Český papírenský gigant bude stavět obří kotelnu

Datum 05.10.2018

Společnost OP papírna z Olšan na Šumpersku výrazně navyšuje svou výrobní kapacitu. Součástí výstavby nové výrobní linky je také plynová kotelna v hodnotě téměř 85 milionů korun, která bude dodávat technologickou páru pro její provoz. Výběrové řízení na výstavbu kotelny vyhrála ostravská společnost ČEZ Energetické služby, dcera ČEZ ESCO.

„České podniky během současného růstu hospodářství mohutně investují do svého rozvoje, a to znamená i velké příležitosti pro ČEZ ESCO. Zakázku pro OP papírnu projektujeme i realizujeme, a jsme tak odpovědní za to, že vše dopade přesně podle přání zákazníka,“ říká ředitel pro průmyslovou energetiku v ČEZ ESCO Michal Židek.

Nová kotelna je součástí investice papírny ve výši zhruba 150 milionů eur do nové výrobní linky na tenký tiskový papír. Kotelna o tepelném výkonu 36 MW doplní stávající kotelnu o výkonu 35 MW.

„Touto investicí posílí skupina delfort v horizontu dvou let svoji vedoucí pozici na poli nízkogramážových tenkých tiskových papírů a vyhoví rostoucím požadavkům zákazníků z celého světa. Nový papírenský stroj, který v Olšanech vznikne, bude vybaven těmi nejmodernějšími prvky a nastaví nové standardy ve světě speciálních papírů. OP papírna tak navýší svoji výrobu o 100 000 tun za rok,“ říká projektový manažer Roman Mamula. „Papírenský stroj začne vyrábět v průběhu roku 2020 a současně bude třeba navýšit počet zaměstnanců o zhruba 30 nových pracovních pozic na všech úrovních, jak dělnických, tak i technickohospodářských. Tato investice zajistí dlouhodobě výrobu papíru v Olšanech a je zárukou udržení pracovních míst nejen v závodě, ale i u dodavatelských firem.“

 Jedním z důležitých požadavků týkajících se kotelny byla vedle vysoké účinnosti kotle také šetrnost vůči životnímu prostředí. Instalovaná technologie je nejmodernější svého druhu. Emise oxidu dusíku nepřekročí hodnotu 60 mg/Nm3, což je výrazně pod závazným legislativním limitem 100 mg/Nm3. Výkon kotle dosáhne 55 tun syté páry za hodinu, celková garantovaná účinnost zařízení je 99,4 procenta. Této výjimečné hodnoty bude mimo jiné dosaženo instalací technologie pro maximální využití tepla ve spalinách. Jejich teplota na výstupu bude dosahovat garantované hodnoty maximálně 57°C.

„V současné době pracujeme na realizační projektové dokumentaci, zahájení stavby je plánováno na jaře příštího roku a počátkem roku 2020 plánujeme spustit kotelnu v plném provozu. Klíčové milníky projektu samozřejmě úzce koordinujeme v návaznosti na postup výstavby a najíždění nového papírenského stroje,“ doplňuje Jiří Vágner z ČEZ ESCO, který má zakázku na starosti.

ČEZ ESCO v současnosti modernizuje i kotelnu dalšího předního zástupce českého průmyslu. Ve Spolaně Neratovice staví nový zdroj páry pro provoz areálu. Investice dosáhne výše 200 milionů korun.

 

O OP papírně:
OP papírna byla založena v roce 1861 v podhůří Jeseníků, kde úspěšně funguje již po tři století. V roce 1997 se stala členem rakouského holdingu Trierenberg Group, který se v roce 2007 přetransformoval na delfortgroup holding. K dnešnímu dni delfort zaměstnává okolo 1 700 zaměstnanců, z čehož okolo 600 lidí pracuje právě v Olšanech.
Sortiment grafických a cigaretových papírů vyráběných v Olšanech se vyznačuje především nízkou gramáží; nejnižší možná gramáž končí až na 12g/m2, to je 6x méně než u kancelářského papíru. OPP nejen papír vyrábí, ale i zpracovává a vyváží do 65 zemí světa. Cigaretové papíry jsou řezány do tzv. bobin, které se používají ve strojích pro výrobu cigaret. Tenké tiskové papíry jsou řezány na velmi moderních příčných řezačkách do zákazníkem požadovaných formátů. OP papírna je lídrem v přesnosti řezání těchto formátů.
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář