UV stabilní kabel pro ovládací, měřicí a automatizační systémy s třídou reakce na oheň Eca

Datum 22.03.2019

Společnost allkabel s.r.o. uvádí na trh UV stabilní ovládací stíněný kabel JYTY UV pro venkovní prostředí. Tento typ kabelu je možné použít jako alternativu kabelu JQTQ.

Použití Kabel lze použít pro venkovní vedení, kde je požadavek na UV stabilitu např. propojení venkovního a vnitřního zapojení, venkovní vedení se zvýšenou teplotní odolností, pro připojení řídicích, regulačních jednotek, čidel a v dalších aplikacích, které přenášejí informace do ovládacích jednotek.

Technické parametry

  • Jmenovité napětí Uo/U: 300/500
  • V Zkušební napětí 1000 V
  • Teplotní rozsah flexibilní uložení: 5 až 75°C pevné uložení: -40 až 75°C (80°C krátkodobě)
  • Poloměr ohybu 12
  • Barva pláště Černá – UV stabilní
  • Vlastnosti při hoření ČSN EN 60332-1-2, třída reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50575, ČSN EN 13501-6
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář