Granty Nadace ČEZ pro rok 2019 jsou otevřeny

Datum 19.02.2019

Nadace ČEZ na svých webových stránkách zveřejnila pět grantových programů pro letošní rok – na podporu regionů, výstavbu Oranžových hřišť, výsadbu alejí nebo budování bezpečných Oranžových přechodů. Pátý program je určený pro organizace, ve kterých působí jako dobrovolníci zaměstnanci Skupiny ČEZ. O finance z Nadace ČEZ mohou města, obce, školy, spolky a další neziskové organizace požádat prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře.

„Pomáháme městům, obcím i neziskovkám s finanční stránkou projektů, těší nás jejich vzrůstající aktivita. Svůj projekt musí přihlásit do některého z našich grantů a prostřednictvím kvalitně zpracované přihlášky jej obhájit. Velmi nás těší, že můžeme podporovat důležité, ale i zajímavé a nápadité projekty, které lidem pomáhají,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

V Moravskoslezském kraji vloni Nadace ČEZ rozdělila mezi 106 projektů více než 13,1 milionu korun. Nejvíce žadatelů získalo podporu prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je obecně zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných aktivit. O podpoře řady z nich navíc rozhodli sami občané, kteří sportují s mobilní aplikací EPP Pomáhej pohybem a nasbírané body rozdělí mezi nominované projekty. Takto získali podporu například vydavatelé magazínu VOZKA určeného pro lidi na vozíčku, pořadatelé paravoltižních závodů ze spolku Voltiž Duha, orlovský Dům seniorů Pohoda na vybudování snoezelenové místnosti nebo provozovatelé tří hospiců na podporu ztrátového provozu těchto mimořádně potřebných zařízení.

Prostřednictvím programu Oranžové hřiště pomáhá Nadace ČEZ městům a obcím po celé České republice budovat dětská a sportovní hřiště. Nově bylo v roce 2018 otevřeno například hřiště v Orlové – Zimném Dole nebo v Petrovicích u Karviné.

Jarní a podzimní měsíce roku 2018 se nesly ve znamení sázení alejí a stromořadí (program Stromy). Nadace ČEZ totiž podporuje od roku 2011 jak vznik nových stromořadí, tak i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Nové zeleně se v Moravskoslezském kraji dočkal například Hlučín, Petrovice u Karviné nebo Orlová.

Díky nově osvětleným přechodům (program Oranžový přechod) se na severu Moravy cítí bezpečněji i chodci, například v Bohumíně, Třinci nebo Závadě na Opavsku.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.
Více informací na www.nadacecez.cz

 

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář