Werth ScopeCheck FB DZ

Datum 09.11.2018

Se dvěma nezávislými senzorovými osami umožňuje ScopeCheck® FB DZ rozličné multisenzorové měření bez omezení. Po demontáži skleněného stolu s jednotkou spodního osvitu lze umístit a měřit těžké obrobky přímo na měřicím stolu.

Série strojů Werth ScopeCheck® FB DZ nabízí kompaktní zařízení s velkými měřicími rozsahy. Pro multisenzorové měření lze docílit velký kombinovaný měřicí rozsah, díky tomu že nejmenší stroj se senzorem pro zpracování obrazu a konvenční kontaktní sondou poskytuje rozsah 425 mm x 500 mm x 350 mm. Pro měření s jedním senzorem nabízí nejmenší stroj rozšířený měřicí rozsah až 530 mm x 500 mm x 350 mm. Větší měřicí rozsahy jsou například ve velikosti 1130 mm x 650 mm x 350 mm. Nový ScopeCheck® FB DZ je kompaktní a robustní stroj s nízkou hmotností, který dobře reaguje na okolní vibrace.

ScopeCheck® FB poskytuje přístup ze čtyř stran, přístupnost je vylepšena ještě více díky rozšířitelnému měřicímu stolu. S novým konceptem spodního osvitu je skleněná deska s jednotkou spodního světla snadno odnímatelná v případě měření těžkých dílců, které mohou být uloženy přímo na měřicí stůl.

Dvě senzorové osy nahrazují dva souřadnicové měřicí stroje

Stroj může být optimálně vybaven dvěma nezávislými senzorovými osami. Je možné jak optické, tak i mechanické měření, stejně tak optimální kombinace obou snímacích principů. V průběhu měření jedním senzorem zůstává druhá osa v parkovací poloze mimo měřicí rozsah. Tak je zajištěna přístupnost ke geometriím dílce ze všech stran bez rizika kolize. V kombinaci se štíhlou pinolou dotekové sondy je umožněna dostupnost přímo do velkých dílců. V případě, že je stroj vybaven pouze jednou senzorovou osou, lze v případě potřeby doplnit druhou osu později přímo v místě instalace stroje. Díky Werth-Multisensor-System lze na každou senzorovou osu doplnit rozličné snímače. Tyto senzory jsou připojeny pomocí magnetické spojky, bez ofsetu senzorů, ve stejné pozici před optickou drahou senzoru pro zpracování obrazu. Aby byla umožněna automatická výměna senzorů, je nyní dostupná pro ScopeCheck® FB DZ také zasouvací osa výměníkové stanice. Stanice výměníku je pouze vysunuta z parkovací pozice do měřicího rozsahu pomocí souřadnicového měřicího stroje, pokud mají být senzory měněny. Po výměně je navrácena do parkovací pozice mimo měřicí rozsah. Výhodou je, že pro měření dílců lze využít celý měřicí rozsah.

Multisenzorová technologie pro jakýkoli typ aplikace

Základní konfigurace ScopeCheck® FB DZ obsahuje osvědčenou zoom optiku. Volitelně může být stroj vybaven patentovaným Werth Zoom. Werth Zoom nejenom, že umožňuje uživateli výběr zvětšení, ale také umožňuje nastavení pracovní vzdálenosti tak, aby bylo dosaženo bezkolizního měření v hlubokých otvorech nebo při měření válcových dílců s velkými průměry. V kombinaci s MultiRing® je možné nastavení různých úhlů dopadajícího světla, například pro optimalizaci kontrastu plochých hran s krátkou pracovní vzdáleností a extrémně malým úhlem. ScopeCheck® FB DZ umožňuje využití celého spektra moderní multisenzorové technologie. Laserový distanční senzor Werth Laser Probe (WLP) je integrován přímo do optické dráhy senzoru pro zpracování obrazu. Laser Line Probe (LLP) může být používán v kombinaci s rotačně/sklopnou hlavou ke zpřístupnění velkých dílců ze všech stran. Také opticko-dotekové senzory mohou být použity se strojem ScopeCheck® FB DZ: jako je patentovaný Werth Fiber Probe® (WFP) a Werth Contour Probe (WCP). WCP umožňuje provádět měření drsnosti v souladu s normou v souřadném systému dílce bez omezení směru. Patentovaný mikro-snímač WFP® vybavený malým průměrem snímací kuličky (průměry od 20 μm) a ohebnou stopkou dosahuje snímacích sil, které jsou až 100krát menší než u běžných kontaktních sond. Díky těmto vlastnostem je mikro-snímač WFP® vhodný pro 3D měření mikro-geometrií a citlivých povrchů.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář