Firmy letos navýší investice do technologií nahrazujících lidskou práci

Datum 03.04.2019

Digitalizace a robotizace se pro stále více firem stává ekonomickou nutností. Tlak na růst produktivity i efektivity práce sílí a bez zapojení digitálních technologií, robotů či umělé inteligence, mu už v řadě oborů není možné čelit. Firmy si tento fakt uvědomují a jsou připravené letos investice do digitalizace navýšit. Růst výdajů v této oblasti očekává celých 83 procent podniků oslovených v rámci studie 2019: The Year of Digital Decisions zpracované pro společnost DXC Technology.

Nástup digitálních technologií do všech odvětví ekonomiky nabírá na dynamice. Firmy si stále častěji začínají uvědomovat, že čtvrtá průmyslová revoluce přináší nutnost nejen mnohem pružněji reagovat na měnící se požadavky trhu, ale zároveň výrazně zvýšit efektivitu práce při současném poklesu nákladů. A právě tyto vlastnosti očekávají firmy od svých investic do digitální transformace, které by měly v roce 2019 dále výrazně růst.

Studie 2019: The Year of Digital Decisions, zpracovaná analytiky z The Economist Intelligence Unit (EIU) pro společnost DXC Technology, ukazuje, že osm z deseti dotázaných firem očekává v letošním roce nárůst investic do digitalizace. Téměř polovina z nich přitom počítá s tím, že se jejich investice v této oblasti zvýší o více než 11 procent.

„Naopak jednu z největších překážek v rychlejším postupu digitalizace zatím pro firmy představuje nedostatek investičních prostředků. Podstatná část podniků se také obává bezpečnostních rizik. To se ale postupně mění,“ říká Bedřich Max Luft, ředitel DXC Technology pro Českou republiku.

Studie podle Lufta jednoznačně potvrzuje, že si firmy uvědomují nutnost investic do digitální transformace, bez nichž nejsou schopny obstát na trhu se zostřující se konkurencí. Důležitou roli v tomto ohledu hraje také situace na českém trhu práce. Mimořádně nízká nezaměstnanost rychle tlačí mzdy vzhůru, což ve srovnání se stroji prodražuje lidskou práci a nahrává rychlejší digitalizaci, automatizaci a robotizaci.

Podle nedávno zveřejněných údajů asociace ABSL, sdružující provozovatele firemních servisních center v Česku, dokáží softwaroví roboti už nyní nahradit asi 4 procenta pracovníků v oboru, což představuje téměř 4 tisíce lidí na plný úvazek.

Od investic do digitalizace si tři čtvrtiny firem slibují především snížení nákladů, ale nejen to. Studie ukazuje, že zatímco v polovině firem se nyní digitalizace týká maximálně tří oddělení, téměř 60 procent dotázaných očekává, že během následujících tří let se do procesu digitální transformace zapojí všechny části jejich byznysu.

 

Digitalizace pomůže s nedostatkem pracovních sil

Počet volných pracovních míst v Česku dosáhl v únoru rekordních 333 tisíc. Ve stejnou dobu Úřady práce registrovaly pouze 241 tisíc uchazečů o práci. Zatímco pro zaměstnance je to výborná zpráva, protože mohou snadněji dosáhnout na vyšší mzdu, nebo se nechat „přetáhnout“ do jiné firmy za více peněz, pro zaměstnavatele jde naopak o jev, který zvyšuje jejich náklady a podkopává jejich konkurenceschopnost.

Jedním z přínosů digitální transformace by mohlo být také řešení tohoto problému. Kromě zkrácení návratnosti investic do technologií nahrazujících lidskou práci a zvýšení efektivity daných činností, očekávají tři čtvrtiny firem od digitalizace, robotizace a automatizace také větší agilitu. Komplikací by ale mohl být nedostatek technicky zdatných pracovníků, kterého se obává zhruba třetina dotázaných.

Podniky navíc budou muset projít změnou své struktury a přizpůsobit trendu digitalizace rovněž firemní kulturu. Uvědomuje si to 72 procent dotázaných manažerů, přičemž tento fakt velmi silně rezonuje zejména u společností působících na rozvíjejících se trzích, a také u těch, které proces digitalizace nastartovaly před méně než dvěma roky.

V rámci studie 2019: The Year of Digital Decisions odpovídalo 621 manažerů společností, jejichž tržby se pohybují mezi 500 miliony a 5 miliardami dolarů ročně. Výsledky studie ukazují, že tyto velké společnosti jsou na nástup Průmyslu 4.0 téměř připraveny. Svou strategii digitální transformace mají zcela nebo z velké části hotovou téměř tři čtvrtiny z nich. Náskok v tomto směru mají zejména firmy se sídlem v Severní Americe nebo v Evropě. Více než tři čtvrtiny respondentů pak očekávají, že digitalizace přinese zvýšení hodnoty jejich firem pro akcionáře.

 

O společnosti DXC
DXC Technology (NYSE:DXC) je globální lídr v kategorii technologicky nezávislých poskytovatelů komplexních IT služeb. Pomáhá klientům benefitovat ze změny, kterou přináší digitální transformace. Společnost vznikla fůzí firem CSC a divize Enterprise Services společnosti Hewlett Packard Enterprise. DXC se stará o téměř 6 000 klientů z privátního i veřejného sektoru ve více než 70 zemích. Díky technologické nezávislosti, talentovaným zaměstnancům a rozsáhlé partnerské síti DXC Technology dodává výkonné IT řešení a služby nové generace. DXC technology je považována za jednu z nejvíce společensky odpovědných firem. Pro více informací navštivte www.dxc.technology.
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář