Univerzální panel na DIN lištu pro linková zakončení

Datum 29.10.2018

V současné době je neustálým problémem najít prvek vhodný k zakončení komunikačních linek určený pro montáž na DIN lištu. Sortiment je relativně velmi malý a jednotlivá řešení nepokrývají požadavky současné doby. Buď se jedná o koncové zásuvky s počtem portů v rozsahu 1 až 4, nebo o prvky pro zakončení optických vedení popř. systémy modulárních panelů pro přepojování linek. Většina těchto prvků postrádá dostatečnou robustnost a mechanickou odolnost, která v průmyslových řešeních hraje klíčovou roli. Dalším nedostatkem je příliš úzký sortiment typů konektorů, které lze v těchto systémech použít. I u modulárních panelů na DIN lištu je vždy celý zásuvný blok řešen s jedním typem konektoru, který není možné změnit.

Všechna tato řešení postrádají tu nejdůležitější vlastnost – jednotné, modulární, univerzální.

Současná doba přináší prudký rozvoj nových technologií v oblasti řízení inteligentních budov, automatizace a robotizace výroby, internet věcí, řízení dopravy, energetiky, plynárenství, vodní hospodářství a mnoho dalších. To přináší potřeby připojení mnoha nových senzorů, čidel, měřících celků, řídících jednotek, servo-pohonů a dalších ovládaných prvků včetně koncových zařízení. Téměř žádný investor si ovšem nemůže dovolit den ze dne vyhodit vše co v nedávné době vybudovat a přejít v plném rozsahu na kompletně nová technická řešení.

A právě to přináší potřebu použití rozdílných typů konektorů, kabelů a dalších prvků, které je nutné v jednotném univerzálním prostředí zakončit tak, aby nejen nevznikl problém s připojením jednotlivých prvků, ale vznikla i možnost snadného přepojování těchto linek.

Pokusili jsme se tedy tento stav napravit vývojem průmyslových modulárních Patch Panelů řady KIPP. Aktuálně se vyrábí pro jeden (KIPP1) nebo dva (KIPP-2) čelní adapter panely.

Oba typy mohou sloužit k zakončení linek i k jejich přepojování.

Po demontáži držáku na DIN lištu lze obě verze přišroubovat na zeď nebo jakoukoliv pevnou podložku. Hloubka panelu 115mm vytváří dostatečný prostor pro namotání rezervy optických vláken nebo pro ohyb metalických kabelů. Vstupy kabelů jsou umístěny v horní, spodní a zadní ploše panelů pro každý čelní adapter panel samostatně. Pro přívod optických kabelů je v ploše připravený vypálením laserem kruhový otvor pro průchodku PG9. Materiál v otvoru zůstává držet na vylamovacích můstcích. Obdélníkový otvor s kovovou záslepkou L profilu je určen pro přívod metalických kabelů.

Do modulárních panelů řady KIPP lze osadit následující čelní adapter panely pro:

produkce KASSEX

6x Keystone (RJ45 UTP/STP  libovolné kategorie nebo jiný typ konektoru v uchycení Keystone

6x SC simplex adapter pro FO SC konektory

3x SC duplex adapter pro FO SC konektory

6x ST duplex adapter pro FO ST konektory

12x ST duplex adapter pro FO ST konektory

6x E2000-APC simplex adapter pro FO E2000/APC konektory (zelené)

produkce PANDUIT

6 / 8 / 12x LC duplex adapter pro FO LC konektory MM OM1-4 a SM

2 / 3 / 4 / 6 x SC duplex adapter pro FO SC konektory MM OM1-4 a SM

6 / 12 x SC simplex adapter pro FO SC konektory MM OM1-4 a SM

6 / 8 x ST adapter pro FO ST konektory MM OM1-2 a SM

4 / 6 / 8 / 12 / 18 x MPO/MTP adapter pro FO MPO/MTP konektory

Použití těchto čelních adapter panelů je vhodné většinou pro účely přepojování linek. Adapter panely pro optické adaptery neumožňují kombinovat různé typy zakončení.

Pouze panel pro 6x Keystone značně rozšiřuje počet variant použitelných konektorů. Lze použít všechny typy konektorů, které se vyrábí s uchycením keystone. Patří mezi ně samozřejmě UTP/STP RJ45 všech kategorií, USB, HDMI, mnoho A/V konektorů, ST, SC a LC duplex FO adaptery a další. To vše můžeme kombinovat v jednom adapter panelu.

Komplexním univerzálním řešením je použití multimediálního adapter panelu FMP6.

Do tohoto panelu můžeme osadit následující prvky řady MiniCom:

UTP/STP RJ45 libovolné kategorie

Klíčované UTP/STP RJ45 libovolné kategorie (bezpečnost na úrovni kabeláže)

USB adapter

HDMI adapter

D-sub SVGA adapter

Držák konektorů D-sub 9/15 pin (Canon)

3-pin prům. konekor (10A/pin) pro napájení, RS485, LON, BACnet MSTP, Modbus RTU atd.

BNC adapter

F adapter

RCA (CINCH) adapter / konektor

S-VHS adapter / konektor

3,5mm stero Jack adapter / konektor

ST adapter

SC simplex / duplex adaptery MM OM1-4, SM

LC duplex adaptery MM OM1-4, SM

MTRJ adapter

E2000 adapter – modrý

E2000-APC adapter – zelený

MPO/MTP adapter

Všechny výše uvedené adaptery je možné kombinovat v jednom multimediálním panelu. Tím řešení získává punc univerzality i pro malé aplikace. Věříme, že množství použitelných konektorů a adapterů uspokojí každého uživatele. Pokud by nastal případ, že některá instalace bude vyžadovat jiný typ konektoru, jsme schopni na zakázku vyrobit čelní panel pro jakýkoliv typ konektoru. Jediným limitujícím faktorem je velikost. Musí se včetně uchycení vejít do plochy jednoho nebo dvou čelních adapter panelů.

Představenými produkty KIPP jsme se snažili doplnit nejenom mezery v možnostech zakončení komunikačních linek na DIN liště, ale i vytvořit dostatečně odolné řešení, které obstojí i v kritických komunikačních infrastrukturách.

Další informace naleznete na webu Kassex
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář