Vodík jako pohon zítřka?

Datum 01.01.2019

Pokud se podíváme na zdroj energie, který v budoucnu nahradí fosilní paliva, je zde mnoho možností. Solární energie, větrná energie, etanol a biopaliva jsou obvykle nejpopulárnějšími uchazeči o nahrazení spalovacích motorů na bázi ropy a uhelných elektráren.

Proč vodík?

Vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru, takže není žádná šance, že lidé vyčerpají jeho zásoby. Existuje určitě dostatek ropných zdrojů k uspokojení globální poptávky, ale mnozí odborníci na energetiku předpovídají, že světová dodávka ropy bude vyčerpána během příštích 60 let, podle zprávy webového portálu Ars Technica.

Vyčerpání zásob ropy na světě, které bude přicházet s rostoucím počtem obyvatel – na naší planetě žije více než 7 miliard lidí – a hospodářským růstem, vyvolá velkou energetickou krizi vyžadující rychlé zavedení alternativ zdrojů energie. Stále větší těžba ropy a uhlí jako dosavadního paliva znamená také obrovské zatížení atmosféry. A to ani nemluvě o možných environmentálních důsledcích těžby ropy na náš ekosystém.

Vodík je naopak při spalování čistý. Jediným vedlejším produktem vodíkové energie je voda a teplo, z nichž oba mohou být recyklovány. To v podstatě znamená přeměnu procesu, který spotřebovává energii, na energii produkující.Vodík však není hotovým zdrojem energie jako je ropa a zemní plyn. Spíše je to prostředek vhodný k ukládání energie, protože čistý vodík není na Zemi dostupný v množství nezbytném pro napájení celé energetické soustavy. Získání vodíku ve formě použitelného paliva vyžaduje energii. Vodík se může vyrábět buď jeho oddělením od molekul kyslíku ve vodě pomocí elektrolýzy nebo rozdělením uhlovodíkových řetězců do fosilních paliv, což samo o sobě vytváří emise skleníkových plynů.

Jak může vodík generovat užitečný výkon?

Vodíkové palivové články nefungují jako současné spalovací motory. Palivový článek je tvořen z anod, katod a dalších high-tech materiálů. Kapalné vodíkové palivo vstupuje kolem anod, kde jsou elektrony připojené k vodíku odděleny od atomů samotných. Elektrolyt uvnitř palivového článku umožňuje průchod vodíkových protonů, ale nikoliv elektronů. Když vodíkové atomy dosáhnou druhé strany palivového článku, spojí se s kyslíkem a vytvářejí teplo a vodní páru.

Jaké jsou nevýhody vodíku?

Pokud nežijete v Kalifornii, která velmi podporuje iniciativu v budování infrastruktury na podporu vodíkových paliv (jak vás informujeme v rámečku dole), je docela možné, že jste nikdy neviděli plnit automobil vodíkem. A to je jedna z obrovských nevýhod – minimální množství čerpacích stanic, alespoň tady v Evropě. A také jedna z největších překážek při zavádění nové energetické technologie: výrobci a distributoři energie potřebují infrastrukturu, aby uspokojovali poptávku po svém palivu. Ta však nemůže existovat bez infrastruktury, která by ji podporovala.Další významnou nevýhodou vodíku jsou i při jeho hojné dostupnosti vysoké náklady na samotné skladování. Při normálních pokojových teplotách existuje vodík jako plyn. Pro převedení vodíku do kapalného stavu, který může být skladován a následně použit jako palivo, musíte mít teplotu -253 oC. Také udržování vodíkového paliva navíc vyžaduje speciální kontejnery (obrázek vlevo).

A konečně, samotné pořízení automobilu, který je poháněný vodíkem, je pro průměrného spotřebitele v současné době příliš drahé. Přestože Hyundai svůj nový model Nexo s vodíkovým pohonem už v Německu prodává zhruba za 1,75 mil. Kč, oficiální ceny u nás ještě neznáme.I když je vodík slibné palivo budoucnosti a má značnou pozornost investorů, bude ještě nějakou dobu trvat než se stane zdrojem pohonných hmot budoucnosti. Budoucnost ale má a věří v ní i čeští investoři, kteří ve Spojených státech právě v tomto sektoru podnikají.

České investice do vodíku ve Spojených státech amerických

United Hydrogen  je americká firma s českými vlastníky, která byla založena v roce 2007. O dva roky později postavila United Hydrogen  je americká firma s českými vlastníky, která byla založena v roce 2007. O dva roky později postavila v Charlestonu v Tennessee první zařízení na zpracování vodíku a patří mezi pět firem, které na americkém trhu působí. V roce 2016 se největším akcionářem firmy, s podílem 44 %, stal majitel výrobce autodílů Brano Pavel Juříček st. Spolu se zakladateli a americkými bankami se podílel na investici 38 milionů dolarů do zařízení na výrobu kapalného vodíku, jehož výroba začala letos v červenci. Další tři podobná zařízení plánuje firma v Americe postavit do roku 2025. Počítá se s celkovou investicí ve výši 120 milionů dolarů.    V Kalifornii také společnost začíná provozovat vodíkové pumpy.

Kalifornie

Vodíkové pumpy

  • 20 pump chce firma do sedmi let v Kalifornii vybudovat. Letos koupí dvě pumpy a předělá je na kapalný vodík
  • 35 pump je nyní v Kalifornii, hlavně v Los Angeles a San Francisku. Největší síť 19 stanic s vodíkem tam provozuje firma First Element
  • 200 pump podpoří vláda v Kalifornii dotací 2,2 milionu dolarů a tři roky jim bude dávat na provoz 100 tisíc dolarů
  • 40.000 vodíkových aut bude podle odhadu automobilek jezdit v Kalifornii v roce 2023. Nyní jsou to zhruba 4 tisíce.
  • Tennessee

Tennesee

Výroba vodíku

  • 38 mil. dolarů byla investice firmy na vybudování závodu vyrábějícího ultračistý vodík (99,999 %) z odpadního produktu při výrobě chlóru
  • 6 tun kapalného vodíku denně začala firma od července vyrábět v závodě v Charlestonu ve státě Tennesee. Polovina produkce půjde do Linde.
  • 4 kamiony koupené od NASA si firma upravila na přepravu 3 tun vodíku v každém z nich.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář