Megger – novinky v oblasti testování prvků rozvodné sítě

Datum 28.11.2018

Společnost “TMV SS“ dlouhodobě spolupracuje s předními světovými společnostmi zabývajícími se přístroji pro testování a diagnostiku elektrických prvků. Megger si nezakládá jen na tradici, ale přináší pravidelně novinky v oblasti špičkových řešení.

SVERKER 900

SVERKER 900 je zařízení pro třífázové testování ochran, kterým firma Megger v době vydání přesně vyplnila mezeru v produktové řadě mezi jednofázovým testerem SVERKER 750/780 a vysoce výkonným systémem pro testování ochran FREJA. Systém SVERKER 900 je určen pro trojfázové testování ochran, včetně binární signalizace. SVERKER 900 je schopný testovat ochrany napěťové, proudové, frekvenční, výkonové, ochrany fázového úhlu, atp. S přístrojem je tedy možné testovat jak třífázové, tak i jednofázové ochrany, současně s tím je možno provádět širokou škálu primárních zkoušek. Díky tomu, že jednotlivé generátory je možno zapojovat jak paralelně, tak i do série, je možno generovat až 1x 105 A nebo 1x 900 V, popřípadě 3x 35 A nebo 4x 300 V. Všechny 3 proudy i 4 napětí mohou být individuálně definovány, co se týče hodnoty amplitudy, fázového úhlu a frekvence. SVERKER také nabízí sadu softwarových nástrojů pro testování předporuchových a poruchových stavů, testování kolene magnetizační křivky PTP, nástroj pro simulování sekvencí a vytváření “ramp“. Součástí je i modul pro testování distančních ochran.

FREJA 500

Nejnovější přírůstek do rodiny testerů třífázových ochran. Jednotka FREJA 500 je novou generací kompaktního a přitom vysoce výkonného systému pro testování elektrických ochran. Vyznačuje se nejenom vysokým výkonem, ale i velmi jednoduchým a intuitivním ovládáním, buď pomocí uživatelského rozhraní či externího PC softwaru, a je určena pro testování všech druhů ochran, včetně přepěťových a podpěťových ochran, distančních / impedančních ochran, tepelných ochran, nadproudových / zemních ochran, frekvenčních, rozdílových i synchronizačních ochran, atp. FREJA 500 také podporuje možnost testování ve stále více se rozrůstajícím prostředí IEC 61850.

Celkem jsou tedy k dispozici až 4 napěťové a 6 proudových kanálů současně, přičemž napěťové kanály je možné převést na proudové a získat tak možnost generovat až 9 výstupních proudů. Maximální velikost generovaného proudu je 60 A do max. výkonu 300 VA pro jeden proudový generátor. Jednotlivé kanály je možno různě konfigurovat, proudové zapojovat paralelně pro zvětšení proudů a napěťové sériově pro zvýšení napětí. Samotný napěťový kanál dokáže poskytnout tři výstupní napětí v rozsahu 0 až 300 V a to do výkonu 150 VA. Samozřejmostí je také přítomnost zabudovaného modulu s možností generování napětí v rozsahu 10 až 300 V DC, pro odnapájení ochrany, nebo AC v případě potřeby referenčního napětí.

SPI 225 – primární tester

SPI 225 je primárním proudovým zdrojem určeným pro testování velkými proudy pro prvky jako jsou primární spouště, nadproudové ochrany a další aplikace vyžadující nejen velké hodnoty, ale též spolehlivost a intuitivní ovládání. Přístroj je schopen generovat až 2000 A, případně je možno spojovat tři tyto přístroje do sestavy umožňující testování 3f prvků.

TORKEL 900

TORKEL nové generace, který byl představen na začátku letošního roku, prošel velmi významnými změnami jak po technické, tak i vizuální stránce a znovu udává směr na poli bateriových testerů. Výkonová charakteristika testeru byla výrazně vylepšena, což při zachování maximálního zatížení 15 kW znamená pokrytí širšího spektra baterií. TORKEL 900 je schopen testovat baterie na napěťové hladině 7,5 V – 500 V (v závislosti na modelu) a to maximálním vybíjecím proudem až 220 A. Standardem je v tomto případě vysoká přesnost měření s max. chybou ±(0,5 % + 0,2 A) a možnost zatěžování testovaného objektu konstantním proudem, výkonem a odporem, či vytváření uživatelem definovaných výkonových a proudových profilů.

Další velkou změnou je, že nyní je systém a všechny jeho funkce ovládán kompletně přes zabudovanou dotykovou obrazovku o uhlopříčce 7“. Pro testování tedy není potřeba ovládacího PC, naměřené výsledky jsou ukládány do paměti přístroje a je možné je později vyexportovat pomocí USB portu.

“TMV SS“ spol. s r.o.
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář