ČEZ si začíná vychovávat budoucí zaměstnance již na střední škole

Datum 06.09.2018

Týden ve škole, dva týdny na praxi v ČEZ Distribuci. Prvních šest studentů ostravské střední školy Na Jízdárně dnes vstoupilo do systému s prvky duálního vzdělávání. Přihlášení žáci budou v rámci praxe docházet na pracoviště ČEZ Distribuce, kde je zkušení pracovníci zasvětí do každodenních činností elektrikáře.

Pilotní projekt ve vybraných školách a místních firmách rozjíždí společně Svaz průmyslu a dopravy, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Šest žáků prvního ročníku, kteří 3. září zahájili studium tříletého učebního oboru elektrikář na Střední škole elektrotechnické v Ostravě Na Jízdárně, si nabyté teoretické znalosti bude ověřovat nejen ve školních dílnách, ale přímo v terénu, pod dohledem odborníků ČEZ Distribuce. Po měsících příprav se totiž škola zapojila do pilotního projektu využívajícího prvky duálního vzdělávání, který ve spolupráci s místními zaměstnavateli rozjel Moravskoslezský kraj jako zřizovatel škol, Svaz průmyslu a dopravy a MŠMT.

„Systém duálního vzdělávání představuje další kamínek do mozaiky našich aktivit, jak udržet vysokou úroveň technické vzdělanosti v české společnosti. Zapojení ČEZ Distribuce, která se stará o dvě třetiny distribučních sítí České republiky a je tudíž na dostatku kvalifikovaných odborníků závislá, vnímám jako přirozené a správné,“ uvedl Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa společnosti ČEZ Distribuce. „Na první žáky se moc těšíme. Přípravě osnov pro praxi u nás jsme věnovali množství času a chceme účastníky zapojit skutečně naplno. Naši lidi jsou srdcaři, věřím, že své nadšení pro obor dokáží přenést na další generaci,“ dodává Murtinger.

ČEZ Distribuce počítá letos s šesti žáky, o zbývajících 24 studentů prvního ročníku se rozdělí další účastnické firmy, mimo jiné například ArcelorMittal, Vítkovice nebo společnost Brose. „Zatímco v prvním ročníku čeká účastníky 48 hodin praxe ve firmách, ve druhém je to již 168 a ve třetím dokonce 343 hodin za školní rok. Vše jsme konzultovali s partnerskými školami v rámci Českého svazu zaměstnavatelů,“ přibližuje fungování systému ředitel SŠ Elektrotechnická Na Jízdárně Tomáš Führer. Očekává se, že s narůstajícími znalostmi a dovednostmi na ně dohlížející odborníci začnou přesouvat čím dál více činností. Za odvedenou práci dostanou i mzdu.

Užší propojení studia s praxí dlouhodobě prosazují právě technicky zaměřené firmy. Představuje pro ně možnost cíleně si vychovat budoucí zaměstnance na svých technologiích, zatímco absolventům dává jistotu zaměstnání, případně alespoň zkracuje zaučovací období ve firmě. Zatímco v Rakousku, v Německu či ve Švýcarsku je to běžná praxe, v Česku duální vzdělávání v podstatě neexistuje. Pilotní projekt v Moravskoslezském kraji alespoň uplatňuje jeden z jeho nejvýznamnějších rysů – žáci ve firmách získávají praktické znalosti a dovednosti po celou dobu studia.

Duální vzdělávání funguje na principu vzájemné spolupráce škol a firem. Studenti díky tomu mají možnost pravidelně docházet na praxi přímo do podniků. „Školy se s firmami dohodly na rozvrhu praxí i na tom, co se musí žáci v praxi naučit. Na základě toho upravily svoje vzdělávací programy. Podle nich se už budou učit žáci, kteří dnes nastoupili do škol zapojených do duálního vzdělávání. V rozvrhu budou mít povinně více praktického vyučování,“ vysvětluje princip tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Eva Veličková.

„Kvůli tomu, že transformace průmyslu a školství přetrhala přirozené vazby mezi technickými školami a skutečnou praxí, firemním prostředím, iniciuje Svaz průmyslu projekt duálního školství. Jeho cílem je, aby veškeré technické kompetence, které absolventi škol budou ve svém budoucím zaměstnání potřebovat, byly vyučovány a testovány společně firmou i školou,”  komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Skupina ČEZ se školou Na Jízdárně spolupracuje dlouhodobě. Patří mezi 56 partnerských škol, které podporuje finančně i prostřednictvím nabídky přednášek a exkurzí. ČEZ Distribuce zde rovněž úspěšně zavedla motivační program Prokopa Diviše – devět nejlepších žáků si mezi sebe rozdělilo přes 100 tisíc korun.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář