Skupina Antolin Group spoléhá na řešení společnosti Eaton pro zajištění elektrické bezpečnosti svých závodů

Datum 26.06.2019

Jako výrobce automobilových komponentů využívá nejpokročilejší úroveň elektrické bezpečnosti

Eaton, společnost zabývající se řízením energie, oznámila, že zabudovává svá řešení elektrické bezpečnosti do datových center skupiny Antolin Group, jednoho z největších výrobců automobilových interiérů na světě. Skupina Antolin Group si zvolila společnost Eaton a společnost Cistec Technology, inovačního systémového integrátora, aby poskytly datovým centrům nacházejícím se v jejích závodech nejvyšší úroveň spolehlivosti a provozuschopnosti. S tímto řešením má Antolin Group zabezpečený a spolehlivý systém pro zamezení rizikům v případě výpadku napájení.

Přerušení dodávky energie by mohlo např. odstavit výrobní linky jejich závodů a poškodit obráběcí stroje. Další výhodou nového řešení je možnost dálkové správy veškerých datových center závodů Antolin Group ze sídla společnosti v Burgosu.

Řešení vychází z kombinace zdrojů UPS Eaton 9PX s topologií dvojité konverze, které snižují spotřebu elektrické energie až o 40 % a poskytují až o 28 % více činného výkonu se softwarem Intelligent Power Manager (IPM) Eaton, který disponuje nástroji potřebnými ke sledování a spravování IT zdrojů ve fyzických i virtuálních prostředích. Vybavení také zahrnuje Eaton ATS16, které jsou schopny přepínat mezi dvěma různými vstupními zdroji, a snímače vlhkosti a teploty Eaton EMP001, které monitorují environmentální podmínky v instalaci.

Jordi Cuesta, obchodní manažer IT kanálu společnosti Eaton, říká: „ Tímto projektem implementovaným společně s naším partnerem Cistec Technology poskytujeme skupině Antolin Group maximální účinnost a elektrickou bezpečnost pro jejich IT zařízení. Společnost má současně jistotu, že disponuje provozuschopností a robustností pro bezproblémový chod svých závodů.“

Óscar de la Asunción, architekt řešení datových center skupiny Antolin Group, k tomu uvádí: „Automatické vypnutí značně snižuje dobu provozu. Důvodem je, že náhlé odstavení našich virtuálních strojů bez varování může mít dopad na činnosti v IT místnostech a ovlivňovat validaci se sousedními systémy. To vyžaduje ruční restartování, které je zdlouhavé a obtěžující.“

„Zavedením nového řešení společnosti Eaton máme nyní bezpečný a spolehlivý systém, který nám zajišťuje připravenost čelit neplánovaným poruchám v napájení. Toto řešení nám umožňuje spravovat virtuální stroje a hostitelské systémy automaticky, zajišťuje větší autonomii infrastruktury a zamezuje odstavování systémů, což má značný dopad na náklady,“ zdůraznil Jesús Tamayo, architekt řešení datových center skupiny Antolin Group.

„Na řešeních Eaton si nejvíce vážíme jejich schopnosti interakce s virtuálním prostředím VMWare zákazníka společně se softwarem IPM, což je klíčové pro úspěch tohoto projektu,“ říká Juan Izquierdo, manažer obchodního rozvoje společnosti Cistec Technology v Baskicku. „Na základě výsledků tohoto projektu je společnost Eaton naší první volbou mezi výrobci v prostředích UPS,“ doplnil Izquierdo.

Z hlediska příznivých výsledků tohoto projektu plánuje skupina Antolin Group pokračovat ve své spolupráci se společností Eaton. Existuje přibližně dalších 60 na dálku ovládaných zařízení, které budou stejným způsobem nahrazeny.

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz. Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@ETN_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton) LinkedIn firemní stránce.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář