly mikrovýpadky a zabránily zastavení výrobních strojů. Superkondenzátory dokáží tolerovat i širší rozsahy teplot (až + 65 °C) než lithium-iontové baterie a zároveň dosahují životnosti 15-20 let.

Alternativy k olověným bateriím se stávají stále oblíbenějšími a oprávněnějšími, a to díky zlepšujícím se celkovým nákladům na vlastnictví.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář