Připraveni pro “Internet věcí”

Datum 20.08.2018

Nová kapitola automatizace

Firma Lenze otevřela na Hannoverském veletrhu novou kapitolu automatizace. Nejnovější základní prvek, servoměnič i950, umožňuje výrobcům strojů přístup ke komplexní automatizační platformě. V budoucnosti již nebude hrát žádnou roli, zda je cílem centrální nebo decentrální automatizační topologie nebo inteligentní kombinace obojího. Na budoucnost orientované portfolio Lenze pokrývá úroveň řízení, úroveň regulátorů a elektromechaniky a zajišťuje standardizovanou datovou komunikaci až po konektivitu do cloudových služeb. Nabízí jednoduchý, efektivní přístup pro výrobce strojů, kteří potřebují uvést na trh vysoce flexibilní, inteligentní, prosíťované a individuálně pro zákazníky vytvořené stroje a také vhodné digitální nabídky, a pro které je získané know-how bezpečnou investicí do budoucnosti.

Nová komplexnost a odstupňovanost portfolia Lenze zajišťuje maximální flexibilitu při realizaci modulárních strojních koncepcí a umožňuje vytváření individuálních automatizačních řešení přizpůsobených příslušným požadavkům. Výrobce strojů může stejně jako u řídicích systémů z portfolia Lenze použít i v případě i950 standardizované technologické moduly aplikačního softwarového nástroje FAST, které lze případně dle potřeb zákazníka individuálně upravit, nebo použít vlastní software naprogramovaný v IEC61131-3. Takto může jednotně vyvíjet strojní moduly a vytvářet s nízkými náklady a vysokou investiční bezpečností rozsáhlý, opakovaně použitelný aplikační software – bez ohledu na to, zda se jedná o moduly s decentrální inteligencí pro každou osu nebo moduly s výkonným centrálním řízením pro komplexní víceosé pohyby. Z hlediska softwarového inženýrství není podstatné, zda bude servoměnič integrován do topologie stroje jako jednoduchý servopohon, jako parametrizovatelná osa nebo jako volně programovatelná osa.

Připravenost na „Internet věcí“

Moderní automatizační řešení se nesmí omezovat pouze na datové propojení v rámci továrního prostředí. Další vývoj obchodních modelů v rámci digitální transformace je nedílně spjat s cloudovými službami. Pomocí těch se shromažďují data ze strojů a zařízení, analyzují se a případně propojují s dalšími informacemi. Konektivita do cloudu se stane v následujících letech standardním prvkem stejně jako komunikace na úrovni zařízení. Lenze proto sází ve svém automatizačním portfoliu důsledně na standardizované protokoly, jako např. OPC UA nebo standard MQTT. Jednotlivé komponenty mají tak zajištěnou budoucnost i v době cloudových služeb. Ve spolupráci s dodavateli cloudové infrastruktury je vytvořen základ pro generování informací, nebo lépe know-how z dat, díky čemuž lze zvyšovat produktivitu a spolehlivost strojů a zařízení zákazníků.

Digitální služby

Digitální transformace mění základní rámcové podmínky pro výrobní podniky a přináší s sebou konsekvence pro výrobce strojů. Schopnost specifikace, vývoje, implementace, poskytování a údržby rozsáhlých softwarových systémů a zejména interoperabilních, digitálních produktů se stane pro výrobce strojů na trhu procházejícím digitální transformací rozhodujícím faktorem. Klasická aplikace pro řízení strojů, kterou výrobci strojů dnes označují jako “software”, představuje pouze zlomek ze systémů budoucnosti.

Jako odpověď na digitální výzvu nabízí Lenze komplexní portfolio služeb, které pochází z ruky výrobce automatizačních řešení s více než 17 lety zkušeností v této oblasti. Sahá od koncepcí a metodik až po aplikační moduly a spojuje navzájem úrovně od senzorů/akčních členů až po obchodní modely cloudových služeb.

Komplexnost portfolia umožňuje i zde nacházet vhodná řešení pro příslušné požadavky a situaci zákazníka. Podpora začíná u nápadů a koncepcí pro digitální produkty a služby a sahá přes dedikované týmy zabývající se dynamickým vývojem softwaru až po provoz a podporu cloudových řešení. Ve spolupráci s poskytovateli platforem lze poskytovat aplikační moduly např. pro konektivitu, asset management nebo analytické aplikace. Filozofii představují otevřené standardy a modulární architektury pro zajištění vysoké bezpečnosti investice. Takto mohou OEM a výrobní podniky využívat možností digitalizace, nabízet svým zákazníkům nové digitální služby a zvyšovat produktivitu a spolehlivost svých strojů a zařízení.

O firmě Lenze
Firma Lenze je přední společností v oblasti automatizace pro strojírenství. Díky kompetenci a zkušenostem získaných během 70 let své existence je Lenze pro své zákazníky silným partnerem. Portfolio obsahuje velmi kvalitní mechatronické produkty a balíčky, výkonné hardwarové a softwarové systémy pro automatizaci strojů a služby pro digitalizaci v oblastech jako big data management, cloudová a mobilní řešení a software ve spojení s internetem věcí (IoT).
Firma Lenze má celosvětově kolem 3 500 zaměstnanců a je zastoupena v 60 zemích. Lenze bude v rámci strategie růstu v příštích letech i nadále zvyšovat investice do oblastí „Průmyslu 4.0“ – s cílem dalšího zvýšení obratu a ziskovosti.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář