C-Energy Planá bude dodávat teplo sídlišti Nad Lužnicí a Ústeckému předměstí v Táboře

Datum 30.10.2018

Společnost C-Energy Planá zvítězila s nejnižší cenou v zadávacím řízení společnosti BYTES Tábor na „Zajištění dodavatele tepelné energie pro Sídliště Nad Lužnicí a Ústecké předměstí v Táboře“. Kromě finančních úspor získají občané města Tábor teplo do svých domácností z výrazně více ekologického zdroje.

  • město Tábor ušetří díky novému dodavateli více než 11 mil. Kč ročně po dobu 20 let
  • stávající dodávky energie z uhlí nahradí energie z nejmodernějších plynových motorů instalovaných v energetickém zdroji C-Energy Planá
  • ročně se při výrobě tepla pro tyto lokality vyprodukuje o 15 tisíc tun CO2 méně než dnes

Město Tábor, prostřednictvím své společnosti BYTES Tábor, uspoří v příštích dvaceti letech na dodávkách tepelné energie minimálně 11 milionů Kč ročně, celkem tedy nejméně 220 milionů korun během dvacetiletého kontraktu. Zmíněné úspory vycházejí z porovnání vítězné nabídky C-Energy Planá ve výši 405 Kč za 1 GJ tepla s druhou konkurenční nabídkou od Teplárny Tábor, při očekávané spotřebě tepla uvedené v zadávacím řízení.

Dodávka tepla v podobě horké vody bude generována v plynových motorech. Čistší energie z modernizovaného zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí nahradí dosavadní teplo vyráběné spalováním uhlí. Při výrobě tepla pro dvě táborská sídliště tak bude sníženo emisní zatížení znečišťujícími látkami a každoročně bude vyprodukováno až o 15 tisíc tun CO2 méně, než doposud. Bezkonkurenční v regionu je také spolehlivost dodávek tepla, zdroj C-Energy Planá je jedním z mála v ČR, který umí nastartovat provoz v případě tzv. black outu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě.

Celkový instalovaný výkon C-Energy v Plané nad Lužnicí je 60 MWe, respektive 110 MWt. C-Energy je díky flexibilní technologii, která umožňuje významný rozsah podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy, schopna dodávat svým zákazníkům teplo za dlouhodobě  stabilní a příznivé ceny.

„Podstatně nižší cenu nabídla C-Energy Planá i přes významnou investici do nového horkovodu, který musí pro zajištění stabilních dodávek tepla vybudovat. Velmi důležitý je pro nás aspekt ekologicky šetrné výroby tepla, a pokud dokážeme tyto dodávky realizovat pro klienty za trvale nízkou cenu, je to skvělá výhra pro obě strany i občany v regionu,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

C-Energy Planá patří k nejmodernějším energetickým zdrojům v České republice. Energii zde vyrábí dva nové uhelné kotle s odsířením, každý o výkonu 40t/h, plynový kotel 15t/h a čtyři plynové motory Rolls Royce se spalinovými kotli o celkovém výkonu 37 MWe.

V roce 2019 budou v Plané nad Lužnicí instalovány dva další motory Rolls Royce, které jako první na světě dosáhnou kapacity 12 MWe každý. V polovině příštího roku bude v C-Energy uvedeno do provozu největší bateriové úložiště v ČR o výkonu 4 MW. Akumulační systém bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a umožní smysluplně využít dodávky elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, která bude souběžně instalována. I tyto investice dále posílí schopnost zajistit příznivé ceny energií klientům.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář