Logistika 4.0 je již realitou

Datum 01.08.2018

Bezpečný přenos dat do cloudu se stává základním kamenem pro Advanced Analytics

Cloud poskytuje neomezeně velkou paměťovou kapacitu a výpočetní výkon – ale teprve se správnými koncepcemi a aplikacemi se vytvoří skutečná přidaná hodnota. Lenze předvedl na Hannoverském veletrhu na příkladu regálového zakladače, že Logistika 4.0 již není hudbou budoucnosti, ale realitou. Už dnes se mohou data z řídicích systémů, pohonů a snímačů bezpečně přenášet do cloudu s vynaložením minimálního úsilí.

Lenze v rámci Hannoverského veletrhu předvedl možnosti cloudu pro intralogistiku. V provozu byl regálový zakladač, který neustále přijímal nové příkazy: najíždět na skladová místa nebo zakládat či vyskladňovat zboží. Prostřednictvím bran cloudových úložišť (cloud gateway) od kooperační firmy ei3 se všechna relevantní data strojů bezpečně a jednoduše přenášejí do cloudu. Data jsou přístupná přes webové rozhraní, pracovníci servisu si je ale mohou zobrazovat nezávisle na místě rovněž v mobilních aplikacích na tabletu, vyhodnocovat je a včas na ně reagovat.

Bezpečnost dat je pro firmu ei3 prioritou. Data se ukládají ve vlastních, regionálních datových centrech firmy ei3. Zatím se jedná o tři centra: v USA, Evropě a v Asii. Čtvrté právě vzniká v Německu, takže data místních zákazníků neopustí zemi. Jak při ukládání, tak i při přenosu dat se datový specialista z New Yorku spoléhá na výkonné šifrovací systémy, které používají rovněž banky.

Příkazy z řídicího systému regálového zakladače, které skladové místo má být obslouženo a kdy, představují pouze část dostupných dat. Data doplňují informace z pohonů Lenze, např. proud motoru, či teplota pohonné jednotky. Prostřednictvím brány od ei3 lze do cloudu odesílat rovněž měřená data ze snímačů jiných výrobců. Společnost Lenze nedoporučuje shromažďovat bez výběru co možná nejvíce dat, nýbrž jen relevantní data – Smart Data místo Big Data.

Od jednoduchého až po komplexní

Data v cloudu lze vyhodnocovat využitím různých aplikací. V nejjednodušším případě se generuje varování, když se překročí nějaká mezní hodnota, např. teplota pohonu (monitorování stavu stroje), nebo by v dohledné době mohla být dosažena (prediktivní údržba). To umožňuje technikovi údržby předem naplánovat časové okno údržby, časově sloučit různé úkony a snížit prostoje zařízení, což má pozitivní vliv na ukazatele OEE (Overall Equipment Effectiveness) a ROI (Return on Investment).

Možnosti, které analýzy velkých dat s sebou přinášejí, jsou ale ještě mnohem rozmanitější. Jednu z těchto pokročilých analytik představuje rozpoznávání vzorů, které přináší např. odpovědi na otázky jako „Proč má regálový zakladač v uličce 5 častěji výpadky než jiné zakladače?“. Data uložená v datových centrech ei3 vytvářejí základ pro použití takových analýz problémů.

Již dnes se pomocí systému řízení skladu (WMS) optimalizují dráhy a časy operací, aby se v rámci skladových míst často používané zboží uspořádalo tak, aby jej bylo možné co nejrychleji zakládat a vyskladňovat. Rozšířené analytické nástroje otevírají také zde nové možnosti, např. se neprovádí optimalizace pouze z hlediska rychlosti, nýbrž se hledá střední hodnota z krátké přístupové doby a spotřeby energie. Benchmarking nad rámec zařízení a místa nasazení odhalí, kde procesy běží lépe a kde je ještě nutná optimalizace.

Dopady na obchodní model

Logistika 4.0 neznamená pouze lepší řízení intralogistiky a optimalizaci procesů u uživatele. Také OEM výrobci profitují z rozšířených informací. Na základě dat strojů tak mohou optimalizovat svůj servis a snížit počet zásahů v rámci záruky. Vyhodnocení aplikačních dat ukazuje, jak vypadají skutečné podmínky použití stroje – často se výrazně liší od údajů sdělených předem zákazníkem. Podle nich lze stroje přesněji přizpůsobit skutečným podmínkám použití a eliminovat vyskytující se slabá místa. Zákaznická řešení, nebo dokonce individuální nabídky služeb mohou výrazně pomoci výrobci strojů zvýšit loajalitu zákazníků.

Připravenost na digitální transformaci

Regálový zakladač jako součást digitálního řešení je možné realizovat již dnes. Lenze k tomu nabízí všechny potřebné moduly, od automatizační a pohonné techniky přes potřebné vývojové a softwarové nástroje až po připojení ke cloudu. Navíc může zprostředkovat OEM výrobcům a uživatelům potřebné odborné znalosti z oboru digitálních služeb a inovace obchodních modelů.

 

O firmě Lenze
Firma Lenze je přední společností v oblasti automatizace pro strojírenství. Díky kompetenci a zkušenostem získaných během 70 let své existence je Lenze pro své zákazníky silným partnerem. Portfolio obsahuje velmi kvalitní mechatronické produkty a balíčky, výkonné hardwarové a softwarové systémy pro automatizaci strojů a služby pro digitalizaci v oblastech jako big data management, cloudová a mobilní řešení a software ve spojení s internetem věcí (IoT). Firma Lenze má celosvětově kolem 3 500 zaměstnanců a je zastoupena v 60 zemích. Lenze bude v rámci strategie růstu v příštích letech i nadále zvyšovat investice do oblastí „Průmyslu 4.0“ – s cílem dalšího zvýšení obratu a ziskovosti.

 

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář