Nerudovské „Kam s ním?“ platí i pro datové kabely a Patch Cordy

Datum 23.05.2019

Fenomén současné doby – 4. průmyslová (a kdoví jaká ještě) revoluce, internet věcí (a kdoví čeho ještě dalšího), regulace, automatizace, robotizace, řídicí systémy, přístupové systémy, oko velkého bratra – kamerové systémy, sledovací systémy, konsolidované systémy a mnoho dalších, u nichž běžný smrtelník ani netuší k čemu jsou a co to “sprosté slovo“ v jejich názvu vlastně znamená. Důsledkem toho je, že počet připojených zařízení k internetu i k vnitřním sítím roste takovou rychlostí, že již nemá smysl vypracovávat statistiky řádu tisíců, ale uvádí se v milionech.

To přináší požadavky na větší prostor datových center, serveroven i uzlových datových rozvaděčů. Snaha o zvyšování hustoty osazení datových rozvaděčů použitím HD Patch Panelů 48portů/1U řeší pouze část problémů s místem a navíc generuje problém další. Pokud vytvoříme pro demonstraci problému teoretický model, ve kterém bude v datový rozvaděč 42U plně osazen pouze Patch Panely, tak ve standardní hustotě do něj povede 1008 kabelů. Při použití HD Panelů je to dvojnásobek – tedy 2016. Takové osazení datového rozvaděče v praxi bývalo dříve naprostou výjimkou. Dnes se s takovým řešením při použití vertikálních organizerů kabelů a lomených Patch Panelů setkáváme častěji. Samozřejmě, že datové kabely rozvodů budovy je nutné umístit do úložného materiálu tras (kabelové i parapetní žlaby, lišty atd.). Náhle vzniká problém s počtem kabelů, kapacitou a velikostí příslušné trasy. Tedy „Kam s ním?“.

Pokusme se zamyslet nad alespoň částečným řešením problému. V současné době se naprostá většina kabelážních systémů realizuje v kategorii 6A se šířkou pásma 500MHz, která je určena pro přenos 10GE. Někteří uživatelé ji mají ve stíněném provedení a netuší, jaké problémy jim to pro přenos 10GE přinese. Jiní ji mají v provedení nestíněném a tím se naprosté většině přenosových problémů vyhnou. Hlavní problém UTP kabelů Cat.6A, který museli konstruktéři kabelů vyřešit, jsou přeslechy mezi páry sousedních kabelů ve svazku, tzv. Alien přeslechy.

Standardní UTP kabely Cat.6A mají vněj-ší aproximovaný průměr mezi 10 a 11 mm. Je to dáno vloženým distančním segmentem, H-křížem, tloušťkou či tvarem pláště nebo jiným technickým opatřením, které má jen jediný účel – vzdálit kabely od sebe (ve svazku). Tím se sníží právě úroveň Alien přeslechů. Negativní dopad je ovšem na potřebné místo. Z toho důvodu byla vyvinuta konstrukce kabelů, která nepoužívá tato rozměrová řešení, ale využívá tzv. Alien bariéru. Ta na první pohled připomíná stínění, ale je z obou stran nevodivá a nedá se uzemnit. Důsledkem je průměr kabelů cca 7 mm.

Nové řešení díky menšímu průměru kabelu i svazku představuje úsporu minimálně 30 % potřebného průřezu trasy. To už je natolik významná změna, která může nakonec ovlivnit, zda se kabely do trasy vejdou nebo ne. Další prostor, kde zápasí s nedostatkem místa především správci sítí, je datový rozvaděč. Je potřeba akceptovat tu skutečnost, že pro Patch Panel 24 portů v Cat.5 i 6 je potřebný organizér kabelů o výšce 2U. Pro Cat.6A větší (3 – 4U). Do toho vstoupí ještě neustále chybující lidský faktor a rozvaděče jsou osazeny organizéry výšky 1U popř. HD panely 48port/1U. Přepojovací kabely – Patch Cordy se samozřejmě do organizérů nevejdou.

Řešením je opět použití menších průměrů – ultra tenkých Patch Cordů. Průměr běžných Patch Cordů Cat.5 je 5 až 5,5 mm. Cat.6 cca 6 mm a pro Cat.6A až do 7 mm. Ultra tenké Patch Cordy se vyrábí v Cat.6 i Cat.6A s průměrem 3,5 mm, některé konstrukce i s menším průměrem.

To představuje významnou úsporu místa – přes 40 %. Navíc ochrana Plugu Patch Cordu je záměrně krátká, aby tyto Patch Cordy vyhovovaly i vysoko-hustotním aplikacím. Třešničkou na dortu je armovaná verze ultra tenkých Patch Cordů s průměrem 3,8 mm, která je vhodná nejen pro průmyslové aplikace, ale i na cesty k notebooku.

Představené produkty mohou napomoci s řešením v titulku vzpomenuté otázky „Kam s ním?“.

Kassex
Srovnání svazku 50 UTP kabelů UTP Cat.6A ve standardní konstrukci a s Alien bariérou. Rozdíl je viditelný na první pohled.
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář