Vědci vytvořili robota pro odběr a okamžité testování krve

Datum 01.12.2018

Mnoho z nás se již setkalo se zdravotními sestrami, kterým dělá problém napoprvé správně odebrat krev. Pro vědce z Rutgers University byl tento nepříjemný okamžik výzvou k vytvoření nového robota, který správně napíchne žílu hned napoprvé. To ale není vše. Odebranou krev je tento robot schopen okamžitě analyzovat.

Zatím tomuto robotickému pomocníkovi ještě nebyla udělena patřičná povolení k odebrání krve u dobrovolníka z řad pacientů. Tým však pro zkušební účely vybudoval umělou paži, na které testuje jeho funkčnost a přesnost. Při finálním testování na lidech položí pacient svou ruku na plošinu pod robotické rameno, kde robot pomocí kamery ruku naskenuje, aby zjistil, kde se nacházejí žíly. Teprve potom začne přesně odebírat krev. Ta pak proudí do odstředivky, kde se oddělí krevní buňky od plazmy. To je nezbytný proces, protože pro většinu vyšetření krve je vyžadována pouze plazma.

Centrifuga poté předá plazmu analyzátoru krve. K testování vzorků se používá mikrofluidní pole, tyto testy lze provádět bez jakékoliv přímé interakce s člověkem. Ve skutečnosti zde není nutná přítomnost ani pomoc zdravotnického personálu. Nicméně vzorky se mohou také použít pro další testování, které už vyžaduje asistenci laborantů (alespoň prozatím).

Pokud bude vývoj těchto robotů úspěšně pokračovat, může to být významný přínos pro lékaře a další zdravotnické pracovníky. Tento robot by mohl provádět odběry krve a ihned celou škálu testů na jediném místě, místo toho, aby krev odebíraly zdravotní sestry a odesílaly ji k testování do laboratoří. Nyní ještě není tento vynález určený k prodeji. Tým vědců musí prokázat, že je přístroj  bezpečný a spolehlivý.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář