Pístová čerpadla Eaton řady X20 pro otevřené okruhy

Datum 28.08.2018

Společnost Eaton zabývající se řízením energie dnes oznámila řadu nových ovládacích prvků a vylepšení pro svá pístová čerpadla řady X20 pro otevřené hydraulické okruhy zahrnující elektronické ovládání geometrického objemu u všech velikostí řady X20, zdokonalenou regulaci tlaku a průtoku, jakož i nové hydraulicko-mechanické ovládání momentu pro čerpadla řady 620.

Tato zdokonalení, společně s elektro-hydraulickým řízením tlaku, dovolují řadě X20 nabízet zákazníkům kompletní portfolio ovládacích prvků umožňujících snazší integraci čerpadla do sofistikovaných systémů řízení strojů při maximalizaci účinnosti a nižších energetických ztrátách. Tímto pomáháme výrobcům mobilních strojů splňovat požadavky zákazníka na lepší ovládání a efektivnější provoz.

„Tyto nové možnosti pro řadu X20 výrazně zvýší schopnost integrace do mnoha hydraulických systémů, od jednoduchých „load sense“ po sofistikované elektro-hydraulické a digitální systémy nabízející dynamické ovládání strojů a pomohou tak konstruktérům zlepšovat přesnost a výkon zařízení,“ uvedl John Taylor, produktový manažer EMEA, Hydraulics, Eaton. 

Elektronické ovládání geometrického objemu (EDC) mění úhel naklopení desky úměrně vůči řídícímu signálu (elektrickému proudu). Zajišťuje tak vyšší flexibilitu při navrhování strojů, vyšší provozní účinnost a zlepšenou produktivitu díky přímému ovládání výstupního průtoku čerpadla. Tím umožňuje individuální ovládání více funkcí s různými systémovými požadavky při zajištění přesného využití celého dostupného výkonu. EDC je k dispozici pro veškeré geometrické objemy řady X20 od 28 cm3do 98 cm3 a to ve dvou různých uspořádáních, s výchozím nastavením pro plný zdvihový objem („EP“) nebo s výchozím nastavením pro nulový zdvihový objem po ztrátě elektrického signálu („EPD“).  To umožňuje použití EDC v takových aplikacích, jako jsou pohony chladicích ventilátorů nebo stroje, u nichž musí být hydraulický průtok zachován i v případě výpadku řídícího signálu kvůli zajištění bezpečného a stabilního provozu v terénu.

Nová funkce hydraulicko-mechanické regulace momentu (regulace na konstantní krouticí moment), která je k dispozici pro zdvihové objemy 74 cm3 a 98 cm3, omezuje hnací moment vyžadovaný čerpadlem podle nastavení. Omezením požadavku na hodnotu špičkového vstupního momentu v celém rozsahu tlaků, rychlostí a teplot zamezuje čerpadlo přetěžování (zastavení) motoru při maximálním využití jeho výkonu. Díky tomu je možné optimalizovat (snížit) nominální výkon motoru a tedy spotřebu paliva v takových aplikacích, jako jsou teleskopické manipulátory, bagry a lesnické stroje.

Tato regulace má nízkou hysterezi, skutečnou hyperbolickou charakteristiku pro zajištění optimálního výkonu, zvýšenou přesnost vyplývající z dvou pružinové konstrukce a umožňuje nastavování limitního krouticího momentu jedním seřizovacím šroubem i za provozu hydraulického systému.

Všechna „load sense“ a tlakově kompenzovaná čerpadla řady x20 jsou pro velikosti rámů 220 a 420 nyní k dispozici s námořní certifikací amerického institutu pro přepravu (ABS), která umožňuje jejich použití v systémech řízení a pohonu námořních plavidel.

Další informace o čerpadlech řady X20 jsou k dispozici na stránkách www.eaton.com/X20.
Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2016 dosáhla obratu 19,7 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii úsporněji, bezpečněji a udržitelněji. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 96 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.com.
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář