Bezdrátový systém individuální regulace vytápění pro rozsáhlé budovy

Datum 19.03.2019

Automatizace budov přináší uživatelům řadu výhod v podobě pohodlného ovládání jednotlivých funkcí budovy lokálně i vzdáleně, nicméně hlavním atributem automatizace je ekonomika provozu a úspora energií. Největších úspor lze dosáhnout vhodnou individuální regulací vytápění jednotlivých místností v závislosti na časovém plánu a dalších podmínkách.

Pro stávající budovy s klasickými radiátory je ideálním řešením bezdrátový systém IQRC, jenž umožňuje snadnou, rychlou a cenově dostupnou instalaci i na klasické radiátory bez nutnosti stavebních úprav. Vzhledem k individuální regulaci vytápění jednotlivých místností dokáže oceněný systém IQRC ušetřit desítky procent na topných nákladech. Návratnost investice je tak velmi rychlá v horizontu 4 – 5 let.

Systém může ovládat i více než 1000 koncových zařízení (bezdrátové termostatické hlavice, regulátory, teplotní čidla, spínací jednotky, elektrické radiátory apod.). Díky této výhodě nachází bezdrátový systém IQRC uplatnění i při regulaci vytápění rozlehlých objektů, jako jsou administrativní budovy, nemocnice, hotely, školy, historické budovy a průmyslové haly.

Odpadá i problematika financování, neboť HDL Automation s.r.o. nabízí možnost financování této investice z dosažených úspor formou leasingu. Jádrem systému je centrální jednotka. Zajišťuje spolehlivou bezdrátovou distribuci nastavených režimů do jednotlivých zón regulovaného objektu.

Software IQ RC je přizpůsobený na programování změn teploty v čase a správu vytá­pěcích zařízení. Dokáže získat statistické info­rmace o teplotách v jednotlivých místnostech.

Dalším řídicím prvkem je regulační jednotka, která měří teplotu v místnosti a řídí termostatické hlavice. Centrálně nastavenou te­plotu lze na regulační jednotce manuálně změnit dle potřeby v přednastaveném rozmezí.

Výkonným prvkem je programovatelná termostatická hlavice. Systém lze rozšířit o jednotku spínač kotle a ovládat tak kromě hlavic i činnost kotle nebo o snímač teploty pro měření prostorové teploty v příslušné zóně. Celý systém musí být doplněn routerem pro zabezpečení pokrytí signálem.

 
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář